« open hand » traduction en hongrois

EN

« open hand » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « open hand » employé en contexte.

Traductions similaires pour « open hand » en hongrois

open adjectif
Hungarian
to open verbe
hand substantif
to hand verbe

Exemples d'usage pour « open hand » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHe meant to slap him hard with his open hand, but Wayne was very good at ducking.
Csattanós pofont akart adni neki, de Wayne nagyon jól megtanulta elkapni a fejét.
EnglishThe security guard's left hand lay open at his side, palm up, fingers spread.
A biztonsági őr bal keze tenyérrel felfelé, széttárt ujjakkal nyugodott a földön.
EnglishHe lifted one open hand, as if offering something invisible to the empty air.
Felemelte az egyik nyitott tenyerét, mintha valami láthatatlan dolgot engedne a levegőbe.
EnglishAnd rushing towards him, I grabbed his wrist and forced his open hand flat against my face.
Rárontottam, elkaptam a csuklóját, és erőszakkal az arcomra szorítottam a tenyerét.
EnglishOnly when he crossed to the bed did he see the burn on her open hand.
Csak amikor átkelt az ágyon, akkor vette észre az égési sebet Carys nyitott tenyerén.
EnglishI jerked a drawer open and got my hand around the butt of a Luger.
Én pedig kihúztam egy fiókot, és a kezembe kaparintottam egy Lüger agyát.
EnglishSquinting, he perceived a manlike figure, carrying a white-hot ember in one open hand.
Hunyorogva az emberszerű alakra nézett, amely egy fehéren izzó parazsat tartott nyitott tenyerén.
EnglishGasping, she touched the bleeding edge of open flesh on her hand.
Levegő után kapkodva tapintotta ki a felnyílt szövetek vérző peremét.
EnglishHe released Cairo's wrist and with a thick open hand struck the side of his face three times, savagely.
Elengedte Cairo csuklóját, és nyitott tenyérrel háromszor vadul pofon csapta.
EnglishHe remained passive, his hand open, fingers slightly curled.
Michael nem szólt, meg se mozdította begörbülő ujjait, nyitott tenyerét.
EnglishHe lifted his open hand and slapped Beifus across the cheek with it lightly.
Tizenhét éve mondta , hogy már a feleségem is gyűlöl.
EnglishDodger bowed to the open doorway, sweeping a hand wide in invitation.
Ah, micsoda elegancia Svindler meghajolt a kitárt ajtó felé, és karjával szélesen, hívogatóan intett.
EnglishBut it looked like, instead of being a clenched and threatening fist, they would present a welcoming, open hand.
De úgy tnt, most fenyegeten feltartott ökölbl vendégszeret, nyitott kézzé váltak.
EnglishThe first guard held out his open hand for some, and passed over the duty-bowl of mint water.
A másik őr a kezét nyújtotta néhány szemért és másik kezével egy mentavizes tálkát adott át társának.
EnglishHe saluted k Colonel severely, the door held open in his other hand.
Szabályosan tisztelgett, másik kezével az ajtót tartotta.
EnglishHe went like that, Spade said, like a fist when you open your hand.
Úgy tűnt el mondta Spade , mint szürke szamár a ködben.
EnglishHe killed the pups too; tearing them from their mother's lap and cracking their heads open in his hand.
A kölyköket is megölte, elszedte őket az anyjuk mellől és kezével roppantotta szét a koponyájukat.
EnglishA cowled figure whirls to fling up an open hand.
Az egyik csuklyás alak megfordul, és felé nyújtja kinyitott tenyerét.
EnglishI'm going to open my hand, and hopefully, if all is well, my pure animal magnetism will hold the knife.
Szétnyitom a kezem, és remélhetőleg, ha minden jól megy, a tiszta állati mágnesességem megtartja a kést.
EnglishLooking over her left shoulder she could see the imprint of an open hand standing out distinct and crimson on the pearly flesh.
Látta egy nyitott tenyér világosan kivehető, vörös lenyomatát a gyöngyszínű bőrön.

Autres mots

English
  • open hand