« pew » traduction en hongrois

EN

« pew » en hongrois

volume_up
pew {substantif}

EN pew
volume_up
{substantif}

pew (aussi: bench)
volume_up
pad {substantif}
Some twenty or so pews were in neat rows on either side of its main aisle.
Húsz-egynéhány pad sorakozott a középső folyosó mindkét oldalán.
Like how the only furniture in the Wagon is these long benches with high backs and no cushions to sit on, and in fact they are nothing but pews with a songbook every five feet or so.
Meg hogy nincs bútor rajta, csak néhány hosszú pad magas támlával, a padokon nincs párna, sőt, tulajdonképpen templomi padok, kétméterenként egy-egy zsoltároskönyvvel.
pew
volume_up
templomi pad {substantif}
pew (aussi: seat, sitting)
volume_up
ülőhely {substantif}

Synonymes anglais de « pew »

pew

Exemples d'usage pour « pew » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt was there in the pew of remaining Percys that Garp remembered another day.
Az elhullott Percykre emlékezvén jutott az eszébe egy jelenet gyermekkorából:
EnglishI sat at the end of the pew, next to the window, so I could watch and listen to Mr.
Én a sor szélén ültem, az ablak mellett, így jól láttam és hallottam Mr. Durbint.
EnglishFrom the dark of the nearest pew, a man stood, walking toward him.
A hozzá legközelebb eső padsorból egy ember emelkedett föl, és megindult felé.
EnglishHis feet tangled in each other and he fell, knocking his head hard on the top of a pew.
Lábai összegabalyodtak, és elvágódott, fejét az egyik padelőbe ütötte.
EnglishAnd what if the blond-haired tan-skinned guy next to Quinn in the pew looked like an angel?
Akkor mi van, ha Quinn mellett a padban az a napbarnított szőke olyan, akár egy angyal?
EnglishAnd the mantilla-mantled woman, cast back to an unknown church with the pew on which she had arrived.
csaptak, azt hitte, menten megvakul, ám ekkor varázsütésre eltűntek a madarak.
EnglishHe was at the other end of our pew, and he did not look away when I caught him gazing at me.
A mi padsorunk végén ült, és amikor megláttam, hogy figyel, nem vette le rólam a tekintetét.
EnglishGarp was led to the pew up front, across from the family pew.
- Azt mondták, lesz itt olyan több, aki kitesz egy embert - panaszolta.
EnglishThen my body convulsed with such violence that I found myself pitched forward, my hand on the pew before me.
Testem olyan hevesen vonaglott, hogy kezemmel az előttem levő padba kapaszkodva, előrebuktam.
EnglishInside the curtained pergola was a round table, encircled by a kind of cushioned pew.
Az elfüggönyözött helyiségben nem volt más, csak egy nagy, kerek asztal, körberakva kipárnázott ülőalkalmatosságokkal.
EnglishShe shrieked with pain, her foot still caught under the pew, but her cries went unheeded among so many others.
Sivalkodott fájdalmában, de se a lábát kihúzni nem bírta, se a többiek nem siettek a segítségére.
EnglishPew bothered to venture into the Southland at all.
Egyáltalán, kevesen kockáztatták meg, hogy Délföldre jöjjenek.
EnglishIn fact, I'd sat dangerously close to her, being in the pew right in front of her.
Most a Kópé Királyfit láthatta szalonkabátban, varrott csipkékkel, és ostobaságomban elfelejtettem föltenni a napszemüvegemet.
EnglishI'm not finished, she said loudly, clutching the pew in front of her and standing ever taller.
Még nem fejeztem be mondta harsányan a hölgy, majd megmarkolta az előtte lévő ülés hátát, és még jobban kihúzta magát.
EnglishLast year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories that appeared on Google News' front page.
Tavaly, a Pew és a Columbia J-School elemezte azt a 14,000 hírt ami a Google News főoldalán jelent meg.
EnglishI rose up now in the pew and stood there staring at this vision.
EnglishBeatrice Mayfair wept softly in the second pew.
Beatrice Mayfair halkan sírdogált a második sorban.
EnglishYou say that there was a gentleman in the pew.
Szóval azt mondja, hogy egy úr ült az első sorban.
EnglishThere was a moment's delay, but the gentleman in the pew handed it up to her again, and it did not appear to be the worse for the fall.
Rövid fennakadás támadt, de a padban ülő úr visszaadta a csokrot, amelynek egyébként nem lett semmi baja.
EnglishThe priest set his prayer book in a pew.