« proceeds » traduction en hongrois

EN

« proceeds » en hongrois

EN proceeds
volume_up
{pluriel}

proceeds (aussi: account, avail, benefit, gain)
volume_up
haszon {substantif}
An example in the new capital requirements directive is the proposed 5% retention of securitisation proceeds.
Erre egy példa a tőkekövetelményekről szóló új irányelvben az értékpapírosítási haszon javasolt 5%-os visszatartása.
proceeds (aussi: income, return, takings)
volume_up
jövedelem {substantif}
In addition, Article 6a makes explicit reference to the seizure and confiscation of instrumentalities and proceeds from this kind of offence.
Ezen kívül, a 6. cikk a) bekezdése kifejezetten megemlíti az ilyen fajta bűncselekményből származó jövedelem és az elkövetési eszközök lefoglalását és elkobzását.
proceeds (aussi: increment)
volume_up
hozadék {substantif}
proceeds (aussi: return, take, receipts, takings)
volume_up
bevétel {substantif}
Subject: Total proceeds from fines imposed on businesses under competition rules
Téma: A versenyszabályok alapján a cégekre kivetett büntetésből befolyó teljes bevétel s

Synonymes anglais de « proceeds »

proceeds

Exemples d'usage pour « proceeds » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe cannot stand by as neutral observers while this new Chinese domination proceeds.
Nem figyelhetünk tovább semlegesen, miközben előrehalad ez az új kínai uralom.
EnglishI will be present and do all I can to see that the ritual proceeds as it should.
Jelen leszek, és mindent megteszek, hogy a rítus abba az irányba haladjon, amerre kell.
EnglishThe tax proceeds shall be entered as revenue in the budgets of the Communities.
Az adóbevételeket a Közösségek költségvetésében bevételként könyvelik el.
EnglishIt has multiple causes and proceeds at varying rates according to climatic differences.
Ennek több oka van és az éghajlati eltérésektől függően eltérő mértékeket ölt.
EnglishThis is how European integration proceeds: in fits and starts and in small steps.
Így megy az európai integráció folyamata: meg-megállva, kis lépésekben.
EnglishOf course, the proceeds from auctions should be invested in tariffs.
Természetesen az aukciókból származó bevételeket a díjszabásokba kell befektetni.
EnglishWe sell information and use the proceeds to buy territory and food soil.
Mi csak árulunk, és a bevételből területet és termőtalajt vásárolunk.
EnglishI hope that Albania proceeds along its way towards the Union in a determined and unhesitating manner.
Remélem, hogy Albánia céltudatosan és határozottan folytatja útját az Unió felé.
EnglishHowever, there is one very important point: the proceeds generated by the auctions.
Van azonban egy nagyon lényeges elem: az árverések bevétele.
EnglishHave you used the proceeds of your last run to have a brain implanted?
A legutóbbi vadászatodért kapott pénzt netán arra használtad fel, hogy beültess a fejedbe egy új agyat?
EnglishSigned and notarized commitment... to donate all proceeds to charity.
Aláírtam, hogy minden nyeremény... jótékony célra megy.
EnglishWhen he attempts to increase speed, the cart proceeds faster.
Amikor gyorsítani akart, a kocsi is gyorsabban gurult.
EnglishHe had put the proceeds of the sale into MoonMist Tobacco.
A kapott ősszeget Holdpára Dohány-részvényekbe fektette.
EnglishEverything here proceeds properly, according to the law, and you should be good democrats and accept it.
Ebben a házban minden megfelelően, a jog szerint történik, Önnek pedig jó demokrataként el kell ezt fogadnia.
EnglishThe chain proceeds at this pace, so if the appointment with the Paulicians fails, it must fail in 1824.
És így tovább, ebben az ütemben, úgyhogy ha meghiúsul a paulikánusokkal esedékes találkozó, akkor 1824-ben hiúsul meg.
EnglishClick the Next button, and the AutoPilot uses the current dialog settings and proceeds to the next step.
A Tovább gombra kattintva a tündér továbblép a következő lépésre, és felhasználja az aktuális párbeszédablak beállításait.
EnglishThe courts will impose upon them a fine of a billion marks, and this will be paid out of the proceeds of their confiscated property.
A bíróságok ötmilliárd márka bírságra ítélik őket, ebből fizetjük a vagyonelkobzási eljárásokat.
EnglishFor you see, all that he is proceeds from us.'
EnglishI would also suggest that a tax on profits should only be imposed when proceeds are taken out of a company.
Szeretném továbbá javasolni, hogy a nyereséget csak abban az esetben adóztassák meg, ha a vállalkozásból bevételt vesznek ki.
EnglishI imagine they'll share in the proceeds.