« reimbursement » traduction en hongrois

EN

« reimbursement » en hongrois

EN reimbursement
volume_up
{substantif}

reimbursement (aussi: conversion, remuneration)
volume_up
megtérítés {substantif}
reimbursement (aussi: refund, return, expenses)
These conditions for reimbursement are not new, but are a codification of European Court of Justice rulings.
A visszatérítés feltételei nem újak, az Európai Bíróság határozatainak kodifikálását jelentik.
The second example is the reimbursement of expenses.
A másik példa a költség-visszatérítés.
The question the directive raises is of reimbursement and reimbursement terms, of the right or not to reimbursement.
Az irányelvben felvetett kérdés a költségek visszatérítéséről és a visszatérítés feltételeiről szól, a visszatérítés jogáról vagy jogtalanságáról.
reimbursement (aussi: redemption)
volume_up
visszafizetés {substantif}
According to the directive, reimbursements should normally not exceed three months, but this reflects the technology available back in 1994.
Az irányelv értelmében a visszafizetés általánosságban nem lehet három hónapnál hosszabb, ez az időtartam azonban még az 1994-ben érvényes technológiát tükrözi.

Exemples d'usage pour « reimbursement » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe Court has found that those two reimbursement systems were compatible.
A Bíróság azt állapította meg, hogy a két visszatérítési rendszer összeegyeztethető.
EnglishThat is the reason why the pharmafirm pricing and reimbursement is one of our priorities.
Ezért tartjuk prioritásnak a gyógyszeripari árazást és visszatérítést.
EnglishThe rate of reimbursement in your home country will apply.
A térítés mértékét a lakhely szerinti országban hatályos szabályok határozzák meg.
EnglishThe Government of Malta is claiming that reimbursement will amount to millions of Euros.
Málta kormánya azt állítja, hogy ez sok millió eurójába kerülne.
EnglishFor the reimbursement of costs is already settled.
Ezenfelül a javaslat fölösleges, a költségek visszatérítésének kérdése ugyanis már rendezett.
EnglishGreece is becoming a third-world country, ruining all hopes of reimbursement.
Görögország harmadik világbeli ország lesz, amivel a hitel visszafizetésének még a reménye is odavész.
EnglishIs it possible we could discuss potential reimbursement...
Kapitány, lehetséges hogy megbeszélnénk jelenlegi pénzzavarom miatt...
English( B ) REIMBURSEMENT OF HOTEL EXPENSES ( ROOM , SERVICE AND TAXES ONLY ) ;
b) szállodai költségek (csupán a szobára, a szolgáltatásokra és az adókra vonatkozó költségek) térítése;
English( B ) REIMBURSEMENT OF HOTEL EXPENSES ( ROOM , SERVICE AND TAXES ONLY ) ;
b) a szállodai költségek (csupán a szobára, a szolgáltatásokra és az adókra vonatkozó költségek) térítése;
EnglishLet me underline that only very few schemes have powers which go beyond the mere reimbursement of depositors.
Hadd hangsúlyozzam ki, hogy kevés rendszer képes a betétesek visszafizetésénél többre.
EnglishThe question of reimbursement of the social costs of donors is still awaiting a suitable solution.
A donorok társadalmi költségei megtérítésének kérdésére eddig még nem született megfelelő megoldás.
EnglishWhen you have to pay for unexpected treatment abroad, you should claim reimbursement in that country.
Ha fizetnie kell a nem tervezett külföldi gyógykezelésért, a költségtérítést az adott országban kérheti.
EnglishPassengers' rights to information and reimbursement
Az utasok tájékoztatáshoz és visszaváltáshoz való joga
EnglishThe proposal was tied to vague criteria, particularly regarding the reimbursement of withheld funds.
A javaslathoz kapcsolódó kritériumok pontatlanok voltak, főként ami a visszatartott források visszafizetését illeti.
EnglishKEEP ALL RECEIPTS FOR ROUTINE REIMBURSEMENT.
MEGÕRIZNI MINDEN NYUGTÁT A RUTINSZERÛ VISSZATÉRÍTÉSHEZ.
EnglishThe statutory health body to which you apply for reimbursement will tell you what procedure to follow.
Tennivalóiról attól az egészségbiztosítási pénztártól kap majd tájékoztatást, melytől költségei megtérítését kérvényezi.
EnglishThe rate of reimbursement shall be 50 % in the case of advisers employed in the Mezzogiorno and 40 % for others.
A térítés aránya a Mezzogiorno területén alkalmazott tanácsadók esetében 50%, a többi tanácsadó esetén pedig 40%.
EnglishThe rules of access to services and reimbursement must be clear and well-known to Member State citizens.
Az ellátáshoz való hozzáférés és a visszatérítések szabályainak egyértelműnek és közismertnek kell lenni a tagállamok polgárainak.
EnglishIn addition to that, the problem of the method of reimbursement of prescriptions issued in other countries still remains.
Mindemellett még mindig ott lesz a más országokban kiállított rendelvények költségtérítési módszerének problémája.
EnglishEnterprises will also, in any case, be able to demand reimbursement of all reasonable costs incurred for this purpose.
A vállalatok ezenfelül kérhetik minden olyan ésszerű költségük megtérítését, amely tartozásaik behajtásával kapcsolatos.