« other better » traduction en hongrois

EN

« other better » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « other better » employé en contexte.

Traductions similaires pour « other better » en hongrois

other substantif
other adjectif
other adverbe
well substantif
well adjectif
well adverbe
well conjonction
Hungarian

Exemples d'usage pour « other better » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English'Maybe someday when we get to know each other better, you can tell me about it.'
Talán egy nap majd jobban megismerjük egymást, és akkor beszélhetnél róla.
EnglishOther international organisations are better equipped to coordinate humanitarian aid.
Más nemzetközi szervezetek alkalmasabbak a humanitárius segítségnyújtás koordinálására.
EnglishThey help companies and other designers think better about the future.
Segítenek a vállaltoknak és más formatervezőknek sikeresebben gondolkodni a jövőről.
EnglishOn the other hand, what better place to deposit the evidence of his victory?
Jurij abban reménykedett, hogy nem fog a támaszpontra zuhanni.
EnglishOnce we have a response, we shall examine if this approach or the other approach is better.
Miután a válasz a kezünkben lesz, meg fogjuk vizsgálni, hogy melyik megközelítési mód a jobb.
EnglishNow that we know each other somewhat better, lass, suppose ye set aside thy fury and tell me true: are ye
- Most, hogy jobban megismertük egymást, tedd félre a haragod, és felelj őszintén.
EnglishThey said that we were too young... and that we needed to get to know each other better.
Akik azt mondták túl fiatalok vagyunk... és hogy sokkal jobban meg kellett volna ismernünk egymást.
EnglishSometimes it is better to take the path of incentives, other times it is better to take the path of sanctions.
Néha jobb ösztönzőket alkalmazni, máskor pedig jobb a szankciók útját választani.
EnglishIt is a fascinating debate, which also involves other issues and certainly better collaboration.
Egy nagyon érdekes vita, amely más kérdéseket is érint, és bizonyosan jobb együttműködést hozna.
English'I will teach thee other and better desires upon the road,' the lama replied in the voice of authority.
- Útközben más és jobb vágyakat fogok benned felkelteni - felelt a láma a felsőbbség hangján.
EnglishWe'll open a bottle of wine, get to know each other better.
Kinyitunk egy üveg bort, és kellemessé teszük egymás társaságát.
EnglishSo, contrary to the views of other Members, a much better plan would be to encourage tax competition.
Így hát más képviselők véleményével ellentétben sokkal jobb terv lenne az adóverseny ösztönzése.
EnglishI refer to the over-reliance on carbon capture technology rather than other, better practices.
Megemlíthetem, hogy más, jobb gyakorlatokhoz képest túlzott a bizalom a szénmegkötési technológia iránt.
EnglishA colored capsule, that's yellow on one end and red on the other is better than a white capsule.
Egy színes kapszula, amelyik egyik felén sárga, másik felén piros, sokkal jobb, mint egy fehér kapszula.
EnglishTaransky, so we can get to know each other better??
Miért nem hagy kicsit magamra a szereplőtársaimmal, Mr. Taransky, hogy jobban megismerjük egymást?
English'She'll probably relax as we get to know each other better.
Ha jobban megismerjük egymást, biztosan felenged egy kicsit.
EnglishI want you two to know each other better than you do.
Azt akarom, hogy ti ketten jobban megismerjétek egymást.
EnglishAt the same time, we are giving a warning to other countries: they had better agree on an international agreement.
Ugyanakkor figyelmeztetést adunk a többi országnak: jobb, ha egyetértenek a nemzetközi megállapodásban.
EnglishElinor said, No, the other way's better.
Nem, nem, jobb lesz úgy, ahogy én javasoltam mondta Elinor.
EnglishThe past few days, they got to know each other better.

Autres mots

English
  • other better