« to patch up » traduction en hongrois

EN

« to patch up » en hongrois

Exemples d'usage pour « to patch up » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English... this stuff was developed for the Vietnam war to patch up broken soldiers.
... ezt még a vietnámi háborúban találták ki hogy a törött tagokat rögzítsék.
EnglishA pale gray bald patch loomed high up in the middle of it, like a rock above timberline.
Feje közepén halványszürke, kopasz folt tűnt fel, mint szikla az erdőben.
EnglishThe sooner we patch this thing up and get outta here... the sooner we can go home.
Minél előbb megjavítjuk és húzunk el innét, annál előbb érünk haza.
EnglishIf something happens to her, it would take literally hours to patch up that hole in the plan.'
- Órákra lenne szükségünk, hogy befoltozzuk a Maine által lefedett területet.
EnglishYou don't try to patch it up and trot out consoling phrases.
Nem próbálja szépítgetni, nem hozakodik elő vi gasztaló frázisokkal.
EnglishHe's trying to help the doctors patch up Henry Beaufort.
A kórházban a többi kutyaütővel próbálja összefoltozni Henry Beaufort-t.
EnglishI can patch him up but he needs a medic right now!
Magához tudom ugyan téríteni de sürgős orvosi ellátásra van szüksége!
EnglishI want them to bring Cliff out on a stretcher and race away with him, take him to the hospital, patch him up.
Azt akarom, hogy hozzák már Cliffet a hordágyon, tegyék be az autóba, és hajtsanak el a kórház felé.
EnglishSo that engineers use this time to come up with a cool patch for code, come up with an elegant hack.
A mérnökök pedig arra használták az időt, hogy pompás kódjavítással és elegáns szoftver-feltöréssel álljanak elő.
EnglishWell, she'd known enough to patch up his shoulder that afternoon in front of Buckingham Palace.
Jacknek még a szőr is felállt a hátán, amikor egy-egy ilyen maratoni ügyelet után holtfáradtan kikecmeregni látta a Porschéjából.
EnglishTheLimiting Factor had full medical facilities; it would be able to patch him up, if the worst happened.
A Korlátozó Tényezőnek teljes az orvosi felszereltsége, úgyhogy össze fogja tudni foltozni, ha megtörténik a legrosszabb.
EnglishEvidently there's no love lost between our boy and her parents, and she wants to patch things up.
Egyértelmű, hogy az emberünk és a lány szülei nem rajonganak egymásért, ezért a nő azon igyekszik, hogy elsimítsa a feszültséget.
EnglishThe man must value the pipe highly when he prefers to patch it up rather than buy a new one with the same money.
Az emberünk hőn szereti a pipáját, hiszen inkább megjavíttatja, mint hogy ugyanannyi pénzért új pipát vegyen magának.
EnglishShe wanted to see Claire, to patch things up, if for no other reason than to relieve the guilt.
Annyira szeretne találkozni régi barátnőjével, hátha pótolni lehetne a mulasztást, és ha mégsem, legalább nem tehet szemrehányást magának.
EnglishA hundred times Sir Roger must patch it up, often using means that would cost him dearly in the next life.
Sir Rogernek ezerszer is meg kellett erősítenie, gyakran olyan eszközökkel, amiket a túlvilágon biztosan a fejére olvasnak majd.
English-We're goin' EVA to try to patch it up.
EnglishThe introduction of the safeguard clause is an appropriate measure, but it is not sufficient to patch up the many weaknesses in the agreement.
A védzáradék bevezetése megfelelő intézkedés, de nem elegendő a megállapodás hiányainak befoltozására.
EnglishCan't patch it up any longer.
EnglishIn short, nothing has been resolved, nor will it be without fundamentally changing the system instead of trying to patch it up.
Röviden szólva semmi sincs megoldva, és mindaddig nem is lesz, amíg a rendszer foldozgatása helyett alapvetően meg nem változtatjuk azt.
EnglishPatch things up with the family?