« out of the blue » traduction en hongrois

EN

« out of the blue » en hongrois

EN out of the blue
volume_up
{adverbe}

1. "American, British, Australian"

out of the blue
Rosemaryt váratlanul érte a megjegyzés.
Then I was just cooking up a plan with Albert when suddenly, out of the blue, Antony Marsdon turned up.
Aztán épp Alberttel próbáltunk kifőzni valamit, amikor váratlanul fölbukkant Anthony Marsdon.
The EHEC situation has thrust local vegetable growers into an existential crisis completely out of the blue and through no fault of their own.
Az EHEC-járvány teljesen váratlanul, önhibájukon kívül taszította egzisztenciális válságba a helyi zöldségtermesztőket.
out of the blue
Then, out of the blue, she said: Did you know you had a breast fixation?
Aztán hirtelen megszólalt Tudsz róla, hogy mellkomplexusod van?
To me it's as though you called me up out of the blue on a day like any other day, and asked me if I was grown up yet.
Mintha csak úgy hirtelen fölhívott volna egy szép napon, egy ugyanolyan napon, mint a többi nap, és azt kérdezné, hogy felnőttem-e már.
out of the blue

Synonymes anglais de « out of the blue »

out of the blue

Traductions similaires pour « out of the blue » en hongrois

out adverbe
Hungarian
to out verbe
Hungarian
blue substantif
blue adjectif
to blue verbe

Exemples d'usage pour « out of the blue » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe light's going out of your blue eyes as if all the summer days are gone...
Halódol, Farkasölő Kék szemedből kihuny a fény, mert mindig elmúlik a nyár
EnglishThe sun shone out of a blue sky and the roadside was bright with spring flowers.
Kék ég, ragyogó napsütés, élénk tavaszi virágok az út mentén.
EnglishHe handed the paper back and put his glasses away again and stared out over the blue water.
Aztán visszaadta a papirost, eltette a szemüveget, és révedten nézett el a kék víz fölött.
EnglishYou just show up here out of the blue... in Phoenix, 16 years later?
Csak úgy felbukkansz a nagy semmiből... itt Phoenixben, 16 év múlva?
EnglishThe rulings of the European Court of Justice have not come out of the blue, however.
Az Európai Bíróság ítéletei azonban nem okoztak meglepetést.
EnglishI must say I wonder what she can have been up to - all alone and out in the blue.
Meg kell mondanom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy miben sántikálhatott teljesen egyedül kinn a sivatagban.
EnglishThey were incredibly beautiful, arrowing down out of the blue.
Semmiből lecsapó osztaguk kimondhatatlanul gyönyörű látványt nyújtott.
EnglishYeah, and he called me up out of the blue for Christmas lunch.
Ja, és most elhívott a karácsonyi ebédre, és most itt vagyok.
EnglishThe five priorities in the Charter have not appeared out of the blue.
A charta öt prioritási területe nem a semmiből jött.
EnglishThe nurse came out with a blue envelope in her hand, a snapshot.
Jött az ápolónő, fényképet hozott kék borítékban.
EnglishFour months And then one night. out of the blue she says.
EnglishFrank finds out that Mr. Blue Light knows about the Farris ID, so he gets new ID in the name of James Roman.
- Frank rájön, hogy Mr. Kék Fény tud a Farris-okmányokról, úgyhogy újakat kerít, amelyek James Roman nevére szólnak.
EnglishThe rains had moved east into Callahorn, and the sun shone down out of cloudless blue skies to warm the woodland shadows.
Az esőfelhők átgördültek Callahornba, felhőtlen kék égből ragyogott a nap, felmelegítve az árnyas vadont.
EnglishKurtz must never have told Underhill about the operation that would wipe out most of Blue Group.
Kurtz bizonyára sohasem említette Underhillnek azt a hadműveletet, amely a Kék Csoport zömét el fogja tüntetni.
EnglishThis problem did not come out of the blue.
EnglishJust one day out of the blue, you went blind?
EnglishRight out of the blue, blue sky.
EnglishIt just came to me out of the blue.
EnglishThe sentences spilling out on the blue lines were in his own handwriting - but then, all of Stark's novels had been written in his hand.
A kék sorokban szaporodó szöveg az ő kézírása volt de hát végül is minden Komor-regény az ő kézírásával készült.
EnglishThe work carried out on the Blue Card has, nonetheless, little by little enabled the ground to be cleared in this difficult matter.
A kék kártyával kapcsolatban elvégzett munka ugyanakkor lépésről lépésre tette lehetővé, hogy tisztán lássunk a kérdésben.