« other name » traduction en hongrois

EN

« other name » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « other name » employé en contexte.

Traductions similaires pour « other name » en hongrois

other substantif
other adjectif
other adverbe
name substantif
to name verbe

Exemples d'usage pour « other name » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishFor there is no other name under heaven given to men, whereby we must be saved.
Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk."
EnglishKeep checking airline bookings to see if there have been any other bookings in his name.
Folytassák az utaslisták ellenőrzését, hogy nem foglalt-e helyet más járatra is.
EnglishThe firm name, other than Trent & Brent, is Tinley, Britt, Crawfbrd, Mize and St.
A cég teljes neve az, hogy Tinley, Britt, Crawford, Mize és St. John.
EnglishHer daughter was never to be given any other last name, or Deirdre wouldn't sign the papers.
Az ő lánya nem viselhet más családi nevet, vagy nem írja alá a papírokat.
EnglishThe other-I believe his name was Madine-was brought before Lord Durga and summarily executed.
Az egyiket, valami Madine nevűt, Lord Durga elé vitték, majd kivégezték.
EnglishThis Man Child thing with no name other than the name of a ghost.
Ennek a Férfigyermek valaminek nem volt más neve, csak egy kísértete.
EnglishThey believed you, Father Ashlar, or did you use some other name?
Hittek neked, Ashlar atya, vagy valamilyen más nevet mondtál?
EnglishShe thought of the only other name she knew of in this world: the place Will had come from.
Kimondta hát az egyetlen város nevét, amiről ebben a világban Oxfordon kívül hallott: ahonnan Will jött.
EnglishNow, Angels, a rose by any other name still smells as sweet.
Mit rózsának hívunk mi, bárhogy nevezzük, éppoly illatos.
EnglishIt was Cain I saw in the images, though I heard the other name.
Káint láttam a képen, noha a másik nevet hallottam.
EnglishI've only seen one other file with that name, on a different subject entirely, but also defense-related.
Ilyen névvel csupán még egy aktát láttam eddig, egészen más témában, de az is védelmi vonatkozású volt.
EnglishBut there must be no more of such creatures, not by the name of Mayfair, and Mona will never have any other name.'
Ám nem szabad több ilyennek lennie, nem a Mayfairek nevén, és Mona sose fog viselni más nevet!
English`Mayfair,' they said, `Suzanne of the Mayfair, who called herself Suzanne Mayfair for want of any other name.'
Mayfairnek felelték , Májustündér Suzanne, Suzanne Mayfair, annak hívta magát, mert nem volt más neve.
EnglishWhen children in the desert countries of the East war on other children in the name of an ancient and despotic God?
Amikor kelet sivatagi országaiban gyerekek háborúznak más gyerekekkel egy ősi zsarnokisten nevében?
EnglishChristows last gasp is of a name other than his wifes: Henrietta.
Megütközik és meglepődik a bexhilli gyilkosság hallatára, ejnye, hisz ő maga is ott járt akkortájban!
EnglishShe may have registered as that, or under some other name, and she may not have registered at all.
Lehet, hogy ezen a néven jelentette be magát, lehet, hogy más néven, és lehet, hogy egyáltalán nem jelentette be magát.
English'The other name you wrote under was George Stark.'
EnglishMy other name is N'Chaka, Man-Without-a-Tribe.
EnglishWell, a plantation by any other name is just a farm.
EnglishThe other guy's name is Eddie Mars, I said.

Autres mots

English
  • other name