« pell-mell » traduction en hongrois

EN

« pell-mell » en hongrois

EN

pell-mell {adjectif}

volume_up

Synonymes anglais de « pell-mell »

pell-mell

Exemples d'usage pour « pell-mell » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHe rode pell-mell along the scarp to the buttress which anchored the hawser.
Gyorsan odalovagolt a támpillérhez, amelyhez a vontatókötél volt rögzítve.
EnglishMay I finish decorating these cakes, or must we rush pell-mell to the abbey?
Befejezhetem a sütemények díszítését, vagy most azonnal kell indulnunk?
EnglishMarch showed a white-water stream rushing pell-mell between snowy banks.
A márciust tajtékos patak jelképezte, mely szeszélyesen kanyargott hóborította partjai között.
EnglishPell mell the six fairy knights rode past, hunching low, black capes flapping, pale faces sardonic.
A hat tündérlovas nagy összeviszszaságban elvágtatott mellettük.
EnglishThe townsfolk would ask: 'Zaxa did you not ride from town pell-mell that you might destroy a murderous feroce?'
A városiak azt kérdezik majd tőlem: "Zaxa, talán nem azért vágtattál ki a városból lóhalálában, hogy elpusztítsd a gyilkos feroce-t?"
EnglishBring wood to the middle of this place, make a huge fire, and throw into it pell-mell all that there is in the house and grotto.
- Hordjatok fát a tér közepére, rakjatok nagy tüzet, és abba hányjatok bele mindent, amit a ház és a barlang tartalmaz.
EnglishHalf-naked, he rushed pell-mell into the laboratory where he blew himself and Dr Bohun, his resident chemist, half-way across the tent.
Félmeztelenül, meggondolatlanul rohant be a laboratóriumba, és félúton ledöntötte a lábáról dr. Bohunt, házi kémikusát.
EnglishI think you should be tumbled pell-mell, without warning, only into experience which you might well have spent the rest of your life not having to meet.
Nyilván te is zavarba jönnél, ha minden előzetes figyelmeztetés nélkül olyan élményben lenne részed, amire talán már nem is számítottál.
EnglishHe pulled up his horse, and watched as Sir Balor and his troop rode pell-mell through the forest and out, now with only a hundred yards between the two parties.
Megállította a lovát, és figyelte, amint Sir Balor keresztülvágtat a kis erdőn embereivel; alig száz lépés távolság volt a két csapat között.
EnglishSir Tristano, assured that a single footpad had waylaid him, clapped spurs to his horse, bent low, and rode pell-mell around the barricade.
Sir Tristano, biztos lévén, hogy egyetlen útonálló tartóztatta fel, megsarkantyúzta lova oldalát, mélyen ráhajolt az állat nyakára, és gyorsan megkerülte a barikádot.
EnglishMonks and pilgrims, men and women, wallowed and struggled pell-mell, their limbs twisted, foaming at the mouth, eating handfuls of earth and prophesying.
Szerzetesek és zarándokok, férfiak és nők ott fetrengtek, csapkodtak maguk körül, kicsavart taggal, habzó szájjal, marékszámra ették a földet, és prófétáltak.