EN rabbit it!
volume_up
{interjection}

rabbit it! (aussi: by George!, odd rabbit it!)
rabbit it! (aussi: odd rabbit it!)
rabbit it! (aussi: odd rabbit it!)
rabbit it! (aussi: odd rabbit it!, sakes alive!, sakes!)

Synonymes anglais de « rabbit »

rabbit

Exemples d'usage pour « rabbit it! » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAnd if they got the Rabbit out, it was proof positive that Haydock was straight.
Viszont ha sikerül kijuttatni a Nyulat, akkor tudni fogja, hogy Haydock jó fiú.
EnglishI saw the Rabbit Grounds again, and the flaming bodies as they jumped and sped.
Megint láttam a Nyulas Rétet, a lángoló testeket, ahogy ugrálnak és megiramodnak.
EnglishHe had to start thinking about what would happen after they got the Rabbit out.
Bizony, arra is gondolnia kellett, hogy mi lesz azután, ha a csomagot kijuttatták.
EnglishNow the buffalo had moved, circling to the right, behind and around the rabbit.
Most a bivaly mozdult meg, hátulról megkerülte a nyulat, és átjött a jobb oldalra.
EnglishDwarfed in a row of massive mud-eating machinery was a well-worn Volkswagen Rabbit.
A masszív, sárevő masinák sorában meghúzódva parkolt egy elnyűtt Volkswagen Golf.
EnglishA dog kills a rabbit or a rat and he brings it and lays it at his master's feet.
Megfog egy nyulat vagy elcsíp egy patkányt, s odacipeli a gazdája lába elé.
EnglishNow, Rabbit, a good cop does what... before using his equipment in the field?
Nos, Rabbit, mit csinál egy jó zsaru... mielőtt terepen használja a felszerelését?
EnglishOnce, as a boy, he had put his face into a bag of rabbit pellets and inhaled deeply.
Egyszer, gyerekkorában beleszagolt egy zacskó nyúlsörétbe, és mélyen belélegezte.
EnglishWell, Wayne, you boys were hot for a while, but then you chased a wild rabbit.
Hát, egy darabig egészen közel voltatok, Wayne, de aztán rossz nyomon indultatok el.
English'Even if it was, that was no white rabbit that came out of there yesterday.'
- De még ha az lenne is, ami tegnap előjött belőle, az nem fehér nyuszi volt.
EnglishI'll give you the fat guy for Foster and, uh... how about that stupid guy for Rabbit?
Magának adom a dagadt csávót Foster-ért és... mondjuk ott azt a hülyét Rabbit-ért.
EnglishShe was walking by the White Rabbit, who was peeping anxiously into her face.
- Szép napunk van ma - suttogta Alice fülébe a Nyuszi, rémülten pillantgatva feléje.
EnglishMore stuff from the Rabbit, Moore reported at the usual evening get-together.
Még több anyag a Nyúltól jelentette Moore a szokásos esti összeröffenésen.
EnglishHe was the rabbit from Fletcher's hat; the conjuror's purest creation.
Õ volt a Fletcher kalapjából előrántott nyuszi: a mágus legtisztább teremtménye.
EnglishLittle Ozzie lives in Jack Flats, which fifty years ago was called Jack Rabbit Flats, an
Kicsi Ozzie Jack Flatsben lakott, amely a régi városrésztől nyugatra terült el.
English`How queer it seems,' Alice said to herself, `to be going messages for a rabbit!
"De furcsa - gondolta Alice -, most egy Nyuszi szalasztott el engem.
EnglishHe was crying about the rabbit, all right, but also about something else.
Salvatore persze tudta, hogy valójában nem a porcelánnyúl hazatérésén sír.
EnglishJars in the form of a puppy, a kitten, a raccoon, a rabbit, a gingerbread house.
Carsonnak az a kekszes doboz tetszett a legjobban, amelyik egy nagy halom süteményt formázott.
EnglishHe clawed at the nearest rabbit, already skinned and lying by the fire.
- Odakapott a legközelebbi nyúlhoz, amelyik megnyúzva feküdt a tűz mellett.
EnglishThe Rabbit Grounds - that supposed happy hunting-ground - had shown it could happen.
A Nyulak Rétje ez az állítólag boldog vadászmez megmutatta, hogy ez igenis megtörténhet.