« propitious » traduction en hongrois

EN

« propitious » en hongrois

EN propitious
volume_up
{adjectif}

propitious (aussi: amicable, benevolent, benign, friendly)
propitious (aussi: auspicious, clement, congenial, fair)
propitious (aussi: gracious, large, merciful, pious)
volume_up
kegyes {adj.}

Exemples d'usage pour « propitious » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSpeak soft words to those who do not understand this that the return may be propitious.
Szólj az érdekemben azoknál, kik ezt nem értik meg, hogy visszatértemkor ne legyen baj."
EnglishSir Henry had numerous papers to examine after breakfast, so that the time was propitious for my excursion.
Sir Henry reggeli után okmányaiba mélyedt, így hát semmi akadálya sem volt a kirándulásnak.
EnglishHer answer, therefore, was not propitious, at least not to Elizabeth's wishes, for she was impatient to get home.
Válasza nem is volt biztató, s főleg Elizát nem elégítette ki, aki már türelmetlenül vágyott haza.
EnglishWould it be, do you think, propitious that I send for him?
EnglishConditions were not propitious, the Colonel said.
A körülmények nem voltak kedvezők mondta az ezredes.
EnglishNo time was more propitious for such a union than Christmas, December Twenty-fifth, the feast of the old solar god!
Ilyegyesülésre nem lehetett alkalmasabb idő, mint a karácsony, december huszonötödike, az ősi napisten ünnepe!
English. - (FR) Mr President, ladies and gentlemen, this debate comes at a particularly propitious time.
a Bizottság tagja. - (FR) Elnök úr, hölgyeim és uraim, erre a vitára a lehető legalkalmasabb időben kerül sor.
EnglishYouve arrived at a propitious time, lad.
EnglishWe believe that it is not propitious to automatically incorporate the leverage ratio into Pillar 1 from 2018 but that there should instead be an evaluation process first.
Nem hinném, hogy előnyös lenne automatikusan beépíteni a tőkeáttételi mutatót az 1. pillérbe 2018-tól. Ésszerű lenne előbb értékelést végezni.
English(PL) Mr President, I, too, would like to add my voice to the propitious expressions of thanks to Mr Maystadt and the European Investment Bank, and also to Mr Deutsch, who drafted the report.
(PL) Elnök úr! Én is szeretnék csatlakozni a sok dicsérethez és köszönethez, amelyben Maystadt úr és az Európai Beruházási Bank, illetve a jelentéskészítő Deutsch úr részesült.