« propriety » traduction en hongrois

EN

« propriety » en hongrois

volume_up
propriety {substantif}

EN propriety
volume_up
{substantif}

propriety (aussi: decency, decorum, seemliness)
volume_up
illendőség {substantif}
She smiled, and would not give way to the happiness she felt, lest their talk should exceed the conventional limits of propriety.
Delphine mosolygott, és vértezte magát hirtelen támadt öröme ellen, hogy az illendőség szabta határok közt tartsa a társalgást.
Her men did not eye her directly when she addressed them, and thus the proprieties were more or less observed.
Az emberei nem néztek rá közvetlenül, mikor szólt hozzájuk, így tehát az illendőség szabályait többé-kevésbé megtartották.
volume_up
helyesség {substantif}
propriety (aussi: asset, demesne, domain, estate)
volume_up
birtok {substantif}
propriety (aussi: correctness, fairness, correctitude)
volume_up
korrektség {substantif}
propriety (aussi: decency, decorum)
volume_up
illem {substantif}
propriety (aussi: holding, ownership, property, peculiar)
volume_up
tulajdon {substantif}
propriety (aussi: normalcy, normality, regularity)

Synonymes anglais de « propriety »

propriety

Exemples d'usage pour « propriety » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishYes, and protocol and propriety and paperwork and all the other colonial rot.
Tudom, a protokoll, a konvenciók, a papírmunka meg ez az egész koloniális maszlag.
EnglishBut the Italians were all born with a sense of style and propriety.
Van viszont valami más, amiben verhetetlenek: van stílusuk, és van önérzetük.
EnglishDarcy, with grave propriety, requested to be allowed the honour of her hand, but in vain.
Mr. Darcy komoly és udvarias hangon kérte, hogy tisztelje meg, és nyújtsa kezét a tánchoz, de hiába.
EnglishAn uncharacteristic breach of propriety, but understandable none the less.
Az illemszabályok szokatlan, de érthető megszegése.
EnglishWe were at breakfast when the Colonel's butler rushed in with all his propriety shaken out of him.
Éppen reggelinél ültünk, amikor az ezredes komornyikja minden méltóságáról megfeledkezve berohant.
EnglishMy mother thought that this was not very proper, so she sat with us to add propriety to this activity.
És anyám szerint ez nem nagyon volt illendő, úgyhogy ő is ott ült velünk, hogy eleget tegyünk az illemnek.
EnglishBy contrast, Mamoulian was a picture of propriety.
Ezzel szemben Mamoulian maga volt a kifogástalanság mintaképe.
EnglishAre you lost to every feeling of propriety and delicacy?
EnglishI invite you with all propriety, and the feast awaits you.
EnglishThirdly, character must be true to life: for this is a distinct thing from goodness and propriety, as here described.
ő azonban viharokon keresztül hazaérkezik, némelyek felismerik, s ő megmenekül, ellenségeit pedig elpusztítja.
EnglishIt is time that this present princess learns the uses of propriety, so that she will not disgrace herself at court.
- Ideje, hogy ez a hercegnő megtanulja a megfelelő viselkedést, és ne hozzon szégyent magára a királyi udvarnál!
EnglishHe admired propriety and was constantly embarrassed by the way his freckles and red hair made him stand out in a crowd.
Konzervatív ízlése volt, épp ezért nagyon idegesítette, hogy szeplős arcával és vörös hajával mindig kirí a tömegből.
EnglishDarcy, of Pemberley, and Lady Anne, could not have appeared with propriety in a different manner.
Miss Darcy, aki a pemberleyi Mr. Darcy és Lady Anne leánya, másképp nem is jelenhetett volna meg illő módon.
EnglishDespite all else, Lady Desdea was expert in every phase of propriety, and understood the most delicate nuances of court etiquette.
Mindezek ellenére Lady Desdea nagy szakértője volt az illemszabályoknak és az udvari etikett legapróbb fortélyainak is.
English'The propriety of my leaving it.
EnglishYou must assume his position despite any outcry, any talk of convention, any talk of propriety or common sense.
Magára kell vállalnia az ő munkáját, nem törődve egyesek felháborodásával, illendőségre, társadalmi szokásokra vagy józan észre való hivatkozásokkal.
EnglishMichael drank the last of the second beer, and gave the can the usual squeeze, and then laid it down neatly, as if the big table demanded such propriety.
Michael kiitta a második dobozt, összegyűrte, ahogy szokta, majd szépen letette, mintha a nagy asztal megkövetelne ennyi illemtudást.
EnglishWhile they spoke bluntly and to the point, they conducted themselves with all propriety, and King Gax could find no fault with their general behavior.
Bár a hercegek nyíltan, köntörfalazás nélkül beszéltek, nagyon illedelmesen viselkedtek, és Gax király nem talált semmi kivetnivalót magatartásukban.
EnglishIt is a great matter to observe propriety in these several modes of expression, as also in compound words, strange (or rare) words, and so forth.
Az ókoriak az egyes lírai ágakat a versmérték szerint különböztették meg; ezért ment át az iambosz is az irodalmi köztudatba úgy, mint egy versmérték (versláb) neve.
EnglishShe walked the cliff-edge of propriety, as self-assured as any maiden would - and should - be when privileged to become the wife of the Hiroths Weapons Master.
A tisztesség határán sétált, magabiztosan, de bármely lány így viselkedett volna a helyében, hiszen a hirótok Fegyvermesteréhez feleségül menni nagy dicsőség.