« resisting » traduction en hongrois

EN

« resisting » en hongrois

volume_up
resisting {substantif}

EN resisting
volume_up
{substantif}

resisting (aussi: reverse, polar, refractory)
volume_up
ellenkező {substantif}

Exemples d'usage pour « resisting » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishBut she resisted, and went on resisting, until she had almost come to a dead stop.
Õ azonban ellenállt, és addig fokozta a szembeszegülést, míg teljesen meg nem állt.
EnglishIf you're captured, or killed resisting capture, where is your errand then?
Ha elfogják magukat, vagy megölik, ha ellenállnak, akkor mi lesz a megbízásukkal?
EnglishShe finds she struggles to heal our wounds - I am resisting her, for us both.
Érzi, hogy csak nehezen képes meggyógyítani a sebeinket ellenállok neki, helyetted is.
EnglishYou're resisting everything that I'm saying... and you are making yourself unhappy.
Ellenkezel mindennel, amit én mondok... és magadat teszed boldogtalanná.
EnglishOddly enough, the prisoners were not so much resisting them as trying to get at one another.
Furcsamód, a két fogoly nem velük hadakozott, hanem egymást próbálták elérni.
EnglishIf we had to, he said softly, we could have him killed resisting arrest.
Ha nagyon muszáj mondta halkan , megölhetnénk a letartóztatásnál való ellenszegülés címén.
EnglishNeko stopped resisting and submitted to being roughly helped to his feet.
Neko abban a pillanatban abbahagyta az ellenállást, és hagyta, hogy durván talpra rángassák.
EnglishIn the short term, this means less economic intervention, and resisting protectionism.
Rövid távon ez kevesebb gazdasági beavatkozást jelent, valamint a protekcionizmus elutasítását.
EnglishUh, you were laying your best rap on me and I was resisting.
Hmm, te megpróbáltál levenni a lábamról, de én sikeresen ellenálltam a kísértésnek.
EnglishWe'll keep touching like this, talking like this, resisting sleep like this.
Viszont túlságosan izgatottak vagyunk, hogy pihenni tudnánk.
EnglishResisting the temptation to say, Amicable difference of opinion my foot!
Leach legyőzve a kísértést, hogy megjegyezze: ártalmatlan nézeteltérés, na ne mondd! azt mondta:
EnglishAre you announcing that, or are you going to name and shame the countries that are resisting it?
Ön most bejelenti azt, vagy megnevezi és megszégyeníti az államokat, amelyek elutasítják?
EnglishI kept hoping I could get him to come in every week, but he kept resisting--and then he was dead.
Igyekeztem rávenni, hogy járjon el hetente, de folyton kitért előle - aztán meg meghalt.
EnglishNo other trading block is resisting change in this way.
Semmilyen más kereskedelmi akadály nem áll ilyen mértékben a változások útjába.
EnglishBear slunk from the office, resisting the urge to run.
Bear kióvakodott az irodából, és legyőzte késztetését, hogy futásnak eredjen.
EnglishResisting curiosity had never been one of her stronger points.
Ellenállni a kíváncsiságnak sohasem tartozott a nő erős oldalai közé.
EnglishSuddenly the strength that was resisting me contracted, and I felt its intense pressure dissolve.
A nekem feszülő erő hirtelen elernyedt, kíméletlen nyomása megszűnt.
EnglishIt is Parliament's obligation to be effective in resisting and combating the causes of poverty.
A Parlament kötelessége, hogy hatékonyan ellenálljon a szegénység okainak, és legyőzze azokat.
EnglishSomehow there was a little patch of stillness around her, where the particles were resisting the flow.
Foknyi megállapodottság volt csupán az udvara, itt a részecskék ellenálltak a sodrásnak.
EnglishWe cannot pick and choose in attacking and resisting terrorism.
Nem válogathatunk a terrorizmus támadása és az ellenállás között.