« mature » traduction en hongrois

EN

« mature » en hongrois

EN mature
volume_up
{adjectif}

mature (aussi: mellow, ripe, seasoned)
volume_up
érett {adj.}
Trees rose in their mature fullness; rain came in whispering gusts, full of fragrance.
Fák emelkedtek érett fenségükben, susogva hullott a jó szagú eső.
Non-alignment with respect to NATO is the modern alternative for a mature state.
A semlegesség a NATO tiszteletben tartásával egy érett állam számára modern alternatíva.
We should not have to reward Serbia for behaving like a mature European democracy.
Nem helyes, ha Szerbiát jutalmaznunk kell azért, hogy érett európai demokráciaként viselkedik.
mature (aussi: chary, deliberate, discreet, earnest)
Our job is to ensure that mature consumers have sufficient information to make decisions in their own interests.
A mi feladatunk az, hogy biztosítsuk, hogy a megfontolt fogyasztók elegendő információval rendelkezzenek ahhoz, hogy saját érdekeiket szem előtt tartva hozzanak döntéseket.
mature (aussi: deliberate, reasoned)
mature (aussi: due, outstanding, receivable)

Synonymes anglais de « mature »

mature

Exemples d'usage pour « mature » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSo, simply, it is too cold for them to mature sexually... much like Simms here.
Itt túl hideg van nekik, hogy elérjék a szexuális érettséget,...mint Simmsnek is.
EnglishThe new technologies are far from mature, and the repercussions are unforeseeable.
Az új technológiák még egyáltalán nem kifejlettek, és annak hatásai kiszámíthatatlanok.
EnglishRobust, mature oaks shaded the walks, and that was somehow just right.
A pocakos mocskos haja a vállát súrolta, nézte őket, de nem viszonozta az üdvözlést.
EnglishFlash back All night But I never thought it could grow and mature.
# Flash back # #All night # De soha nem gondoltam hogy ez nőni fog, és végül beérni.
EnglishWhen the seeds finally mature, the berries turn red, sweet, and tender.
Mikor a magvak végül beérnek, a szamóca bogyója piros lesz, édes és puha.
EnglishAnd sure enough, Nanotyrannus has juvenile bone and the bigger one has more mature bone.
És bizony, a Nanotyrannus csontjai fiatalok, a nagyobbik csontjai pedig öregebbek voltak.
EnglishMost won't be big enough to hurt mature animals, and a lot will be neutered, so they won't breed.
- A többségük nem lesz elég nagy ahhoz, hogy kifejlett állatokat bántani tudjon.
EnglishWhereas the chickens are actually mature within a couple of months.
Ezzel szemben a csirkék gyakorlatilag már felnőttnek számítanak néhány hónapon belül.
EnglishThey are diamond- shaped, a foot high and eight inches wide when fully mature.
Deltoid alakúak, és mire teljes nagyságukat elérik, a hosszuk harminc centi, a szélességük húsz.
EnglishOnly institutions that preserve the collective experience can mature.'
Csak a kollektív tapasztalatokat megőrző intézmények képesek fejlődni.”
EnglishThe initiatives are mature for launching this year, 2010.
A kezdeményezések ebben az évben, azaz 2010-ben jutnak indításra kész állapotra.
EnglishNevertheless, the lifelong learning programmes should also focus on mature people.
Az egész életen át tartó tanulási programoknak ugyanakkor a középkorúakról sem szabad elfeledkezniük.
EnglishPoor Dorothy thought she was marrying a mature, fatherly retired military gentleman.
Szegény Dorothy azt hitte, hogy egy felnőtt, atyai, leszerelt katonatiszt úriemberhez megy feleségül.
EnglishShe'd never looked so mature-so knowing, so much the woman.
Még sose látszott ennyire érettnek, ennyire bölcsnek, ennyire nőnek és ennyire titoknak.
EnglishIn the late 1980s political commitment for Europe began to mature in Sweden.
Az 1980-as évek utolsó éveiben Svédországban kezdett megérni az Európa felé való politikai elköteleződés.
EnglishHe apologized for not being there to help with Ricky, and she fought tears when he tried to sound so mature.
A kisfiú elnézést kért, hogy nem lehet ott és nem tud segíteni Ricky mellett.
EnglishMark was in fact more mature than Ricky at the age of eight.
Mark valóban érettebb volt már nyolcéves korában is, mint Ricky.
EnglishWe need a mature and harmonised programme instead of a hastily mounted communication campaign.
Kiérlelt és egyeztetett programra van szükség, nem pedig egy hirtelen összetákolt kommunikációs akcióra.
EnglishNow he saw that she was not an awful lot more mature than he.
Most viszont látta, hogy a lány nem sokkal érettebb, mint ő.
EnglishAnd Torosaurus, when we cut into it, has mature bone.
És a Toroszaurusznak, amikor kettévágtuk, felnőtt csontjai voltak.