« one » traduction en hongrois

EN

« one » en hongrois

volume_up
one {substantif}
volume_up
one {num.}
HU

EN one
volume_up
{substantif}

one
volume_up
egyik {substantif}
Last night they took one of my brown ones, and to-day they have sneaked one of the black.
Tegnap este eltüntették az egyik barnát, ma elcsórták az egyik feketét.
One is certainly the implementation and the application of the European Semester.
Az egyik természetesen az európai szemeszter megvalósítása és alkalmazása.
It will be one of the focal points, one of the priorities of our Presidency.
Ez lesz elnökségünk egyik fókuszpontja, egyik prioritása.
one (aussi: single, singular, sole)
volume_up
egyetlen {substantif}
That's the one that you have to watch for, the one right behind you.
Ez az egyetlen, amire figyelned kell, az egyetlen dolog mögötted.
It has had no one colour, no one ideological colour, and no one flag.
Nem egyetlen elképzeléshez, ideológiához és zászlóhoz kötődik.
Aaron was the one to whom Yuri responded, Aaron was the one about whom Yuri cared.
Aaron volt az egyetlen, akinek elszámolással tartozott, és akihez ragaszkodott.
one (aussi: human, mortal, number, people)
volume_up
ember {substantif}
One can't make plans, one can't arrange things for the future.
Az ember nem tervezhet, az ember nem gondoskodhatik a jövőről.
One does not like to stand down an operation one has planned personally.'
Az ember nem szívesen állít le olyan akciót, amit saját maga tervezett meg.
One can make conjectures, of course, but one has no accurate information.
Spekulálni persze, azt lehet de mit csináljon az ember, ha nincs pontosan informálva?
one (aussi: people)
volume_up
az ember {substantif}
One can't make plans, one can't arrange things for the future.
Az ember nem tervezhet, az ember nem gondoskodhatik a jövőről.
One thinks of it, one puts it into execution - and there you are!
Az ember kigondolja, gyakorlatilag megvalósítja, és kész.
One does not like to stand down an operation one has planned personally.'
Az ember nem szívesen állít le olyan akciót, amit saját maga tervezett meg.
one (aussi: person, somebody)
volume_up
valaki {substantif}
Some one I know knew some one who was working in the Embryo Store at the time.
Valaki, akit ismerek, ismert valakit, aki az embrióraktárban dolgozott akkortájt.
Once one gets that into one's head, one finds a curious satisfaction in it.
És ha valaki ezt a fejébe vette, akkor különös elégtételt érez.
For to tell some one to do a thing or not to do it is, he says, a command.
Még helytelenebb, ha valaki összekeveri ezeket, mint például Khairémón.

Exemples d'usage pour « one » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishOne of them was named Joseph, and he asked me what was I doing, and I explained.
Egyikőjüket Josephnek hívták, és megkérdezte mit csinálok, és én elmondtam neki.
EnglishOne has to assume that those seeking to free them are their friends or admirers.
Feltételezhetnénk, hogy a barátaik vagy a csodálóik akarják kiszabadítani őőket.
EnglishFor one thing, you cannot employ highly-trained experts for EUR 1 500 per month.
Először is havi 1500 euróért képtelenség magasan képzett szakértőket alkalmazni.
EnglishWe know nothing about him, and I, for one, don't believe he's a simple herdsman.
- Semmit sem tudunk róla, én pedig komolyon kétlem, hogy egyszerű pásztor lenne.
EnglishOne where I could have got game in diamonds - and Roberts bluffed me out of it.
Az egyikben száz pontot érhettem volna el káróból, de Roberts blöffje megzavart.
English(I recognised one, an accountant from the Banque de 1'lndo-Chine* and his wife.)
(Az egyiket megismertem, a Banque de lIndo-Chine könyvelője volt, a feleségével.)
EnglishPerhaps his son would be one, if he ever had the chance to marry and have a son.
Talán majd a fia, ha valaha megadatik neki, hogy megnősüljön és gyereket nemzzen.
EnglishIt might be any of them - yet all of them are unlikely for one very good reason.
Bárki lehetett közülük és mégis valószínűtlen, mert nagyon is jó magyarázata van.
EnglishChavez sidestepped left and spotted one, and brought his MP-10 to his shoulder.
Chávez oldalra lépett, hogy ne legyen takarásban, és vállához emelte MP-10-esét.
EnglishThat one action, so automatic she could not even really remember performing it.
Csak az a tett mentette meg az életét, amelyet gondolkodás nélkül hajtott végre.
English'but give us two or three minutes before you call nine-one-one,' Dylan finished.
Dylan megvárta, amíg a fiú félig kiszabadult az ölelésből, s csak akkor mondta:
EnglishYou mean one of those things where they can sell you out on ten minutes' notice?
Ez olyasmi, amivel tíz perc leforgása alatt el lehet adni a feje fölül a tetőt?
EnglishJannings had periodic fugues and Georgie always left when he saw one coming on.
Jannings időnként kiborult, és Georgie mindig elmenekült, ha ennek jeleit látta.
EnglishAnd Irien itself is cursed ground, and no one enters there, even of Hjemur's men.
Irien elátkozott hellyé vált, senki sem teszi be oda a lábát, csak Hjemur lakói.
EnglishYet after all, I reminded myself, how did I know that my view was the right one?
Másodrendű élet Légy őszinte, kérdeztem magamtól, milyen öröm van a te életedben?
EnglishLancelet is not rich, Ban had too many bastards to give much to any one of them.
Lancelet nem gazdag, Bannak több a fattya, semhogy bármelyiküknek sokat adhasson.
EnglishWhy not to this one, the devil's fiddler, whom you worship from afar every night?
Miért nem ennek, az ördög hegedűsének, kiért a távolból epekedsz minden éjszaka?
EnglishJessica with gold was one thing - Jessica without gold might have been another.
Jessica az aranypénzzel és Jessica az aranypénz nélkül... két különböző személy!
EnglishFirst, the parties can choose any one of the methods outlined in the UN Charter.
Először is a felek az ENSZ Alapokmányban megjelölt bármely módot választhatják.
EnglishMr President, Council and Commission, it is one month today until Christmas Eve.
az EFD képviselőcsoport nevében. - (DA) Elnök úr, tisztelt Tanács és Bizottság!