EN swearing
volume_up
{substantif}

swearing (aussi: expletive, oath, swear-word, cursing)
volume_up
káromkodás {substantif}
A half-dozen heartbeats, then, a muttering of voices and swearing.
Féltucatnyi szívdobbanás, majd motyogás, káromkodás kezdődött.
Csak káromkodás, semmi egyéb.
If we are to reduce waste, we must - saying this is like swearing in church - reduce our consumption.
Ha csökkenteni akarjuk a hulladékot ahhoz - és ennek a kimondása egy kissé olyan, mint a káromkodás a templomban - csökkentenünk kell a fogyasztásunkat.
swearing
volume_up
eskütevés {substantif}
swearing
volume_up
esküvés vmire {substantif}
swearing

Exemples d'usage pour « swearing » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishTalen glared at him for a moment, then rode several yards away, swearing to himself.
Talen értetlenül nézett rá, majd halkan káromkodva néhány méterrel távolabb lovagolt.
EnglishThese are allies of our enemy, bringing gifts and swearing allegiance to Coruscant, Cronus said.
Ezek az ellenségünk szövetségesei, a Coruscantra mentek követségbe mondta Cronus.
EnglishSwearing, he watched himself fall, the ruptured ground rising in front of him, and landed heavily.
Bal lábában, hasában és a gerince mentén iszonyatos, égető fájdalmat érzett.
EnglishYou keep calling me and swearing at me like I did something wrong!
Mert folyton hívogatsz és átkozódol, mintha valami rosszat tettem volna!
EnglishThere was no sense swearing further at the man from the Japan Department.
Nem volt értelme tovább gyötörni a japánügyosztály szakértőjét.
EnglishThe senior controller read it quickly, swearing softly to himself.
A rangidős irányító elolvasta, és halkan káromkodni kezdett.
EnglishThey went down with two others in a swearing, punching mass.
A földre zuhantak, magukkal sodortak két másik embert.
EnglishStartled, Sparhawk turned quickly, swearing under his breath.
Sparhawk meglepetten, halkan átkozódva fordult hátra.
EnglishI have just watched the splendid swearing-in ceremony of President Medvedev on the computer in my office.
Épp most néztem végig Medvegyev elnök csodálatos eskütételi ceremóniáját az irodámban a számítógépen.
EnglishKipler is a legitimate cause for their concern, but they're swearing blood because they've been caught red-handed.
Kipler miatt persze lehet aggódni, de most éppen azért izzadnak vért, mert tetten érték őket.
EnglishTwo swearing men were wallowing toward her out of a muddy field.
Két káromkodó alak gázolt feléje a sáros földön.
EnglishShe had come here swearing to herself that she would not cry.
Mielőtt idejött, megesküdött, hogy nem fog sírni.
EnglishThere was a sound of stumbling feet, and Kim hurried upward through the gloom, swearing like a cat - or a country-bred.
Bukdácsoló léptek zaja hallatszott; Kim fölfelé sietett a sötétségben, veszettül káromkodva.
EnglishSwearing softly to himself, McLanahan flicked a small lever on the front left corner of his ejection seat.
McLanahan csendesen káromkodott, megpöccintette a katapult székének bal első sarkában lévő apró fogantyút.
EnglishCursing and swearing tooboth in German and in English.
És átkozódott, káromkodott, hol németül, hol angolul.
EnglishShe swatted the carbine aside and strode away, swearing.
Félrelökte a karabélyt, és átkozódva elviharzott.
EnglishAnd Old Captain swearing he never would.
repülőgéppel Atlantába, miután megfogadta, hogy nem teszi többé.
EnglishThe drunk, far below, was climbing from the canal, swearing in more languages than Tehol believed existed.
Messze alattuk a részeg kimászott a kanálisból, és több nyelven káromkodott, mint amit Tehol eddig létezni vélt.
EnglishHe went away weeping and swearing revenge upon us all.
Üvöltve és átkozódva, bosszút esküdve távozott.
EnglishHe examined it, swearing softly under his breath.