« open space » traduction en hongrois

EN

« open space » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « open space » employé en contexte.

Traductions similaires pour « open space » en hongrois

open adjectif
Hungarian
to open verbe
space substantif
to space verbe

Exemples d'usage pour « open space » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishBehind this was the darkness of the forest proper and the open space of the scar.
E mögött sötétedett a tulajdonképpeni erdő a beléje vágott nyiladék sebhelyével.
EnglishThe six Outsiders offered us a tentacle each, and away we went across open space.
A hat kívülálló felkínálta egy-egy csápját, és elindultunk, a puszta űrön át.
EnglishWhen the Gnomes rush him, we move across the open space as quickly as possible.
Amikor a gnómok rárontanak, olyan sebesen loholunk át a nyílt terepen, ahogy lehet!
EnglishHe ran stumbling through the thick sand to the open space of rock beyond the fire.
Botladozva átgázolt a vastag homokon a tűz mellett elterülő szabad térségre.
EnglishNow the sunlight had lifted clear of the open space and withdrawn from the sky.
Most már a napfény utolsó nyoma is felszállt a tisztásról, s visszavonult az égről is.
EnglishThe Gnomes will have to be turned another way when we cross that open space.
A gnómoknak másfelé kell fordulniuk, amikor keresztülvágunk a nyílt téren.
EnglishThe only open space in the cluttered room was in the center, where the boat had been parked.
A telezsúfolt garázsban csak középen volt némi hely, ott, ahol egykor a csónak állt.
EnglishHe stepped through the screen of grass on to the little open space that led to the narrow neck.
Áthaladt a magas füvön a kis nyílt térség felé, amely a földnyelv előtt terült el.
EnglishIt gave on a short hallway with an open space for clothes and a built-in dresser.
Rövid folyosóra vezetett, benne a ruhák számára nyitott szekrény és egy beépített öltözködőasztal.
EnglishPresently he saw open space, and the green leaves of the edge of the thicket.
Hamarosan elérte a dzsungel szélét, s a lomb közül kitekintve egy kis tisztásfélét pillantott meg.
EnglishThere was a dull green curtain hanging across an open door space, at one end of the davenport.
A pamlag egyik végén fakózöld függöny takart el egy nyitott ajtónyílást.
EnglishOut in the open space, the thirty members or so of the New Hebrides community were gathered.
Kint a szabad ég alatt az Új-Hebridák közösségének körülbelül harminc tagja verődött össze.
EnglishGround floor's mostly open space and automated assembly lines.
A földszint gyakorlatilag egyetlen terem, tele automata szerelősorokkal.
EnglishAs we reached the foot of the hill, we found ourselves in an open space where many cars were parked.
A magaslat aljához érve tágas térre jutottunk, a téren sok autó parkolt.
EnglishThe spear stuck in-- Now they came, unexpectedly, to an open space by the sea.
Váratlanul egy tisztásra értek, közel a tengerparthoz.
EnglishEventually he could see an end to the ranks of trees, an open space past the last of the white pines.
Végül meglátta az erdő szélén álló fákat, az utolsó ezüstfenyőkön túl nyújtózó tisztást.
EnglishAn elf woman was briefly visible in the open space of the outer ring.
A külső körgyűrű nyílt területén egy tünde hölgyet vett észre.
EnglishThe two officers were essentially alone with open space around them, a very unusual state of affairs.
A két tiszt, itt meglepően szokatlan módon, magára maradt a nyílt utcán.
EnglishSimon turned away from the open space and crawled through the creepers till he was in the dusk of the forest.
Hátat fordított a tisztásnak, s a kúszónövények alatt bemászott a sötét erdőbe.
EnglishThe Shidhe's cloak of illusion made the open space appear to be a natural clearing in a forest.
A síd illúziólepel a nyílt terepet egy erdőtisztásnak láttatta.
Autres mots
English
  • open space