EN notch
volume_up
{substantif}

notch (aussi: barb, chip, dent, nick)
volume_up
csorba {substantif}
The mouth of the gully was a black notch in the dim cliff.
A vízmosás szája fekete csorba volt a homályos szirtfal szegélyén.
volume_up
jelölés {substantif}
notch (aussi: cascade, class, degree, grade)
volume_up
fokozat {substantif}
Első fokozat, mi? vetette oda Reichnek.
notch (aussi: chase, cut, cutting, furrow)
volume_up
bevágás {substantif}
The Cleft, Cirith Ungol, was before him, a dim notch in the black ridge, and the horns of rock darkling in the sky on either side.
A hasadék, Cirith Ungol, ott volt előtte, homályos bevágás a hegy fekete taraján, s jobbra-balra tőle feketén rajzolódott ki az égre a két torony.
notch (aussi: chase, cut, groove, gutter)
volume_up
horony {substantif}
notch (aussi: cove, glen, pass, gorge)
volume_up
hegyszoros {substantif}
notch (aussi: cut, furrow, incision, recess)
volume_up
bemetszés {substantif}
notch (aussi: degree, extent, measure, phase)
volume_up
fok {substantif}
notch (aussi: dent, gouge, groove, indent)
volume_up
rovátka {substantif}
notch (aussi: glen, gully, gorge, gulch)
volume_up
szurdok {substantif}
For every eddy in the current, in the lees of boulders and notches in the bank, the river rushed on, slave to relentless laws.
Bármennyi szikla, bármennyi szurdok fékezte is, a víz csak zúdult tovább, a kérlelhetetlen természeti törvények rabszolgájaként.
notch (aussi: recess, score, scoring, tally)
volume_up
rovás {substantif}
notch
volume_up
egy pont {substantif} (krikettben)
notch
volume_up
lefutás {substantif} (krikettben)
notch
volume_up
strigula {substantif}

Synonymes anglais de « notch »

notch

Exemples d'usage pour « notch » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHis unsuspecting enemies were below him, easy targets for the death-notch.
Halálos ellensége nem gyaníthatta, hogy Reich minden mozdulatát figyeli.
EnglishNow, understand -- the override precautions are top-notch , modified by yours truly.
Most, ugye megérted... a figyelmeztetések semmibe vétele valóban remek,...a tiédet kivéve!
EnglishAnd that was when I rated Boon down a notch and left Everbe first for trouble.
S én ekkor értékeltem lejjebb egy fokkal Boont, és jöttem rá, hogy Everbe van nagyobb bajban.
EnglishWith aching muscles, Akki swam slowly out of the notch in which he had rested until dawn.
Akki sajgó izmokkal úszott ki az üregből, amiben hajnalig meghúzta magát.
EnglishHe could see the square notch on one side of it and looked around.
Mr. Szürke az egyik oldalán észrevett egy szögletes bevágást, és körülnézett.
EnglishSo I'm just checking to make sure you're going to take the main course up a notch.
Csak biztos akarok lenni abban, hogy a főfogást felírod magadnak.
EnglishHe'd shave it down a little and carve a notch and wedge it in.
Még egy kicsit lejjebb kell faragnia, egy rovátkát metszeni rá és beleilleszteni.
EnglishThe track leading to the quarries climbed in zigzag fashion to a notch in the hillside.
A kavicsbányához vezető út cikcakkban haladt egészen a domboldalig.
EnglishHe put it back in his pocket and, allowing his voice to drop another notch, said: Jana sent it.
Visszatette a zsebébe, és kicsit még mélyebbre engedve a hangját folytatta: Jana küldte.
EnglishBut his control slipped only one notch, and the crack closed up again in seconds.
De az önuralmát csak egy pillanatra veszítette el, és az a repedés is egy másodperc alatt összezáródott.
EnglishHis voice had dropped a notch and he sounded tired of the whole thing.
A hangja halkabb lett, mintha belefáradt volna ebbe az egészbe.
EnglishHe couldn’t even chase the bandits, not all the way up to that notch in the mountain.
Ezután szó sem lehet arról, hogy lesből a banditákra támadjon.
EnglishIn the notch between boulder and slope Miles Archer lay on his back.
A kő és a lejtő közötti hajlatban Miles Archer feküdt a hátán.
EnglishAll of them were top-notch scoutsand all of them died along with Jaborski and Tom Lincoln.
Mindannyian kiváló cserkészek voltak, és a végén mind odavesztek Jaborskival és Tom Lincolnnal együtt.
EnglishWhatever they have is going to be perked up a notch or two.
Bárhogy csinálták is eddig, most nyilván srófolnak rajta néhányat.
EnglishThere will be some political posturing today, but I think the time has now come to move up a notch.
Lesz itt ma némi politikai pózolás, de úgy vélem, elérkezett az idő, hogy tovább lépjünk egy fokkal.
EnglishPappy heard this, and his frustration jumped up another notch.
Papi is hallotta, és láttam rajta, hogy még dühösebb lett.
EnglishHe knew he could set his feet on that first notch, and halt.
Tudta, hogy ráléphetne arra az első vájatra, s megállhatna.
EnglishThe hetman pointed out a notch on the silhouette of the mountains.
A hetman egy szorosra mutatott a hegyek körvonalában.
EnglishCleanin' of the brasses, I was in those top notch flats.
Épp a kilincset pucoltam azokban a méregdrága lakosztályokban.