EN rap
volume_up
{substantif}

volume_up
vád {substantif}
But I think it is the policymakers of Europe who should take the rap for the failures that have been identified.
Szerintem viszont Európa politikacsinálóit illeti a vád a beazonosított kudarcokat illetően.
volume_up
beszélgetés {substantif}
rap (aussi: coaxing, hocus-pocus)
volume_up
szédítés {substantif}
rap (aussi: discourse, talk)
volume_up
társalgás {substantif}
rap (aussi: hammering, knock, ping, rapping)
volume_up
kopogás {substantif}
There was a light rap at the door, and Talen entered, grinning impishly.
Halk kopogás hangzott fel az ajtón, és szégyenlős mosollyal Talen lépett be a szobába.
Ekkor türelmetlen kopogás hallatszott az előszobából.
Gyors kopogás hallatszott az ajtón.
rap (aussi: text, shit, lines, lyrics)
volume_up
szöveg {substantif}
rap
volume_up
duma {substantif}
rap
volume_up
fricska {substantif}
rap
volume_up
koppintás {substantif}

Synonymes anglais de « rap »

rap

Exemples d'usage pour « rap » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThere was a polite rap on the door, and Tynian entered with the Domi,Kring.
Udvarias kopogtatás után Tynian lépett be a helyiségbe Kring, a domi társaságában.
EnglishIn a lot a ways, rap serves the same social function that jazz used to serve.
Sok szempontból a rap ugyanazt a társadalmi funkciót tölti be, amelyet azelőtt a jazz.
EnglishWell, Reggie, to be perfectly honest, I can't see you at a rap concert.
- Hát nehezen tudom elképzelni, ahogy ott tetszik őrjöngeni egy rapkoncerten.
EnglishOr if you don't like Monopoly, then we couldjust sit around and rap, because I love to talk.
Vagy ha nem szereted a Monopolit,...akkor reppelhetnénk is, mert imádok beszélni.
EnglishThese are parts of a RepRap machine, which is a kind of desktop printer.
Ezek itt egy RepRap gép alkatrészei, ami egy fajta 3D-s asztali nyomtató.
EnglishSo I told my lab members that I would rap for TED, and they said, "No, you won't."
Amikor azt mondtam a kollégáimnak, hogy rappelni fogok a TED-en, azt mondták "Nem, nem fogsz."
EnglishIf she didnt beat the rap, and got sent up, her money would be just as thoroughly beyond his reach.
De ha mégsem, és becsukják, a pénze akkor is elérhetetlen marad a férfi számára.
EnglishAs far as he knew, she might be a felon with a list of heinous crimes on her rap sheet.
Lehet, hogy sorozatban követte el a szörnyűbbnél szörnyűbb tetteket.
EnglishEven at low volume, the hard beat of rap music thumped through the blistering air.
A rap zene halkan szólt, de a kemény ritmust így is tisztán lehetett hallani a perzselő forróságban.
EnglishUh, you were laying your best rap on me and I was resisting.
Hmm, te megpróbáltál levenni a lábamról, de én sikeresen ellenálltam a kísértésnek.
EnglishItll be a hell of a rap on the knuckles for the clerk responsible if we can identify the knuckles.
Majd jól rácsapunk annak a tisztviselőnek a kezére, ha azonosítani tudjuk.
EnglishYou takin' the rap for the shooting musta worked out okay.
Elvitted a balhét a lövöldözés miatt, rendesen ledolgoztad az adósságodat.
EnglishI got ready to rap him on the chin with the heavy bronze dagger hilt.
Éppen azon voltam, hogy a tőr nehéz bronzmarkolatával az állára vágok egyet, de nem került rá sor.
EnglishAbout a year or so back we had him in the cooler on a Mann Act rap.
Vagy egy évvel ezelőtt hűvösre tettük a Mann-törvény alapján.
EnglishIf we tried to square a murder rap in the contract, they'd chivvy our price down to nothing.
Ha egy gyilkossági vádat is megpróbálnánk elsimítani a szerződésben, teljesen lealkudhatnák az árat.
EnglishCory said: I will rap my knuckles on the table with this cadence: one-two-three-four-five.
- Kopogni fogok az asztalon - mondta Cory -, méghozzá ilyen ritmusban: egy... kettő... három... négy... öt.
EnglishKorrda slithered forward to rap briskly on the shell with a thin stick.
Korrda egy hosszú bottal megütögette a csigaházat.
EnglishWhat 29-year-old brother don't like a little bit of rap?
- Ember, ne már egy 28 éves testvér, egy kicsit biztos szerette.
EnglishAnd as for the Sunny Moe Stein job, it just happened we had him in jail on a gambling rap.
Ami pedig a Moe Stein-ügyet illeti: ez éppen akkor történt, amikor Weepy Moyert lesitteltük szerencsejáték miatt.
EnglishSomebody was paid to take a rap, and the chances are it was known or strongly suspected.
Valakit megfizettek, hogy hagyjon a fejére ütni, és valószínű, hogy a rendőrség tudott erről vagy erősen gyanította.