EN pass
volume_up
{substantif}

pass (aussi: ghaut)
volume_up
hágó {substantif}
Already Panamon was running brokenly for the pass, pulling a dazed Shea with him.
Panamon bukdácsolva rohant a hágó felé, magával ráncigálva a kábult Sheát.
Keltset appeared suddenly in the pass and signaled for them to come forward.
Keltset bukkant föl hirtelen a hágó felől és intett, hogy jöhetnek.
Between them a pass led to a vast cluster of fingers, all jammed together, crushed into a single mass.
Közöttük hágó vezetett összetapadó, egyetlen tömegbe olvadó ujjak sokaságához.
pass (aussi: cove, strait, narrows, tight)
volume_up
szoros {substantif}
And the small sleek vessel was moving fast to a narrow pass through the cliffs ahead.
A karcsú kis hajó sebesen siklott a szirtek közti keskeny szoros felé.
Spears, arrows, and stingers' stones flew at the Elves as they raced toward the end of the pass.
Lándzsák, nyilak, parittyakövek repültek feléjük, mikor száguldva közeledtek a szoros kijáratához.
Shortly before mid-morning they halted on the south end of the pass.
Úgy a délelőtt közepe táján megérkeztek a szoros déli oldalához.
pass (aussi: cove, glen, notch, gorge)
volume_up
hegyszoros {substantif}
Egy kis szellő fújdogált, le-felé, a hegyszoros felől.
The path had veered away from the main pass in the great ravine, and it now followed its own perilous course at the bottom of a lesser cleft among the higher regions of the Ephel Dúath.
Az ösvény itt elkanyarodott a nagy hegyszoros vonalától, s a tulajdon veszedelmes nyomdokát követte, befordult az Ephel Dúath teteje tájának egyik kisebb hasadékába.
volume_up
áthaladás {substantif}
( A ) PRODUCTS TRANSPORTED WITHOUT PASSING THROUGH THE TERRITORY OF ANOTHER COUNTRY ;
a) más ország területén való áthaladás nélkül szállított termékek;
Seventy-six miles west of Vegas, I saw the first orange sign: CONSTRUCTION AHEAD PASS AT YOUR OWN RISK.
Hetvenhat mérföldre Vegastól nyugatra megpillantottam az első narancssárga táblát: ÚTÉPÍTÉSI TERÜLET - ÁTHALADÁS CSAK SAJÁT FELELÕSSÉGÉRE.
After several minutes' perusal, he ordered the stolid Keltset to investigate the pass to be certain it was safe for them to proceed.
Néhány percnyi alapos kémlelődés múltán utasította a közönyös Keltsetet, kutassa át a hágót, hogy bátorságos-e az áthaladás.
volume_up
engedély {substantif}
These also serve to pass on the unequivocal message to employers that we shall no longer tolerate the recruitment of workers without a permit.
Ezek is azt szolgálják, hogy eljusson a munkáltatókhoz az a félreérthetetlen üzenet, hogy nem tűrhetjük tovább az engedély nélküli munkavállalók toborzását.
pass (aussi: clearance, ticket, warrant)
volume_up
igazolvány {substantif}
volume_up
átadás {substantif}
Halljam még egyszer, hogy történik az átadás!
pass
volume_up
áteresztő {substantif}
pass
volume_up
átfutás {substantif}
pass
volume_up
passzolás {substantif}
pass
volume_up
sikeres letétel {substantif} (vizsgáé)

Exemples d'usage pour « pass » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishStark's guide took good care not to pass in front of that silent bow and arrow.
Stark vezetője gondosan ügyelt rá, nehogy e néma íj és nyíl előtt haladjanak el.
EnglishBut he'd work it out to the last detail and then pass it on to Bert and myself.
Viszont az utolsó részletig kidolgozta és átkopogta a tervet Bertnek meg nekem.
EnglishI named myself the emissary of King Casmir, and they let me pass without emotion.
Közöltem velük, hogy Casmir király küldötte vagyok, mire szó nélkül beengedtek.
EnglishI'm gonna be headin' down court for the full-court lob pass just like this, right?
Én az ellenség térfele felé veszem az irányt,...hogy onnan passzoljak így, oké?
EnglishYes, pass into the moment; pass into pure function; let the bloody sacrifice begin.
Rámeredtem az első áldozat izmos vállára; ez volt az, aki elkezdte a dulakodást.
EnglishTrooper Hamilton's initial pass had shown him no one was in the cab of the truck.
Hamilton rendőr elsőre úgy látta, senki sincs a kisteherautó vezetőfülkéjében.
EnglishWe therefore ask you to pass on this message to the participants at the summit.
Ezért kérjük Önt, hogy adja át ezt az üzenetet a csúcstalálkozó résztvevőinek.
EnglishIf I pass the bar exam, get just a little money in my pocket, I'm otitta here.
Ha átmegyek az ügyvédi vizsgán, összeszedek egy kis pénzt, és már itt sem vagyok.
EnglishIf we do not pass this test, the flames in Naples will set fire to all Europe.
Ha nem megyünk át ezen a vizsgán, akkor Nápoly lángjai egész Európát felgyújtják.
EnglishRedland's hedge there and wait for Lew to pass.
Menj be velük Mrs. Redland sövénye mögé, és várjátok meg, amíg Lew elhúz előttetek.
EnglishNone comes and none goes, since when you pass the Gap, you walk an unknown land.
Senki nem jár arra, mivel amint áthaladsz a hágón, ismeretlen föld kezdődik.
EnglishThe music, does it pass out of one ear and into another, as the old expression goes?
A zene is bemegy az egyik fülön, és kimegy a másikon, mint a régi mondás tartja?
EnglishShed got awell, an eye for any nice-looking man whod pass the time of day with her.
Õ bizony kacérkodott minden jóképű fiúval, aki hajlandó volt őt szórakozni vinni.
EnglishSo he could pass within ten meters of every ship in Starfleet and they'd never know.
Elmehet 10 méterre bármelyik hajónk mellett, és a Csillagflotta észre sem veszi.
EnglishThere were footprints, but no other sign of life in the pass ahead, Durin reported.
Lábnyomokat láttam, más jele azonban nincs az életnek a hágóban jelentette Durin.
EnglishIt was late enough that he'd have to pass on his usual pint of bitter tonight.
Elég későre járt már, úgyhogy ma este le kell mondania szokásos korsó söréről.
EnglishIt was bright enough to see quite clearly the shapes that thronged the pass.
Elég világos volt ahhoz, hogy tisztán kivehessek a hágót benépesítő alakzatokat.
EnglishI will pass your approbation on to Buzz Fiedler, Durling added with a smile.
Átadom az elismerését Buzz Fiedlernek tette hozzá egy mosoly kíséretében Durling.
English(FR) Mr President, you said 'France cannot pass judgment on the Irish "no”'.
(FR) Elnök úr, azt mondta, Franciaország nem ítélkezhet az ír "nem” kérdésében.
EnglishI would also ask him to pass on my thanks to the committee chairman, Mr Deprez.
Megkérném, hogy adja át köszönetemet a bizottság elnökének, Deprez úrnak is.