EN recess
volume_up
{substantif}

recess (aussi: airspace, breach, break, chink)
volume_up
rés {substantif}
recess (aussi: aperture, break, crack, gap)
volume_up
nyílás {substantif}
recess (aussi: bay)
volume_up
alkóv {substantif}
recess (aussi: blind, cache, concealment, cover)
volume_up
rejtekhely {substantif}
recess (aussi: booth, chamber, chase, closet)
volume_up
fülke {substantif}
recess (aussi: break, breathing space, check, hold)
volume_up
szünet {substantif}
AFTER A SHORT RECESS, Drummond makes a formal morion to dismiss the entire panel.
Rövid szünet után Drummond indítványt tesz az esküdtszék valamennyi tagjának felmentésére.
A szünet után bejelenti, hogy a védelem befejezte a bizonyítást.
I believe that can be done shortly after the summer recess.
Véleményem szerint erre a rövid nyári szünet után sor kerülhet.
recess (aussi: cave, cavern, cove, den)
volume_up
barlang {substantif}
A man came and beckoned to the hobbits, and took them to the recess at the back of the cave.
Odajött egy ember, intett a hobbitoknak, s hátravezette őket a barlang végébe, a benyílóba.
When all was done Faramir led them to a recess at the back of the cave, partly screened by curtains; and a chair and two stools were brought there.
A vacsora végeztével Faramir egy benyílóba vezette őket a barlang végében, ami részben el volt függönyözve, egy széket, s két kisszéket hoztak.
recess (aussi: cave, cavern, cavity, chamber)
volume_up
üreg {substantif}
He had no doubt whatever as to what occupied that recess.
Tommynak semmi kétsége nem volt afelől, hogy az üreg mit tartalmaz.
recess (aussi: chase, cut, groove, gutter)
volume_up
horony {substantif}
recess (aussi: chase, cove, drift, furrow)
volume_up
vájat {substantif}
Two black recesses marked the spans as they bridged the river.
Két fekete vajat jelezte a fesztávolságát, ahogy átívelt a folyón.
recess (aussi: circuit, double)
volume_up
kitérő {substantif}
recess (aussi: corner, nook)
volume_up
zug {substantif}
recess (aussi: cove, pool, vat)
volume_up
medence {substantif}
A walk led down the middle, bordered each side with formal flower beds, and at the end was a round paved recess with a seat and a pond of goldfish.
Egy másik ösvény középre vezet, ezt szabályos virágágyak veszik körül, a végében kerek, kikövezett térség van, egy pad meg egy aranyhalas medence.
recess (aussi: cove, cup, dell, dent)
volume_up
mélyedés {substantif}
recess (aussi: cut, furrow, incision, notch)
volume_up
bemetszés {substantif}
recess (aussi: cut, drift, road, tunnel)
volume_up
vágat {substantif}
recess (aussi: dent, nook, trough, indenture)
volume_up
bemélyedés {substantif}
recess (aussi: holiday, vacation, holidays)
volume_up
szünidő {substantif}
recess (aussi: holiday, holidays)
volume_up
vakáció {substantif}
recess (aussi: notch, score, scoring, tally)
volume_up
rovás {substantif}
recess (aussi: nook)
volume_up
beugrás {substantif}
recess (aussi: plughole, sinker, water gang)
volume_up
lefolyó {substantif}
recess
volume_up
depresszió {substantif}
recess
volume_up
eldugott hely {substantif}
recess
volume_up
elfolyó {substantif}
recess
volume_up
falfülke {substantif}
recess (aussi: regress, shrink, recoiling)
volume_up
hátrálás {substantif}
recess
volume_up
iskolai szünet {substantif}
recess (aussi: relief)
recess (aussi: scoop, shell, trough)
volume_up
teknő {substantif}
recess (aussi: shyness, shrink, recoiling)

Synonymes anglais de « recess »

recess

Exemples d'usage pour « recess » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe last point is that Parliament's recess periods must be taken into account.
Az utolsó pont az, hogy a parlamenti szüneti időszakokat számításba kell venni.
EnglishWe recess for fifteen minutes, and it's my turn to take a few shots in the dark.
Majd nekem lesz lehetőségem arra, hogy lövöldözzek egypárat a sötétbe.
EnglishIf Harkin suddenly called a short recess, the man would probably vanish.
Sőt ha most szünetet rendelne el, az illetőnek alighanem bottal üthetnék a nyomát.
EnglishThat recess, deep and dark, had been one of Icicle's intended hiding places.
Jégcsap többek között azt a sötét és mély fülkét szemelte ki rejtekhelyül.
EnglishT'sais, mindful of Pandelume's warnings, waited in a dark recess.
T'saisnak eszébe jutott Pandelume figyelmeztetése, és behúzódott egy sötét alkóvba.
EnglishDuring a short recess, the video monitors were once again rolled into place.
Rövid szünetet kért, s ezalatt ismét felállíttatta a képernyőket.
EnglishIn the recess adjoining, on the seat there, Hercule Poirot sat and shook his head sorrowfully.
A mellettük levő búvóhelyen Hercule Poirot ült, és bánatosan rázta a fejét.
English'Do I write I promise never to do it again five hundred times on the blackboard and miss recess?
Írjam le ötszázszor a táblára, "Ígérem, nem teszem többé", és maradjak benn a nagyszünetben?
EnglishI noticed a recess mentality I'd seen during spaceflight.
Észrevettem egyfajta "szünidei" mentalitást, amit az űrutazások alatt is megfigyeltem.
EnglishI went back to the lobby, to a recess where I had seen a telephone.
Visszamentem az előcsarnokba, egy kis benyílóba, ahol már korábban láttam, hogy van egy telefon.
EnglishI'm sorry to say there won't be any recess for a while...
Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de egy darabig nem lesznek szekrények...
EnglishKeepiru's eye began to recess; the lids drooped together slowly.
Kipiru szeme lassan visszahúzódott, a szemhéjai lassan lecsukódtak.
EnglishWe're going to recess for a few minutes so the jury can go home.
Néhány perces szünetet tartunk, hogy az esküdtek hazamehessenek.
EnglishHe'd peel the hide off Nussman as soon as they broke for a recess.
Csak tartsanak szünetet, lenyúzza a bőrt is Nussman képéről.
EnglishIt is good that we are doing this now, particularly in preparation for the spring recess this March.
Jó, hogy most foglalkozunk ezzel a kérdéssel, különösen a márciusi tavaszi szünetre készülőben.
EnglishSo, we will have the communication before the summer recess.
Ezért még a nyári szabadságok előtt ki fogjuk adni a közleményt.
EnglishTherefore, without objection, the Hierocracy stands in recess until such time as this crisis has passed.
És most, ha nincs ellenvetés, a Hierokrácia gyűléseit felfüggesztem a vészhelyzet elmúltáig.
EnglishA small glass door with a shelved recess behind it was hot.
Egy kis üvegajtó, mögötte egy polcos résszel viszont forró volt.
EnglishOn the board today for losing recess tomorrow, only boys.
A táblán a büntetésben levők nevei között csak fiúk szerepelnek.
EnglishAt three-thirty, Sir Julian Flannery brought the meeting into recess.
Három harminckor Sir Julian berekesztette az ülést.