EN swing
volume_up
{substantif}

swing (aussi: beat, lilt, rhythm)
volume_up
ritmus {substantif}
swing (aussi: buoyancy, dash, go, impetus)
volume_up
lendület {substantif}
Another desperate shove, and it suddenly swung inward with a crash, taking me with it.
Újabb kétségbeesett lendület, majd hirtelen csattanással bevágódott, magával ragadva engem is.
volume_up
kilengés {substantif}
kilengés mindkét irányba
swing (aussi: dislocation, shift)
volume_up
eltolódás {substantif}
swing (aussi: gyration, revolution, round, spin)
volume_up
forgás {substantif}
swing (aussi: roll, slew, slue)
volume_up
himbálódzás {substantif}
swing (aussi: slew, slue)
volume_up
elfordulás {substantif}
swing (aussi: slew, turning, volt, slue)
volume_up
fordulás {substantif}
swing (aussi: swag, wave, wobble, sway)
volume_up
ingás {substantif}
swing (aussi: swag, vibration, wave, sway)
volume_up
lengés {substantif}
swing (aussi: sway)
volume_up
hintázás {substantif}
swing
volume_up
amplitúdó {substantif}
swing
swing
volume_up
hinta {substantif}
He prodded the edge of the big porch swing with his cowboy boot and set the swing to moving oddly.
- Azzal úgy megrúgta a hinta egyik oszlopát, hogy Garpék keringeni kezdtek.
Látható volt még néhány kőpad, valamint egy hinta.
The swing moved slowly back and forth, going nowhere, its rusty chains squeaking softly above us.
A hinta lassan himbálózott alattunk, a rozsdás láncok tompán csikorogtak a fejünk fölött.
swing
swing
volume_up
lendületvétel {substantif}
swing
swing
volume_up
lengő ütés {substantif}
swing
volume_up
mozgási tér {substantif}
swing
swing
volume_up
szabad forgás {substantif}
swing
volume_up
szving {substantif}
Shaw Frenesi-je hangzott fel, egy szving, teli vonósokkal.
swing
volume_up
szvingtánc {substantif}

Exemples d'usage pour « swing » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe alerted our mates on the swing shift to hold station and set off after the cab.
Riasztottuk a váltóinkat, hogy maradjanak a helyükön, és a taxi nyomába eredtünk.
EnglishClark wants to know if we would like him to take a swing at reactivating THISTLE.
Clark tudni szeretné, akarjuk-e, hogy utánaszaglásszon a BOGÁNCS reaktivizálásának.
EnglishFor all we know, the beast may swing through the trees like what's its name.
Ha mindent meggondolok, a szörny talán faágakon ugrál, mint a nem tudom micsoda
EnglishThere he goes, said Holmes, as we watched the carriage swing and rock over the point.
-Ott megy - mondta Holmes a kanyarban megrázkódó, imbolygó kocsi után tekintve.
EnglishSomebody was lying in the lawn swing and a cigarette tip glowed as I looked down.
Valaki feküdt a függőágyban, és lepillantva, cigarettát láttam parázslani.
EnglishGordon had to shout for five minutes before anyone arrived to swing back the gate.
Gordon jó öt percig kurjongatott, mire valaki méltóztatott kitárni a kaput.
EnglishWell, that's a good thing, 'cuz I don't even think Arnold Palmer can fix your swing.
Akkor jó, mert nem hiszem, hogy Arnold Palmer helyre tudja hozni az elfordulásodat.
EnglishTwo more swing doors closed off the head of the stairs from whatever was beyond.
A lépcső végén újabb lengőajtó takarta el szemünk elől, ami mögötte volt.
EnglishI wondered if he'd consider it polite to ask his name, or if he'd take a swing at me.
Azon tűnődtem, udvarias dolog lenne-e megkérdezni a nevét, vagy inkább leütne érte.
EnglishMental Illness of 1991 swing in the wind for a little while?
lyezett egy búcsúcsókot, amint ott állt előtte az aktatáskájával, eltakarodásra készen.
EnglishHe had no intention of climbing up on the truck for another swing at Wayne.
Nem állt szándékában utána mászni a platóra, hogy újra megpróbáljon odasózni.
EnglishLe Five-o'-clock, thought Davy as he passed through the swing doors to the street.
Le Five-oclock gondolta Davy, miközben a lengőajtón át kilépett az utcára.
EnglishWell see you again in three months, when you swing by on your way back East again.
- Akkor három hónap múlva újra látjuk egymást, ha erre visz az útja vissza kelet felé.
English'Let's swing south a bit, Kalten, and keep an eye on the lake,' Tynian said.
Nézzünk el egy kicsit dél felé, Kalten, és tartsuk szemmel a tavat tanácsolta Tynian.
EnglishPassing through the swing doors she was still savouring these delights in her mind.
Még a lengőajtón áthaladtában is ezeket az élvezeteket ízlelgette magában.
EnglishIt could be a swing of fifty bil­lion dollars out of China, and it has to go somewhere.
Várhatóan ötvenmilliárd dollár fog kikerülni Kínából, aminek mennie kell valahova.
EnglishWe were happy then, there was room to swing... but you couldn't swing a cat in here!
Akkor boldogok voltunk, szabadon lengedeztünk... de a macskával nem hintázhattok itt!
EnglishOn second down, both men saw Wills catch a swing pass for twenty yards.
A második labda is az övé volt, itt már húsz yardot sikerült szlalomoznia vele.
EnglishShe was still experimenting with the swing and balance of her new treasure.
Mindig jó, ha van az embernek tartalék ütője mondta a hölgy, aztán az órájára nézett.
EnglishKnuckles steps toward the thing as it shudders backward, demolishes it with a second swing.
A szerzetes a teremtmény elé lépett, és egy második suhintással a földre küldte.