« politeness » traduction en hongrois

EN

« politeness » en hongrois

volume_up
politeness {substantif}
EN

politeness {substantif}

volume_up
politeness (aussi: attention, chivalry, civility, courtesy)
The loud speakers veiled their commands in a genial and musical politeness.
A hangszórók parancsukat kedélyes, zenés udvariasság fátylába burkolták.
Darcy maga a megtestesült udvariasság - jegyezte meg Elizabeth mosolyogva.
The picture of politeness, he only yawned once, demurely covering his mouth.
Az udvariasság élő szobra mindössze egyszer ásított, akkor is illedelmesen eltakarta a száját.

Synonymes anglais de « politeness »

politeness
polite

Exemples d'usage pour « politeness » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishTeddy didn't do humor well, but Lake laughed out of politeness anyway.
Teddynek nem volt erőssége a humor, de Lake az illendőség kedvéért mégis nevetett.
EnglishVery well, then, he said, more out of politeness than out of any sense of obligation.
Jól van, legyen mondta inkább udvariasságból, semmint kötelességtudatból.
EnglishAfter a moment, he nodded with a grave politeness, but he didn't say anything.
Percnyi hallgatás után komoly udvariassággal bólintott, ám nem szólt.
EnglishPoirot also rose and bowed with his accustomed politeness as I passed out of the room.
Poirot szintén felállt, és szokásos udvariasságával hajolt meg, amikor kimentem a szobából.
EnglishShe thought ruefully that this had nothing to do with politeness.
Ennek persze nem sok köze volt az udvariassághoz vagy a teljes egyetértéshez.
EnglishI did not want to interrupt you out of politeness and because you were making some valid points.
Udvariasságból nem akartam félbeszakítani, és mert érdemes gondolatokat fejtett ki.
EnglishHe looked at me with grave politeness and repeated what he had said.
Komor udvariassággal rám pillantott, és megismételte az iménti szavait.
EnglishI say this not out of politeness, but out of sincere gratitude.
És ezt nem puszta udvariasságból, hanem őszinte hálám kifejezéseként mondom.
EnglishEven her questions about Tom Orley were brushed aside with abrupt politeness.
Még a Tom Orleyval kapcsolatos kérdéseket is ellentmondást nem tűrő udvariassággal ütötte el a fin.
EnglishCollins was punctual to his time, and was received with great politeness by the whole family.
Mr. Collins pontosan érkezett, s az egész család igen udvariasan fogadta.
EnglishAmazing what the British do with language; the nuances of politeness.
Elképesztő, mit tudnak az angolok a nyelvvel, hány jól nevelt árnyalatot facsarnak ki belőle.
EnglishNo, he said, I wouldn't want to take advantage of anybody's politeness, no matter how common, hike that.
Nem mondta , nem akarok visszaélni az udvariasságukkal, akármennyire is elemi.
Englishpoliteness, but by something deeper than that--something like shame.
Elég volt egy gyors pillantást vetnie Will égő arcára, hogy tudja, a fiú is tisztában van ezzel.
EnglishIt was just a friendly... it was politeness, for fuck's sake.
Ez csak egy baráti... úgy értem, egy udvariassági kr volt, az istenit!
EnglishOh, I had plenty of education in politeness, Petey said bitterly.
Ó, rengeteg leckét kaptam udvariasságból mondta keserűen Petey.
EnglishFor God's sake, remove the politeness censor and let me see you the way you are, Klayus ordered.
A képmás megremegett, és a következő másodpercben megváltozott.
EnglishSurvival was not a matter for politeness or apology.
Aki életben akar maradni, az nem udvariaskodhat és nem kérhet elnézést.
EnglishThe strange intimacy and politeness of one he did not even know.
És mi ez a furcsa bizalmaskodás valakitől, akit nem ismer?
EnglishFather Gorman took a sip or two of the weak coffee for politeness' sake, called for his bill, and paid.
Gorman aJya udvariasságból egy-két kortyot megivott a gyenge kávéból, hívta a pincért és fizetett.
EnglishNot that she cared overmuch for politeness in a situation such as this.