« making use of » traduction en hongrois

EN

« making use of » en hongrois

EN making use of
volume_up
{substantif}

making use of (aussi: exploitation, utilization)
volume_up
hasznosítás {substantif}

Exemples d'usage pour « making use of » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishEurope is offering opportunities but, on the other hand, no one is making use of them.
Európa felkínálja a lehetőségeket, de a másik oldalon senki nem él velük.
EnglishOur intelligence on this is very good, but we have to be careful making use of it.
A forrásunk nagyon jó, de óvatosan kell gazdálkodnunk vele.
EnglishMaking use of existing boreholes sunk for geological research purposes could reduce the cost involved.
A geológiai kutatási célú meglévő fúrólyukak csökkenthetik a kapcsolódó költségeket.
EnglishWasn't there a better way of making use of me without taking such a dangerous risk?
Vajon nem lehetett volna jobban kihasználni az én képességeimet, elkerülve az ilyen kockázatos vállalkozást?
EnglishEurope-wide coordination, making use of the experience and good practices of leading countries.
európai szintű koordináció, a vezető országok tapasztalatainak és helyes gyakorlatainak kiaknázása.
EnglishUnfortunately, consumers are still struggling with problems relating to making use of the benefits of competition.
Sajnos a fogyasztók számára még mindig nehézséget okoz a verseny előnyeinek kihasználása.
EnglishAnd through enough study and discipline you find ways of reaching into it, making use of the forces within it.
S elegendő tanulás és önfegyelem eljuttatja odáig, hogy bele tud nyúlni, használni tudja az erejét.
EnglishYour soul is simply making use of the body, right?
A lelked egyszerűen csak használja a testedet, igaz?
EnglishThe Commission promotes a Black Sea dialogue on energy security, making use of the INOGATE structure.
A Bizottság elősegíti az energiabiztonsággal kapcsolatos fekete-tengeri párbeszédet, az INOGATE-struktúra felhasználásával.
EnglishWe are not just making use of EFF funds.
EnglishThe committee proposes to create international cooperation networks at universities, making use of virtual mobility.
A szakbizottság nemzetközi együttműködési hálózatok létrehozását javasolja az egyetemeken, a virtuális mobilitás felhasználásával.
EnglishWe are making use of ours as well.
EnglishThe Member States, including Greece, need to do more, by making use of the demands and proposals of the European Parliament.
A tagállamoknak, köztük Görögországnak is, többet kell tenniük, mégpedig úgy, hogy felhasználják az Európai Parlament kéréseit és javaslatait.
EnglishIs it making use of all possibilities and means to mobilise and support especially those countries which are experiencing problems with transposition?
A Bizottság felhasznál-e minden lehetőséget és eszközt különösen az átültetéssel küszködő országok mozgósítására és támogatására?
EnglishMaking use of scientific research and using it to develop technological solutions will automatically reduce carbon dioxide emissions.
A tudományos kutatások igénybevétele és technológiai megoldások kifejlesztésére történő felhasználása automatikusan csökkenti a széndioxid-kibocsátást.
EnglishEven the cleverest and most skill- ful manipulators recognize that their real art lies in making use of that which they cannot predict.
A legokosabb és legügyesebb manipulátorok felismerik, hogy valódi művészetük abban áll, miszerint hasznukra fordítják azt, amit nem tudnak megjósolni.
EnglishIn the regional funds, together with the Cohesion Funds, we have an immense instrument in our hands in the European Union that we are not making use of.
A regionális alapokban, a kohéziós alapokkal együtt, roppant nagy eszköz van az Európai Unió kezében, amelyet hagyunk parlagon heverni.
EnglishWe oppose the phrase in this joint resolution (Recital G): '... making use of all instruments at its disposal to prevent ...'.
Ellenezzük a közös állásfoglalásban (G preambulumbekezdés) található kifejezést: "... a rendelkezésre álló valamennyi eszköz felhasználása annak megakadályozására... ”
EnglishAdapting to the times means making use of new technologies that can ensure a better service with less waste of economic resources.
A naprakésszé tétel az új technológiák alkalmazását jelenti, ami biztosíthatja a jobb szolgáltatást, miközben a gazdasági erőforrások közül kevesebb megy veszendőbe.
EnglishOverall, I see substantial opportunities for making use of these programmes to promote small and medium-sized enterprises within the European Union.
Általában véve komoly lehetőségeket látok ezeknek a programoknak a kis- és középvállalkozások előmozdítására történő felhasználására az Európai Unióban.