EN swivel
volume_up
{substantif}

swivel (aussi: crank, handle, winch)
volume_up
forgattyú {substantif}
swivel (aussi: whirl, rotary)
volume_up
forgó {substantif}
swivel (aussi: rotor)
volume_up
forgórész {substantif}
swivel
swivel (aussi: swivel joint)
volume_up
forgócsukló {substantif}
swivel
volume_up
forgógyűrű {substantif}
swivel
volume_up
forgókampó {substantif}
swivel
swivel
volume_up
láncforgó {substantif}

Synonymes anglais de « swivel »

swivel
English

Exemples d'usage pour « swivel » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHe sat down and turned in his swivel chair to flip on his office coffee machine.
- A férfi leült, és az íróasztal székét megperdítve bekapcsolta a kávéfőzőt.
EnglishProbably not as comfortable as he is at his desk with his comfy swivel chair.
Olyan jól biztosan nem, mint a kényelmes forgószékében az íróasztala mögött.
EnglishFowler crab-walked his swivel chair the eight feet to the chief's place.
Mi beírjuk itt az üzenetet, az NHMK-nál kódolják, aztán átküldik az oroszoknak.
EnglishThe radio was off and the swivel chair with the pillow on the seat was unoccupied.
A rádió ki volt kapcsolva, a forgószék a rajta levő párnával üresen állt.
EnglishBlood and all, Barry, the director replied, from his swivel chair at CNN headquarters.
Az utolsó csepp vérig, Barry felelte a szerkesztő kényelmes forgószékéből.
EnglishSurprise, surprise, Jellicoe said, giggling, getting up from his swivel chair.
- Meglepetés! - kiáltotta Jellicoe nevetve, és felállt a forgószékből.
EnglishFitch fell into a large, rented swivel chair and studied the wall for a moment.
Fitch az egyik nagy, bérelt forgószékbe roskadt, és néhány pillanatig a falat tanulmányozta.
EnglishHe heard a page rustle behind him and spun his swivel chair back to face his desk.
Papírzizegést hallott a háta mögül, ezért forgószékével ismét visszafordult íróasztala felé.
EnglishWe swivel towards each other, we do what we call the "anchoring gaze" and we talk.
Mi egymás felé fordulunk, azt csináljuk, amit “lehorgonyzott tekintetnek” hívunk és beszélünk.
EnglishBuster picked it up and leaned back in his swivel chair to look it over.
Rosszcsont fölemelte, és hátradőlt forgószékében, hogy jobban megnézze.
EnglishPeter Covington came in then, stole a swivel chair and n -paved it next to the two senior men.
Peter Covington lépett be, odahozott egy forgószéket, és leült két felettese mellé.
EnglishHe tried to move to his swivel chair without staggering, for his legs were suddenly weak indeed.
Igyekezett határozott léptekkel az asztala mögé kerülni, de a lába már megint remegett.
EnglishSaul sat with his swivel chair turned so his back was to the luncheon counter.
Saul egy forgószéken ült, hátát a büfépultnak támasztotta.
EnglishRyan fell into his swivel chair and lifted the phone, punching the proper speed-dial button.
Ryan belehuppant a forgószékébe, felemelte a telefonkagylót, és beütött egy hétjegyű számot.
EnglishTen minutes later, he was in a comfortable swivel chair, sipping tea.
Tíz perccel később kényelmes forgószékben ült teát szürcsölgetve.
EnglishJohn took a breath before trying out the swivel chair and decided to doff his jacket first.
John mély lélegzetet vett, és mielőtt kipróbálta volna forgószékét, úgy döntött, ledobja zakóját.
EnglishHe gestured Rawlings to the chair in front of his antique desk and took the swivel chair behind it.
Rawlingst leültette az antik íróasztal elé, ő az asztal mögötti forgószéken foglalt helyet.
EnglishJudge Moore stood up from his expensive swivel chair and stretched.
Moore felállt méregdrága forgószékéről, és nyújtózkodott egyet.
EnglishGood morning, Oleg, Dobrik said in comradely greeting, accompanied by a stretch in his swivel chair.
Jó reggelt, Oleg üdvözölte bajtársiasan a férfi, és jólesően kinyújtózkodott a forgószékben.
EnglishTurning from the window, he sighed and threw himself into the swivel chair behind his desk.
Karpov elfordult az ablaktól, sóhajtott és az íróasztala mögött álló, könnyű forgószékbe vetette magát.