« stringent » traduction en hongrois

EN

« stringent » en hongrois

EN stringent
volume_up
{adjectif}

stringent (aussi: austere, dour, exacting, hard)
For the species concerned, Member States may impose less stringent requirements.
Az érintett fajokra a tagállamok előírhatnak kevésbé szigorú követelményeket.'
The so-called stringent regulations will prove to be relatively lightweight in practice.
Az ún. szigorú szabályozás a gyakorlatban viszonylag jelentéktelennek bizonyul majd.
Zero tolerance in the present circumstances is a bit too stringent.
A jelenlegi körülmények között a zéró tolerancia kissé túl szigorú.
stringent (aussi: close, confined, cramped, near)
volume_up
szoros {adj.}
stringent (aussi: dry, frigid, measured, prim)
stringent (aussi: exact, orderly, precise)
stringent

Synonymes anglais de « stringent »

stringent

Exemples d'usage pour « stringent » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIncidentally, I have made the requirements even more stringent on a number of points.
Egyébként néhány ponton még jobban megszigorítottam ezeket a követelményeket.
EnglishIf more stringent labelling requirements are indicated, they will be considered.
Amennyiben szigorúbb címkézési követelmények indokoltak, azokat figyelembe fogják venni.
EnglishThere was even a Net link here, although its security protection was rather stringent.
Eln említett valami üzenetet, amit a számítógépben hagyott, de nem találtam semmit.
EnglishFinally, the European asylum legislation should be a great deal more stringent.
Végezetül az európai menekültügyi jogszabályoknak sokkal szigorúbbaknak kellene lenniük.
EnglishI call for more stringent, EU-wide rules, particularly with regard to transport.
Szigorúbb és az egész Unióra kiterjedő szabályokat követelek, különösen a szállítás terén.
EnglishOn this point, I think that the Wortmann-Kool report could have been more stringent.
Ezen a ponton szerintem a Wortmann-Kool-jelentés lehetett volna szigorúbb.
EnglishThe experts say a maximum of 10%, which would mean a requirement ten times more stringent.
A szakértők szerint ez maximum 10%, ami tízszer szigorúbb követelményt jelentene.
EnglishThat is why he supported the idea of making the target more stringent still.
Ez az oka annak, hogy ő támogatta az elképzelést, hogy a célkitűzésen tovább szigorítsunk.
EnglishThe lesson was learned that procedures have not been stringent and automatic enough.
Levontuk azt a tanulságot, hogy az eljárások nem voltak kellően szigorúak és automatikusak.
EnglishWe will check whether a more stringent regulation is needed here.
Megvizsgáljuk majd, hogy e tekintetben szükség van-e szigorúbb szabályozásra.
EnglishIt must be stringent, predictable and clear, but also harmonised.
Szigorúnak, kiszámíthatónak és egyértelműnek, ugyanakkor harmonizáltnak kell lennie.
EnglishThe regulation also introduces more stringent requirements for detailed product descriptions.
A rendelet a részletes termékleírásra vonatkozóan is szigorúbb követelményeket vezet be.
EnglishI am talking about the more stringent measures, which should be financed by the Member States.
A még szigorúbb intézkedésekről beszélek, amelyeket a tagállamoknak kell finanszírozniuk.
EnglishThere must be more stringent and uniform control in the Member States.
A tagállamokban szigorúbb és egységesebb ellenőrzésre van szükség.
EnglishAmongst other things, Mr Blokland opts to follow the route of more stringent international legislation.
Blokland úr többek között a szigorúbb nemzetközi jogszabályok útját választja.
EnglishThe Commission's proposal is a step forward, but it must be made more stringent on a number of points.
A Bizottság javaslata előrelépés, de számos ponton szigorúbbá kell tenni.
EnglishHe walked with his hand raised in front of him and his eyes narrowed down to stringent slits.
A kezét maga elé tartva lépkedett, a szemét résnyire összehúzta.
EnglishShould we not be looking for a more stringent application of the rules in terms of the management of PCBs?
Nem kellene-e a szabályok szigorúbb betartását szorgalmaznunk a PCB-k kezelése során?
EnglishWe all approached it with the intention of producing the most stringent legislation anywhere in the world.
Mindannyiunknak az volt a szándéka, hogy a világ legszigorúbb törvényét hozzuk létre.
EnglishMrs Davidson, we have the most stringent legislation in the world.
Davidson úr, a mi törvényünk a legszigorúbb az egész világon.