« other reason » traduction en hongrois

EN

« other reason » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « other reason » employé en contexte.

Traductions similaires pour « other reason » en hongrois

other substantif
other adjectif
other adverbe
reason substantif
to reason verbe

Exemples d'usage pour « other reason » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishBut it explains other things -- the reason why he couldn't come up with an alibi.
De megmagyaráz más dolgokat, például hogy miért nem tudott alibit bizonyítani.
EnglishShe didn't mention the other reason for wanting Toshio to stay as long as possible.
A másik okot nem említette, amiért szerette volna, ha Toshio minél tovább marad.
EnglishWill you give up everything for no other reason than this-that Allanon says you must?
Csak úgy odadobsz mindent, egyedül azért, mert Allanon azt mondja, hogy muszáj?
EnglishBut wasnt there any other reason for your going away from Little Fawn Lake just then?
De nem volt valami más oka is, hogy éppen akkor hagyta el a Little Fawn-tavat?
EnglishOr for some other reason they cannot or will not face us openly themselves.
Vagy valamilyen okból nem tudnak vagy nem akarnak nyíltan szembenézni velünk.
EnglishThe other reason I chose this place, dolt, is that crate you're sitting on.
- A másik ok, amiért ezt a helyet választottam, az az a láda, amin ülsz, te gyagyás.
EnglishI have enemies who'll kill her, for no other reason than that she was my child.
Olyan ellenségeim vannak, akik képesek lesznek megölni, csak azért, mert az én gyermekem!
EnglishSo he'd contest the exhumation for no other reason but to cause her grief?
Tehát csupán azért akadályozná az exhumálást, hogy volt feleségének fájdalmat okozzon?
EnglishFor some reason or other they decided that life was unbearable to them.
Valamilyen okból úgy döntöttek, hogy nem bírják tovább elviselni az életet.
EnglishFears brother, not Binadas, but the other one, whod counselled reason, he interested her.
Fear fivére, nem Binadasz, hanem a másik, aki nyugalomra intette családját érdekelte őt.
EnglishAnd the other reason is that none of this--absolutely none of it--was for money.
A másik ok pedig és itt semmi szerepe sincs a pénznek szerelem.
EnglishThey think I am uniquely suited to this for some damned reason or other.
Valami oknál fogva úgy gondolják, hogy különösen alkalmas vagyok erre.
EnglishDoes he hold his post because of his skill at arms, or for some other reason, my lord Arthur?
Harci képességei miatt van ezen a poszton, vagy valami másért, Arthur uram?
EnglishFor some reason or other, they believe he's in England, and have notified us to that effect.'
A francia kollégák azt hiszik, hogy Angliában van; azért jelezték nekünk.
EnglishWhile Hatlee drove she took off her clothes, but for no other reason than to just do it.
Miközben Hatlee vezetett, a hölgy levetkőzött, ám e tettét az égvilágon semmi nem indokolta.
EnglishYou will never suffer a male such as Arjun to dwell with you on my account or for any other reason.
Sose tűrnél el a közeledben egy olyan hímet, mint Ardzsún, se értem, se más okból.
EnglishThe hours slipped away, and Tay was almost able to forget he had come home for any other reason.
Az órák repültek és Tay csaknem képes volt elfelejteni, hogy más okból tartózkodik itthon.
EnglishOr if he owns them for some other reason, he marks them, sort of like we brand cattle.
Vagy ha valaki az ördögé valami oknál fogva, azon is jegy van, mint ahogy megbillogozzuk a marhákat.
EnglishOne does not travel for any reason other than survival.
Nem nagyon szánja rá magát senki az utazásra, legfeljebb ha az élete függ tőle.
EnglishShe thought for some reason or other that Caroline had knifed him.
Ki tudja, miért, azt hitte, hogy Caroline leszúrta Amyast.

Autres mots

English
  • other reason