« make a formal » traduction en hongrois

EN

« make a formal » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « make a formal » employé en contexte.

Traductions similaires pour « make a formal » en hongrois

make substantif
to make verbe
a article
a-
Hungarian
formal adjectif

Exemples d'usage pour « make a formal » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishRick would make the formal identification at the Borough of Manhattan morgue on First Avenue.
Ricknek formálisan is azonosítania kell a manhattani központi hullaházban a First Avenue-n.
EnglishWe ought to make a formal complaint about those fighters.
-Most majd hivatalosan bocsánatot kell kérnünk ezektől a nyamvadt vadászoktól.
EnglishI would ask you to make an official apology, or else we are going to make a formal complaint.
Szeretném, ha hivatalosan bocsánatot kérne, ellenkező esetben hivatalos panaszt nyújtunk be.
EnglishBut if you don't make a formal complaint, no one's even going to be looking for him.
De ha nem teszel feljelentést, senki sem fogja keresni.
EnglishIn this regard, I would like to make a formal protest against this change.
Szeretnék hivatalosan tiltakozni a változtatás ellen.
EnglishNow tradition and technology united to make these formal occasions uniquely safe.
Azóta a hagyomány és a technika összekapcsolásával tökéletesen biztonságossá tették ezeket a hivatalos eseményeket.
EnglishOn behalf of the Commission, I will also make a formal statement:
A Bizottság nevében én is hivatalos nyilatkozatot teszek:
EnglishIt had happened every day as the orderly officer came round to make the formal request of any complaints?
Vigyázz!" így ment ez mindennap, amikor az ügyeletes tiszt benézett és megkérdezte, "van-e valami panaszunk".
EnglishWe didn't make a formal press release out of it, Tony said.
EnglishMadam President, on a point of order, I wish to make a formal request to safeguard the dignity of our House.
Tisztelt Elnök asszony! A Ház méltóságának megőrzése érdekében hivatalos kérelmet óhajtok benyújtani a fegyelem kérdését illetően.
EnglishWe will make the formal request tomorrow.
EnglishSome of them even formed a delegation to make a formal protest to Varanna, an action without precedent, for the word of the high mistress had always been accepted without question.
Néhányan még követségbe is mentek Varannához, hogy tiltakozzanak, ami páratlan eseménynek számított, hiszen a főúrnő döntéseit sohasem kérdőjelezték meg.

Autres mots

English
  • make a formal