« other case » traduction en hongrois

EN

« other case » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « other case » employé en contexte.

Traductions similaires pour « other case » en hongrois

other substantif
other adjectif
other adverbe
case substantif
to case verbe

Exemples d'usage pour « other case » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishGot some disappearance case or other on, haven't you, to do with some hotel or other?
Valami eltűnési ügye van, ugye, valamelyik szállodával kapcsolatban.
EnglishActually, you know, she made a good contrast to the other woman in the case.
Az igazság az, hogy a vádlott szerencsére épp az ellentéte volt az ügyben szereplő másik nőnek.
EnglishThe Union did not respond properly in Mumbai, as has been the case in other crisis situations.
Az Unió nem reagált megfelelően Mumbaiban és más válsághelyzetekben sem.
EnglishIn one case, it had a U.S. president on it; in the other case it didn't.
Egyik esetben egy amerikai elnök volt rajta, a másik esetben nem.
EnglishIn any case, Acquitor, other Letherü forces might already be waiting there, at Brans Keep.
Mindenesetre, Akvitor, a többi lether sereg valószínűleg már ott várja őket Korpás Toronyban.
EnglishUnfortunately, this seems to be the case in other national parliaments, too.
Sajnos, ugyanez a helyzet más tagállamok parlamentjeiben is.
EnglishThis afternoon we are, for example, discussing among other matters the case of Somalia.
Ma délután egyebek között Szomália helyzete is szóba kerül.
EnglishThere has been no other case of such large State aid as that which we have seen in your country.
Sehol nem került sor olyan nagy állami támogatásra, mint amit az ön országában tapasztaltunk.
EnglishIn the case of other cut-price airlines, this is not always so.
Más fapados légitársaságok esetében azonban ez nem mindig van így.
EnglishThis is also the case in other countries in the same situation, for example in the United Kingdom.
Ugyanez a helyzet a hasonló helyzetben lévő más országokkal, például az Egyesült Királysággal is.
EnglishHe opened the other case and extracted its contents in two halves.
A másik bőőröndöt kinyitotta, és tartalmát kettéosztotta.
EnglishAnd that other case - a retired nurse - that was a hatchet or an axe - just like Aunt Cora.
- És az a másik eset... a nyugdíjas kórházi ápolónő... azt is baltával... vagy fejszével... mint Cora nénit...
EnglishWhatever the case, other Drinkers of the Blood did come into being, and the method of making them was eventually known.
Mindenesetre új vérivók tűntek fel; teremtésük mikéntje tehát ismertté vált végül.
EnglishSo they will not be affected one way or the other in any case.
A csoportját tehát egyik esetben sem érinti a kérdés.
EnglishThe circumstances of a crime attracted the attention of somebody who compared it with a newspaper clipping of some other case.
Valaki felfigyelt a bűntett körülményeire és összehasonlította egy másik esettel.
EnglishThe idea was to show other inhabited planets, in case they were listening, how intelligent we were.
Úgy képzelték, hogy ha más lakott bolygók esetleg idefigyelnek, ebből megtudják, milyen intelligensek vagyunk.
EnglishApparently, he happened to be down in the neighbourhood clearing up some other case, so he was called in by the local police.
- Úgy látszik, éppen itt volt a közelben valami más ügyben, és a helyi rendőrség áthívta.
EnglishIn that case, the other EU country may not be entitled to tax your unemployment benefits.
Ebben az esetben lehetséges, hogy a másik uniós ország nem jogosult megadóztatni az Önnek folyósított munkanélküli-ellátásokat.
EnglishWe should also consider the other case, of somebody who served 35 years in prison and was then proved innocent.
Mi több, hogyan lehetséges az, hogy valakiről 35 börtönben letöltött év után derül csak ki, hogy ártatlan?
EnglishI would like, however, to see similar action in the case of other pipelines, including Nord Stream.
De hasonló fellépést szeretnék látni a többi csővezeték esetében is, az Északi Áramlat földgázvezetéket is ide számítva.

Autres mots

English
  • other case