« strident » traduction en hongrois

EN

« strident » en hongrois

EN strident
volume_up
{adjectif}

strident (aussi: crisp, cutting, incisive, keen)
His tone was strident, almost mean, as if he viewed the witness as a traitor to the cause, a turncoat.
A hangja metsző volt, már-már gyűlölködő, mintha a tanút köpönyegforgatónak, sőt hitvány árulónak tekintené.
His voice was strident as he harangued his followers, but his words were difficult to understand because of his lack of teeth.
Éles, metsző hangon szónokolt követőinek, de a fogak hiánya miatt nehezen lehetett megérteni a beszédet.
strident (aussi: crunchy, grating, jarring, squeaky)
strident (aussi: grating)

Synonymes anglais de « strident »

strident

Exemples d'usage pour « strident » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe strident ringing broke into Hilary's sleep and made her sit up with a start.
Az erős csengés belehasított Hilary álmába, rémülten ült föl az ágyában.
EnglishBehind them, another group played rather strident and brash-sounding music.
Mögöttük több sorban egységes egyenruhába öltözött férfiak álltak, fegyverrel a kezükben.
EnglishThe third: black glossy-harsh with spikes of strident ocher-yellow, and a scarlet tuft at the center.
A harmadik: koromfekete, okkersárga csíkokkal, a közepén skarlátvörös pamaccsal.
EnglishStrident and clear, the booming wail of a war horn sounded their arrival.
A sereg érkezését csatakürtök tiszta és harsány zengése hirdette.
EnglishAgain and again it sounded, the whole air throbbing with it, strident, wild, and menacing.
Újra és újra felhangzott, mint valami fogcsikorgató, vad fenyegetés, a levegő is beleremegett.
EnglishWe reaffirm our most strident protests against this position.
Ismételten és a leghatározottabban tiltakozunk az ilyen álláspont ellen.
EnglishTelevision coverage of the war was not as strident and de­fiant as he'd expected.
Még soha nem látta ilyennek az utca emberét: kedvetlenek voltak és látszott rajtuk, hogy komolyan aggódnak.
EnglishAn immediate response cut off its strident complaint.
A szentélyben is volt telekom; Hyde-White nyilván onnan válaszolt a hívásra.
EnglishHour after hour the squabbling grew more strident, more childish.
Az idő előrehaladtával a beszélgetés egyre gyerekesebbé vált.
EnglishThe raging voice had been displaced by the long, strident lowing of some animal that might have been a steer.
A dühöngő hang helyébe most valami állat elnyújtott, éles bőgése lépett, talán egy bikáé.
EnglishAnd now indeed the office was alive with hustle and bustle, annunciator bells, strident commands.
Irodájában most valóban megélénkült a sürgés-forgás, csöngtek a telefonok, hangosan pattogtak a parancsszavak.
EnglishThe speeches had ranged from strident, political calls for unity to disturbed, painful, personal reminiscences of Jenny Fields.
Hangja az egységre buzdítás harciasságától a személyes emlékek fájdalmasságáig terjedt.
EnglishThe birds flew up in yelling clumps, their strident outrage lost in the cry of the waves like pins.
A madarak zajos csapatokban szálltak föl, bántó gyalázkodásuk elveszett a hullámok dübörgésében, mint a tű a szénában.
EnglishEven at a distance, through the barrier of the French doors, Pittman thought he heard Millgate's strident effort to breathe.
Pittman még a franciaablakon túlról is hallani vélte, hogyan küszködik Millgate tüdeje a levegőért.
Englishthe voice went on in a strident tone.
Disznó! kiabált tovább a fülsértő hang gazdája.
EnglishI worry when I hear this strident rhetoric.
EnglishMuted now, not strident, not announcing itself with a clarion, but waxing and waning in steady oscillations.
Halkulva már, nem metszően, nem harsonaszóval adva hírül, hogy ott van, de továbbra is szüntelen lüktetésben, állhatatosan rezegve.
EnglishTess heard their strident breathing.
EnglishThe gay hearty extrovert, Greg Dyson, and the gay strident Lucky, talking nineteen to the dozen, pleased with herself and the world .
ő Greg Dyson és a vidám, harsány Lucky, akinek be nem áll a szája, s meg van elégedve magával is, a világgal is...
EnglishThe advocate's voice had grown strident.