« to provoke » traduction en hongrois

EN

« to provoke » en hongrois

EN to provoke
volume_up
[provoked|provoked] {verbe}

In Czech fairy tales, we usually find the castle occupied by a wise king who provokes no one, causes no offence, and does not claim to be an expert in all matters.
A cseh tündérmesékben a kastélyban általában egy bölcs király lakik, aki senkit nem bosszant, senkit nem bánt meg, és nem állítja, hogy mindenhez ért.
to provoke (aussi: to challenge, to needle, to goad)
Enough to satisfy the mendicants but not enough to provoke a mugging.
Ez a kéregetőknek elég, de rablást nem provokál.
to provoke (aussi: to irritate, to nettle, to tease, to vex)

Exemples d'usage pour « to provoke » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHe won't be able to provoke her, though he's probably foolish enough to try.
Lestat nem tudja provokálni, bár valószínűleg lesz Olyan bolond, hogy megpróbálja.
EnglishWe are there to inspire, to provoke, to mobilize, to bring hope to our people.
Inspirálnunk, provokálnunk, mozgósítanunk kell az embereinket, reményt kelteni bennük.
EnglishShe had expected to discover his anger, to provoke the bitterness, the recriminations.
Wendy arra számított, hogy felfortyan, és keserű szemrehányásokkal illeti.
EnglishThere are uniformed vigilante patrols in a number of European States who provoke the Roma people.
Egyenruhások járőröznek egyes európai államokban, akik provokálják a roma népet.
EnglishFurthermore, wars against Muslim countries only provoke terrorist outrages.
Ráadásul a muzulmán országok elleni háborúk csak újabb terrorista merényleteket váltanak ki.
EnglishThe pluralism and freedom of the media continue to provoke concern in various Member States.
A média pluralizmusa és szabadsága továbbra is aggodalmat kelt az egyes tagállamokban.
EnglishAnd let us consider one another, to provoke unto charity and to good works:
Legyen gondunk rá, hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást.
EnglishIf we provoke the real world, it will extinguish us—and them.
Ha provokáljuk a valódi világot, megsemmisülünk, és velünk együtt ők is elpusztulnak.
EnglishFathers, provoke not your children to indignation, lest they be discouraged.
Apák, ne keserítsétek gyermekeiteket, nehogy kedvüket veszítsék.
EnglishThe easy assurance of the young couple, indeed, was enough to provoke him.
Az ifjú pár fölényes biztonsága még jobban felkeltette haragját.
English'First he says I didn't do it, now he says we better not provoke him.
- Először azt mondja, hogy nem ők tették, most meg azt, hogy jobb lesz, ha nem provokáljuk.
EnglishPart of him wants to actually provoke a fight, to scream EVERYBODY!
Énjének egy része valósággal ki akarja provokálni a verekedést, azt kiáltja: MINDENKINEK!
EnglishIt will provoke intense covetous discussion, as it is difficult to explain the context to citizens.
Ez élénk, heves vitát fog kiváltani, mivel tartalmát nehéz elmagyarázni a polgároknak.
EnglishShildo's under very strict orders not to provoke anything just now.
Nagyon szigorúan megparancsolták neki, hogy ne provokáljon ilyesmit.
EnglishHowever, we have not been taught a fundamental obligation: not to provoke terrorism.
Egy alapvető kötelességre azonban nem tanítottak meg bennünket: hogy ne provokáljuk ki a terrorizmust.
EnglishI wish to provoke no one, not even these miserable creatures.
- Nem akarok senkit felbosszantani, még ezeket a szánalmas lényeket sem.
EnglishHe was almost positive Mr Gray couldn't get in, but it would be just as well not to provoke him.
Majdnem biztos volt benne, hogy Mr. Szürke nem képes bejutni, de azért nem akarta provokálni.
EnglishIn doing this, we do not seek to provoke or antagonise China.
Ekképpen nem áll szándékunkban provokálni Kínát, vagy fellépni ellene.
English(SK) I would like to warn you that representatives of Hungary are attempting to provoke Slovakia.
(SK) Szeretnék figyelmeztetni mindenkit, hogy Magyarország képviselői provokálják Szlovákiát.
EnglishI hope that it will some day provoke a wider debate on EU affairs than has been the case today.
Remélem, egy napon szélesebb körű vitát vált majd ki az Unió ügyeiről, mint amire ma került sor.