EN plunge
volume_up
{substantif}

plunge (aussi: dive, header)
volume_up
fejesugrás {substantif}
He couldn't endure it any longer, he had always known it would be like this, the plunging into the nightmare, and that was enough, wasn't it, what did they want of him, what did she want?
Nem bírta tovább, mindig tudta, hogy ilyen lesz a fejesugrás a lidércnyomásba, most már elég, mit akarnak tőle, mit akar Rowan?
plunge (aussi: scoop)
volume_up
bemerítés {substantif}
plunge
volume_up
vízbemerülés {substantif}

Synonymes anglais de « plunge »

plunge

Exemples d'usage pour « plunge » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishUlan Dhor prepared himself for the sickening plunge when the magic quieted.
Ulan Dhor felkészült az émelyítő zuhanásra,, amikor majd a varázs hatása elmúlik.
EnglishThis horrified Stuart, but what else could Marklin do, other than take the plunge?
Stuart elszörnyedt, de mi mást tehetett Marklin, mint hogy fejest ugrott a sötétségbe?
EnglishElminster smiled at that memory, slowing his plunge to hang in the star-shot darkness.
Elminster lelassított a merülésén, hogy elidőzzön a csillagfényes éjszakában.
EnglishA fine mist covered her, but her feet did not plunge through the waters .
Finom köd vette körül, de lábai nem érintették a vizet... a hullámokon sétált!
EnglishUnless something is done, humanity will plunge into thirty millennia of violent darkness.
Ha nem történik valami, az emberiség harminc évezredre belemerül a sötétségbe.
EnglishAnyway, that was the night we had all these frat boys in and they're taking the plunge.
Tehát, azon az estén volt ott az a pár nehézfiú aki fejest ugrott a "piálós játékba".
EnglishThis is a complete farce and it will plunge Burma even further under the junta's iron rule.
Ez tiszta bohózat, ami által Burma egyre inkább a junta vaskezű uralma alá kerül.
EnglishThe lane, now a track, veered to the east, then turned to plunge into the forest.
Az út, amely most már ösvény volt, észak felé kanyarodott, aztán hirtelen befordult az erdőbe.
EnglishShe hesitated, like a diver at the edge of a high board, then took the plunge.
Először habozott, mint a búvár a hajó szélén, aztán fejest ugrott.
EnglishDown into the Stones he plunge, feeling himself drop through layers of deep blue light.
Lemerült a Kövekbe, érezte, ahogy süllyed a sötétkék fény rétegein át.
EnglishOr else, I thought, he would prepare to plunge beneath the surface.
Vagy talán az a terve, hogy a víz alá merül, és az éjszakát az Erie-tó mélyén tölti?
EnglishIt was more... take the plunge and worry about the consequences later.
Ez inkább amolyan "vágjunk bele, a következményekkel ráérünk törődni".
EnglishAnd now, while Dors and Lodovic waste time stopping at Pengia, we plunge ahead toward Earth.
És most, miközben Dors és Lodovik a Pengiánál vesztegeti az időt, mi a Föld felé tartunk.
EnglishVictoria thought with pride that it explained it very well for a spur of the moment plunge!
Victoria büszkén gondolta, hogy a pillanat hatása alatt milyen jól sikerült kivágnia magát.
EnglishHeat was pushing out of it, but the air temperature continued to plunge.
Erezte, hogy a meleg még áramlik rajta kifelé, a levegő hőmérséklete azonban egyre csak esett.
EnglishAre you ready to plunge the entire Quadrant into war to satisfy your own personal demons?
Képes lennél az egész kvadránst háborúba rántani, csakhogy lelked sötét démonjait kielégítsd?
EnglishIt is therefore time to take the plunge and make a final decision.
Ezért itt az ideje, hogy fejest ugorjunk, és meghozzuk a végső döntést.
EnglishLet me say one thing here: we are anxious that Switzerland should take the plunge with this step.
Hadd mondjak el itt egy dolgot: nagyon várjuk, hogy Svájc megtegye ezt a fontos lépést.
EnglishThe Kaschan locked all things into mortality, into the relentless plunge towards extinction.
A Kashanok mindent halandóságra ítéltek, s arra, hogy az út végén teljes legyen a pusztulás.
EnglishThe experience is quite refreshing, akin to taking a plunge in icy water.
Üdítő élmény, olyan, mint amikor hideg vizes medencébe ugrunk.