« ness » traduction en hongrois

EN

« ness » en hongrois

volume_up
ness {substantif}
HU

EN ness
volume_up
{substantif}

ness (aussi: head, headland, promontory, reach)
volume_up
hegyfok {substantif}

Synonymes anglais de « ness »

ness
English

Exemples d'usage pour « ness » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishLike Elliott Ness, he inherited a situation resembling Chicago under Al Capone.
Olyasféle állapotokat örökölt, mint Elliott Ness Chicagóban, Al Capone idején.
EnglishOf course, she was almost a lawyer, and they must teach smartass-ness in law school.
Na persze, Darby már majdnem ügyvéd, és erre bizonyára megtanítják a jogi karon.
EnglishYour consciousness, the you-ness of you, the me-ness of me -- that gets this one go.
A tudatod, ami magaddá tesz téged, ami magammá tesz engem -- az csak egy menetet kap.
EnglishYou can make more money at Harvard Busi­ness School than you can in government service.
A Harvard Üzleti Iskolában jóval többet lehet keresni, mint kormányszolgaként.
EnglishAt seventy-four Sir Nigel Irvine had been out of har-ness for fifteen years.
A hetvennégy esztendős Sir Nigel Irvine már tizenöt éve kilépett a testület kötelékéből.
Englishsaid the gray-haired man with obnoxious loud- ness.
Szerintem meghalt! lármázott viszolyogtató otrombasággal a deres hajú ember.
EnglishRyan had been in the spook busi­ness too long to make that mistake.
Ryan túl sokáig dolgozott a kémszakmában ahhoz, hogy beleessen ebbe a csapdába.
EnglishAnd there came the dull faraway sound of a whistle, like a guttural sob in the dark' ness.
Nemsokára megjött a messzeségből a fütty is, fojtottan, akár egy torokhangú hüppögés.
EnglishAs Harry had said, however, the first order of busi138 ness was knowing your enemy.
Azonban Harry is mondta, hogy az üzlet első szabálya, hogy az ember ismerje meg az ellenfelét.
EnglishOne by one the choppers lifted off, their green bodies soon disappearing into the dark- ness.
Egymás után szálltak fel a Comanche-ok, zöld testüket hamarosan elnyelte a sötétség.
EnglishA tough-talking, heavy-handed crime buster with a reputation for ruthless-ness.
Könyörtelenségéről ismert, egyenes beszédű, vaskezű bűnüldöző.
EnglishAlert and pumped up, but not nervous, just the right amount of tense­ness.
Éberek voltak és pörögtek az adrenalintól, de nem voltak idegesek.
EnglishWhat I called masculinity, what I celebrated in it was just an excuse for me-ness, wasn't it?
Amit férfiasságnak hívtam, az csupán kifogás volt valódi önmagamért, nem?
EnglishOne signature gave his busi- ness over to a man he didn't understand.
Egyetlen aláírással átadja az üzletét egy férfinak, akit nem értett.
EnglishHe didn't remember the number, but he knew the block--above Van Ness Avenue.
Leggett elfelejtette a házszámot, de azt tudta, hogy melyik tömbben van a Van Ness Avenue utániban.
EnglishIn the dark- ness, they inch closer, eyeing each other warily.
Egyre közelebb araszolnak a sötétben, s közben óvatosan méregetik egymást.
EnglishTheir parliament and ministries, they are the 'legend,' the maskirovka for the busi- ness empires.
A parlamentjük és a minisztereik mindössze az üzleti birodalmak legendái.
EnglishIt's as if ... the night itself is watching us ... the night, the shadows, the eyes of dark-ness.
Mintha az éjszaka is bennünket figyelne - mondta Tina rekedt hangon.
EnglishBremen fought to contain the bitter- ness that welled up within him.
Bremen alig bírta magába fojtani a benne gomolygó keserűséget.
EnglishPymfyd asked cautiously: “What sort of errand, Your High ness?”
- Miről van szó, felség? - kérdezte Pymfyd gyanakodva.