« recommendation » traduction en hongrois

EN

« recommendation » en hongrois

EN recommendation
volume_up
{substantif}

recommendation (aussi: advice, counsel, motion, pointer)
volume_up
javaslat {substantif}
In my view, the present compromise recommendation points in a good direction.
A jelen kompromisszumos javaslat véleményem szerint jó irányba mutat.
Whereas there is no objection to be made to any part of the recommendation,
mivel a javaslat semmilyen részével kapcsolatosan ellenvetés nem érkezett be;
Recommendation: The offer should be accepted for two reasons.
Javaslat: Az ajánlatot két okból is el kell fogadni.

Synonymes anglais de « recommendation »

recommendation

Exemples d'usage pour « recommendation » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI would like to thank the Commissioner for the recommendation adopted on 3 April.
Szeretnék köszönetet mondani a biztosnak az április 3-án elfogadott ajánlásért.
EnglishI notice that the report makes a recommendation to the Commission in this regard.
Úgy vettem észre, hogy a jelentés is tesz ez irányú ajánlást a Bizottság felé.
EnglishFor these reasons, I unhesitatingly supported the recommendation for second reading.
Mindezek miatt habozás nélkül támogattam a második olvasatra vonatkozó ajánlást.
EnglishRecommendation by Yannick Jadot, on behalf of the Committee on International Trade
Yannick Jadot ajánlása, amit a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében készített
EnglishILO Convention supplemented by a recommendation on domestic workers (debate)
A háztartási alkalmazottakról szóló ajánlással kiegészített ILO-egyezmény (vita)
EnglishI therefore voted in favour of the European Parliament recommendation to the Council.
Én ezért szavaztam igennel az Európai Parlament Tanácsnak benyújtott ajánlására.
EnglishI would describe such a recommendation as the maximum tolerable level of bureaucracy.
Egy ilyen ajánlást a bürokrácia maximálisan tolerálható szintjeként jellemeznék.
EnglishLastly, this recommendation calls for reflection on the issue of bilateral agreements.
Végül az ajánlás a kétoldalú megállapodások kérdésének átgondolására szólít fel.
EnglishThis recommendation is once again to be found in Mr Eppink's motion for a resolution.
Ez az ajánlás ismét megtalálható Eppink úr állásfoglalásra irányuló indítványában.
EnglishThis recommendation will be adopted by ICCAT during its plenary session on 18 November.
Az ajánlás elfogadására az ICCAT november 18-i plenáris ülésén kerül majd sor.
EnglishThe draft Council Recommendation on smoke-free environments is not a sensible measure.
A dohányfüstmentes környezetről szóló tanácsi ajánlás nem ésszerű intézkedés.
EnglishILO Convention supplemented by a recommendation on domestic workers (vote)
A háztartási alkalmazottakról szóló ajánlással kiegészített ILO-egyezmény (szavazás)
EnglishIt would be unusual for the politicians to decline the recommendation of the Wise Men.
Nagyon ritkán fordul elő, hogy a politikusok elutasítanák a Bölcs Emberek javaslatát.
EnglishTaking the above facts into account, my recommendation is that the report be rejected.
A fentiek figyelembe vételével azt ajánlom, hogy a jelentést utasítsuk el.
EnglishWe will support that recommendation, as OLAF needs more time to conclude its investigation.
Támogatjuk, mivel az OLAF-nak több időre van szüksége, hogy kivizsgálja az ügyet.
English. - (HU) I support the Commission's recommendation for several reasons.
írásban. - (HU) A Bizottság javaslatát támogatni tudom több okból is.
English(SK) I agree with this draft recommendation of the European Parliament to the Council.
(SK) Egyetértek az Európai Parlament által a Tanácsnak benyújtandó ajánlás-tervezettel.
EnglishI voted for this recommendation, and my reasons go far beyond the candidate's nationality.
Ezen ajánlás mellett szavaztam, és indokaim jóval túlmutatnak a jelölt nemzetiségén.
EnglishRecommendation to the European Commission in Complaint 185/2005/ELB (short presentation)
Ajánlás a Bizottságnak a 185/2005/ELB panasz tárgyában (rövid ismertetés)
English...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.