« soul » traduction en hongrois

EN

« soul » en hongrois

volume_up
soul {substantif}

EN soul
volume_up
{substantif}

soul (aussi: ghost, mind, psyche, spirit)
volume_up
lélek {substantif}
I hope that if Claudia had an immortal soul, that soul has gone to God.
Remélem, hogy ha Claudiának volt halhatatlan lelke, az a lélek Istenhez távozott.
) The doctrine of a soul depends on the idea of a fixed and immutable self.
- A lélek doktrínája a szilárd és változhatatlan ént feltételező elméletből fakad.
Was all this in preparation for your corpse to house the Assail soul?
Azért történt, hogy a tested felkészüljön a Támadó lélek befogadására?
soul (aussi: ghost, mind, morale, psyche)
volume_up
szellem {substantif}
Valami vállalkozó szellem, háromlábbal és kurblis kamerával.
What is it that brings two strangers together so that one soul inhabits two bodies?
Mi az, ami két idegent összehoz, hogy testüket egy szellem egyesítse?
For surely as inevitable death came to your body, the spirit's tiny core merged with the flesh of your body as its energy had already merged with your soul.
A halál közeledésére a szellem apró magva ugyanúgy összeolvadt húsoddal, mint ahogy az energiája már egyesült a lelkeddel.
soul (aussi: human, mortal, number, people)
volume_up
ember {substantif}
To create a telepathic network, in which each human soul connects to every other.
Hogy létrehozol egy telepatikus hálózatot, amelyben minden ember hozzákapcsolódik az összes többihez.
Furthermore it does a soul good (sometimes) to stand with the sun directly over his head.
Ráadásul néha jót tesz az ember lelkének, ha közvetlenül a delelő nap alatt áll.
We may speak of a longing for balance, but in our soul burns a lust for discord.
Beszélhetünk akármennyit az egyensúly iránti vágyról, de a lelke mélyén minden ember a disszonanciáért rajong.

Synonymes anglais de « soul »

soul

Exemples d'usage pour « soul » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWill you go to the mass and take the sacrament with this great sin on your soul?
Képes lennél elmenni a misére, és felvenni a szentséget ekkora bűnnel a lelkeden?
EnglishAs I have told you, I loved her strength and honesty, the greatness of her soul.
Mint már mondtam, szerettem őt erejéért, becsületességéért, lelki nagyságáért.
EnglishYou will bind him to you with such spells that he is your slave, body and soul.
Olyan bűbájt kell bocsátanod rá, hogy a rabszolgád legyen testestől, lelkestől.
EnglishBut she really has opened her soul in a sophisticated way to ... to something.
Dóra valamilyen átszellemült módon csakugyan megnyitotta a lelkét... valaminek.
EnglishErika reminded herself that she was a soul-free soldier in the army of materialism.
Erika emlékeztette magát, hogy a materializmus hadseregének lélektelen katonája.
EnglishAgain he sighed, a sound that seemed ripped up from the very deeps of his soul.
Lancelet megint sóhajtott, és a sóhaj mintha a lelke legmélyéből szakadt volna ki.
EnglishHis soul exhales a perfume as sweet as the flower of the beans he sows every year.
Lelke oly kellemes jó illatot áraszt, mint a babvirág, amelyet évente elültet.
EnglishSo that, whilst she lost her own soul, she also ruined the souls of many others.
S így nemcsak saját lelkét vesztette el, hanem másokét is romlásba döntötte.
EnglishBut then it is an old habit, not spying on his thoughts, not ravaging his soul.
De ez régi szokásom, hogy nem kémlelem a gondolatait, nem tépem föl a lelkét.
EnglishBut Roger, Roger came with his soul as a ghost to talk to me afterwards, about you.
De Rogernek a lelke jött el hozzám kísértet alakjában, hogy rólad beszélhessen.
EnglishPassion is borne from the heart and soul, no mere mechanism of the bodily humors.
A hevesség az idegekből származik, a szenvedélyesség viszont a szívből, a lélekből.
EnglishIt was the first phrase from any of them that had rung a clarion in my soul.
Mióta köztük vagyok, az első szavak, melyekre harsonaként zendült föl a lelkem.
EnglishIt disquieted me in my dreams - the evil in thy soul working through to mine.
Nyugtalanított álmomban az az indulat, ami a lelkedből az enyémre áramlott át.
EnglishAnd there came blood as it were of a dead man: and every living soul died in the sea.
Erre az a halottak véréhez vált hasonlóvá, és minden tengeri élőlény elpusztult.
EnglishCould be that he's found another soul with whom he's made a better communion.
Az is lehet, hogy talált egy másik lelket, amellyel kellemesebb közösségre lépett.
EnglishThe late winter inter-squad debates had fired George Hatfield's competitive soul.
A késő téli csapatközi meccsek feltüzelték George Hatfield versenyszellemét.
EnglishA double thunderclap that would first rip the heart from this place, then the soul.
Kettős mennydörgés, amely először kitépi ennek a helynek a szívét, aztán a lelkét.
EnglishMy dear boy, said the kind soul, I have been up to the eyes in this business.
- Kedves gyermekem - mondta a szegény öreg -, nyakig benne vagyok ebben a dologban.
EnglishI hate and despise you and everything you stand for with all my heart and soul.
Teljes szívemből gyűlöllek és megvetlek téged és mindent, amihez közöd van.
EnglishHe glimpsed a soul in rags: a tattered, wrinkled, frayed, and soiled spirit.
Egy meggyötört, összegyűrt, megtaposott és beszennyezett lelket látott maga előtt.