« plus » traduction en hongrois

EN

« plus » en hongrois

volume_up
plus {substantif}

EN plus
volume_up
{substantif}

plus
volume_up
meg {substantif}
But the writer of the song is entitled to life plus 70 years.
Az dalok szerzői azonban életük végéig és utána még 70 évig birtokolják a szerzői jogot.
Jesuits at high school, Boston College, and Georgetown, plus the nuns at Saint Matthew's.
Gimnázium a jezsuitáknál, Boston College és Georgetown, meg az apácák a Saint Matthewsban.
It's for the President's eyes plus a few others, but this one's going to be tightly held.
Az elnöknek, meg néhány más személynek lesz, de ez most tényleg nagyon titokban kell tartani.
plus
volume_up
több {substantif}
You guys have heard of leveling up and plus-one strength, and plus-one intelligence.
Hallottatok már a következő szintre lépésről, az eggyel több erőről, a plusz egy intelligenciáról.
The soup, even; I mean the combination of a lot of things plus the heat.
Még a leves is; úgy értve, hogy több dologi kombinációja meg a nagy hőség.
They were talking about thirty-plus fighter escorts up there.
Több mint harminc vadászgépet akartak fedezetnek.
plus (aussi: balance, excess, surplus, redundance)
volume_up
többlet {substantif}
plus (aussi: plus sign)
volume_up
összeadásjel {substantif}
plus (aussi: plus sign, positive sign)
volume_up
pluszjel {substantif}

Synonymes anglais de « plus »

plus

Exemples d'usage pour « plus » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI thought it was the questioner who had a supplementary, plus two other Members.
Azt hittem, a kérdésfeltevő és két másik képviselő tehet fel kiegészítő kérdést.
EnglishPlus, he wanted to go somewhere the Culture had never been, and well, explore.
El akart menni valahová, ahol a Kultúra sosem járt, és... nos, felfedezni valamit.
EnglishThe Committee on Budgetary Control considered this experience to be a huge plus.
A költségvetési ellenőrzési bizottság ezt a jártasságot óriási többletként értékelte.
EnglishPlus, now with YouTube, that connection's not even limited to the room we're in.
Aztán, most, hogy van YouTube, a kapcsolatokat nem korlátolja a szoba, amiben vagyunk.
EnglishThey have an argument popular with a broad audience, plus a large population.
- Az ő elképzeléseik hallatlanul népszerűek, és Dahlban a népsűrűség is nagy.
EnglishIt is not the non plus ultra, but it is one part of the solution to our problems.
Nem tekinthető non plus ultra-nak, de gondjaink megoldásának részét képezi.
EnglishAmbulances were on the scene, plus medical orderlies from the British Army.
Mentőautók érkeztek a helyszínre, és az angol hadsereg szanitécei is megjelentek.
EnglishThe pilot was wearing Ins normal flight gear plus an inflatable life jacket.
A pilóta a rendes repülőfelszerelésén túl felfújható mentőmellényt is viselt.
EnglishBas has used them for twenty-plus years, my friends at the Yard like them, too.
Bas már húsz-egynéhány éve alkalmazza őket, a yardos kollégák nagyon elégedettek velük.
EnglishI have a BANDIT at ten miles and low, angels ten, heading south at six-hundred-plus.
Van egy banditám tizenhat kilométerre, alacsonyan, mindössze három-zéró magasságban.
EnglishJerry's broke, lots of gambling debts, plus a messy divorce around the corner.
Jerry le van égve, rengeteggel sáros a kaszinókban, és egy zűrös válóper is fenyegeti.
EnglishHe paid his fare plus a generous tip, got out, walked toward the massive concrete bowl.
Gearing fizetett, jókora jattot adott, aztán megindult a masszív betontányér felé.
EnglishI'll do 57,000 squared, plus 683 squared, plus 57,000 times 683 times two.
Négyzetre emelem az 57 000-et, hozzáadom 683 négyzetét, 57 000-szer 683-szor kettőt.
EnglishHowever, when considering the Commission as a whole, the sum of the minuses is a plus.
A Bizottság egészének vizsgálatakor azonban a mínuszok összege pluszt ad ki.
EnglishEveryone is in favour and, as a result, this will be a 'plus' for the report's authors.
Mindenki az ügy mellett áll, ami további "plusszal” jár a jelentés szerzői számára.
EnglishThis amended instrument, called ICI Plus, is a short-term solution for three years.
E módosított eszköz, az ICI Plus, rövid távú megoldást jelent három évre.
EnglishPlus, at this moment he pos- sesses a crucial asset: he doesn't work for Great Benefit.
S mindenekfelett van egy nagyon nagy előnye: nem a Great Benefitnél dolgozik.
EnglishAnother plus was that the mud on them had caked; he was able to brush off most of it.
Szerencsére a rájuk tapadt sár is megszáradt, és csaknem teljesen sikerült lekefélnie.
EnglishThey had guns of several kinds, plus small explosive missiles to be thrown by hand.
Különböző fajtájú lőfegyvereik, és kis, kézi használatú rakétáik voltak.
EnglishAs you know, we have a framework for cooperation that we call Berlin Plus.
Amint tudják, van egy együttműködési keretrendszerünk, amelyet Berlin Plusnak hívunk.