EN pier
volume_up
{substantif}

pier (aussi: landing stage, mole, jetty)
volume_up
móló {substantif}
The Dan Russell Pier was the westernmost of the three at Panama City Beach.
A Dan Russel móló volt a három közül a legnyugatabbra eső Panama City Beachben.
An aging pier jutted into the water and anchored a hundred boats of all sizes.
Lepusztult móló nyúlt ki a vízbe, tucatnyi különböző méretű csónak horgonyzott mellette.
The uniformed man pointed up at the rubbernecks on the end of the pier.
Az egyenruhás ember a móló végén ácsorgókra mutatott.
pier (aussi: mole, jetty)
volume_up
kikötőgát {substantif}
Then the lightless finger of a black pier jutted seaward into the dark.
Aztán egy kikötőgát fénytelen ujja mutatott a sötétségbe, a tenger felé.
Van itt a parton egy kivilágítatlan kikötőgát.
pier (aussi: bathing platform)
volume_up
stég {substantif}
Even the Sweet Christine settled uneasily in the channel beside the pier.
Még Édes Christine is mozdulatlanul gubbasztott a stég melletti csatornában.
A stég eltűnt valahol a sötétségben.
pier (aussi: breakwater)
volume_up
cölöpgát {substantif}
pier (aussi: dockside, landing, quay, wharf)
volume_up
rakpart {substantif}
But the postcards they sell there still show the pier as it used to be.
A levelezőlapokon azonban, melyek most is forgalomban vannak, a sértetlen rakpart látható.
pier (aussi: leg, pillar, pivot, post)
volume_up
pillér {substantif}
pier
pier
pier
volume_up
falköz {substantif}
pier
volume_up
gyámoszlop {substantif}
pier
volume_up
hídoszlop {substantif}
pier
volume_up
hídpillér {substantif}
pier
pier
volume_up
ívpillér {substantif}
pier
volume_up
kirakodóhíd {substantif}
pier (aussi: sheath)
volume_up
kőgát {substantif}
pier (aussi: pilaster)
volume_up
pilaszter {substantif}
pier
volume_up
támpillér {substantif}
pier
volume_up
tartóoszlop {substantif}

Synonymes anglais de « pier »

pier

Exemples d'usage pour « pier » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWith great ceremony, the dive boat pushed from the pier and headed for open water.
A hajó, miután szertartásosan ellökték a mólótól, megindult a nyílt víz felé.
EnglishA big Buick belonging to one of them is washing about in the surf off Lido fish pier.
Egy nagy Buickjuk ott ázik a Lídó halászmólója alatt, a parti hullámverésben.
EnglishHe had been sapped and the car pointed out the pier and the hand throttle pulled down.
Fejbe verték, a kocsit beirányozták orral a tenger felé, aztán benyomták a kézigázt.
EnglishDarkness brought fishermen to the Dan Russell Pier in the center of the Strip.
A sötétség kicsalta a horgászokat a Csoda út közepe felé elhelyezkedő Dan Russel mólóra.
EnglishThe deckhand eased the boat ,uckward, away from the pier, then toward the horizon.
A fedélzeti munkás ellökte a hajót a mólótól és megindultak a tengeren.
EnglishThe line handlers on the pier, Captain Blandy saw, were mainly civilians.
A parton várakozó kötélkezelők, állapította meg Blandy, nagyobbrészt civilek voltak.
EnglishHalf the boats tied to the pier had left or were in the process of leaving.
A mólónál horgonyzó csónakok fele már távozott vagy éppen távozóban volt.
EnglishThey walked down a pier above the Gulf, and kissed as the water rocked gently below them.
Aztán végigsétáltak a mólón, és csókolóztak a szelíden hullámzó víz fölött.
EnglishShe watched him saunter back down the pier to the parking lot next to the beach.
A nő figyelte, ahogy végigbattyog a mólón, a part menti parkolóig.
EnglishEach bridge had major pier abutments on the north and south bank.
Mindegyik hídnak megerősített hídfője volt mind az északi, mind a déli parton.
EnglishTorwan tried to get away in a boat, and they caught her on the pier and stabbed her to death.
Torwan megpróbált elszökni egy csónakon, de a mólón elkapták, és halálra szurkálták.
EnglishClark turned the handle and steered the boat to a ramshackle pier.
Clark elforgatta a fogantyút, és a járművet egy düledező mólóhoz kormányozta.
EnglishTo the north, a dozen or so fishing boats were tied to another pier.
Tőle északra, vagy egy tucatnyi halászhajó volt kikötve egy másik mólóhoz.
EnglishThat in­cluded USS Gettysburg, alongside the pier in the Washington Navy Yard.
Ez igaz volt a washingtoni haditengerészeti kikötő mólója mellett veszteglő USS Gettysburgre is.
EnglishHalf an hour later, the container ship approached her pier at the end of Terminal Boulevard.
Fél órával később a konténerhajó kikötött a Boulevard terminál dokkjában.
EnglishThey drew closer, and a ships pilot scow set out from the main pier to meet them.
Közelebb értek, s a mólóról el is indult eléjük a kalauzhajó.
EnglishShe heard the Sweet Christine slammed dully against the rubber tires fixed along the northern pier.
Édes Christine tompa döngéssel csapódott az északi mólóra őrösített gumitömlőkhöz.
EnglishThree of those are with the carriers for the 'exercise,' one's right down below at the pier.
Ezek közül három kint van az anyahajukkal a gyakorlaton, egy meg itt horgonyoz a mólónál.
EnglishThe closer he got to the end of the pier the more certain he became that this was the case.
Ez lett a híd a való élet éber álomvilágából az előtte elterülő ismeretlen paradoxon felé.
EnglishThe first was a list of Marlee's movements since the meeting on the pier yesterday.
Az első Marlee tevékenységét foglalta össze, azóta, ahogy előző napon találkoztak a halvendéglőben.