« nay » traduction en hongrois

EN

« nay » en hongrois

HU

EN nay
volume_up

1. archaïque

nay (aussi: no, not, nope)
Ezzel kapcsolatban egyértelműen ki kell mondanunk, hogy "Igen, igen; Nem, nem”.
Ugyan, ugyan, nem kell válaszolnod, hiszen tudom, hogy elhamarkodtam a dolgot.
- Nem. - válaszolta Elminster, egyik szemöldöke megemelkedett.
Nay they wonder (with detestation) at you in Europe, which permit such things.
Sőt, elszörnyülködve csodálják, hogy ti Európában megtűrtök ilyesmit.
Because honour, decorum, prudence, nay, interest, forbid it.
- Mert a becsület, az illem, a belátás, sőt az érdek is tiltja ezt.
Nay, he would have come over the bay with me, but I would by no means allow him to it.
Sőt ő is át akart jönni velem az öblön, de ezt semmiképpen sem engedtem meg.

Exemples d'usage pour « nay » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English'Nay, help,' said the cultivator, putting out a large brown hand and hauling him in.
- Inkább segítsünk neki - szólt az ültetvényes, nagy barna kezével besegítve őt.
EnglishNay, if you are serious about it, I shall consider the matter is absolutely settled.
- Nos, ha ilyen komolyan fogja fel a dolgot, akkor máris végleg elintézettnek tekintem.
English'Nay,' says the eldest sister, 'if it be so, she has acted handsomely indeed.'
Hát igen mondta az idősebbik nővér , ha ez így van, akkor csakugyan tisztességesen viselkedett.
EnglishFloyt understood how such a cockpit had come to be referred to as a nay-smell.
Floyt megértette, miért hívják az ilyen fülkéket "büzfürdő"-nek.
EnglishNay, he was bringing home the goose as a peace-offering to his wife.
Csakhogy azt a libát azért vitte haza, hogy kibékítse vele a feleségét.
EnglishNay, our paths crossed every few years, when I came to Water-deep for some purpose or other.
- De igen, időnként Vízmélyvárában akadt dolgom, és ilyenkor keresztezte egymást az utunk.
EnglishNay, but I put small faith in dreams and visions, youngster.
- No igen, csakhogy én nemigen hiszek álmokban meg látomásokban, öcskös.
English'Ay ih, iffun-nay,' Duddits says, because this usually makes them smile: same shit, different day.
- Áa, uaa a a - mondja Duddits, mert erre rendszerint elmosolyodnak: más nap, ugyanaz a szar.
EnglishNay, and I tell you that, Ile ne're looke you i'th' face againe.
Ha én azt nektek megmondom, soha ne nézzek többé szemetekbe.
EnglishBut nay: the praise of the praiseworthy is above all rewards.
De mindegy: a dicséretre méltó dicsérete a legnagyobb jutalom.
EnglishMichelle Chardon­nay they'd first sampled at Camp David.
Michelle Chardonnay-t, amit először Camp Davidben kóstolhattak meg.
EnglishAnd just when I was maddened by her absence, nay, ready to beat her in a rage, she would appear without fail.
Csupán azért nyitottam ki a szememet, hogy lássam, itt van-e Charlotte.
EnglishHe looked around, eyes hard, but no one, not even the trembling Maeraddyth, said him nay.
- Ismét végignézett a körülöttük állókon, de senki, még a kezei közt remegő Maeraddyth sem mondott neki nemet.
EnglishNay, what concern have you or I with Lír, truly? he asked.
- Ugyan, mi közöm van nekem vagy neked Lírhez? - kérdezte.
EnglishNay, whenever I resolve to challenge this Simbul, I hear Mystra whispering, 'Look well, first.'
Amikor csak elhatározom, hogy kihívom Simbult, mindig meghallom Mystra hangját: Előbb gondold végig alaposan..."
English'Nay, as I know, the war,' returned Kim composedly.
- Mi? - szólt a láma, aki már szeretett volna tovább menni.
EnglishNay, I hope only to let myself be bargained down.
Az az elképzelésem, hogy szép lassan hagyom lebeszélni magam.
English'Nay,' says the eldest sister, 'we can say nothing to that.
EnglishNay, cried Bingley, this is too much, to remember at night all the foolish things that were said in the morning.
- Ez mégiscsak sok - kiáltott Bingley -, este felhánytorgatni azt a sok bolondságot, amit az ember reggel mondott!
EnglishEd and Mary Pat had been thoroughly briefed for weeks-nay, months-before taking the long Pan Am flight out of JFK for Moscow.
Mindkettőt Edet és Mary Patet alaposan kioktatták a távozásuk előtti hetekben, vagyis inkább hónapokban.