EN

take {substantif}

volume_up
Wherever they take place, they yield profits several times higher than the outlays.
Bárhol is kerül sor rájuk, az ezekből származó nyereség a kiadások sokszorosát jelenti.
Competition and the pursuit of profit must not be allowed to take priority over the safety of human lives.
Nem engedhetjük, hogy a verseny és a nyereség hajszolása elsőbbséget élvezzen az emberek biztonságával szemben.
It isn't even as much as last month's take, and that was shriveled enough.
- Még annyi sincs, mint az előző hónapi bevétel, és már az is elég sovány volt.
Financial sustainability is important, but we should also take into account the need to ensure an adequate income.
A pénzügyi fenntarthatóság fontos, azonban figyelembe kellene vennünk a megfelelő bevétel biztosításának szükségességét is.
I would have liked to see all the revenue going to air traffic, but I am grateful that my views were even partly taken into consideration.
Én szerettem volna, ha az összes bevétel a légiutazáshoz kerül, de hálás vagyok már azért is, hogy véleményem részben elfogadásra került.
take (aussi: shot)
take
volume_up
fogás {substantif} (halé)
Here was a perplexity that I had not indeed skill to manage myself in, neither knew I what course to take.
Olyan fogas kérdés volt ez, amelyet nem voltam képes magamban elrendezni, és azt sem tudtam, hogyan fogjak hozzá.
3. The samples shall be taken from all parts of the catch comprising small-mesh species.
(3) A mintákat a kis szembőségű hálóval fogható halfajokat tartalmazó fogás minden részéből kell venni.

Exemples d'usage pour « take » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI wonder how long it'd take me to get back to Cimmura,' he said in an icy voice.
Azon gondolkodom, mennyi időmbe telne visszamenni Cimmurába mondta jeges hangon.
EnglishIt is time for the EU to take action and to show solidarity with the Icelanders.
Itt az ideje, hogy az EU cselekedjen, és szolidaritást mutasson az izlandiakkal.
EnglishNash rose to take Tommy out, but I gestured for them to go on with their supper.
Nash felállt, hogy kivigye Tommyt, de intettem nekik, hogy vacsorázzanak tovább.
EnglishAnd we use the Smart Pig to take care of those, Vice President Jackson finished.
És azokról is gondoskodhatunk intelligens kocákkal tette hozzá Jackson alelnök.
EnglishVorga must have been operating worse rackets than that to take this precaution.
A Vorga még egy ennél is sötétebb dolgot művelhetett, hogy ennyire vigyáznak rá.
EnglishAnyway, he's a good enough doctor and we got him to come and take a look at you.
Szóval azért csak jó doktor a doktor úr, és őt hívtuk el, hogy nézze meg magát.
EnglishI've got a little money saved up -- enough to take care of you for a week or two.
Van egy kis félretett pénzem, arra elég, hogy egy-két hétig gondoskodj magadról.
EnglishHas he got any older brothers or sisters, any relatives who'd take care of him?
Vannak a gyermeknek idősebb testvérei vagy egyéb rokonai, akik gondját viselnék?
EnglishLeave Mona Mayfair to these two witches who love her and will take care of her.
Bízd Mona Mayfairt erre a két boszorkányra, akik szeretik, és majd vigyáznak rá.
EnglishShe reached the wall, paused to take a final look round, then quickly scaled it.
Elért a falhoz, megtorpant, körülnézett még utoljára, aztán gyorsan felmászott.
EnglishIf you will take the 10:20 train to Yarrow, a friend will meet you with his car.
Ha eléred a 10.20-as vonatot, Yarrowban egy barátunk vár az állomáson kocsival.
EnglishMany of these people would take up their right to move to other parts of the EU.
A lakosaik közül sokan élnének a jogukkal, hogy az Unió más részeire költözzenek.
EnglishHad not God Himself commanded Abraham to take his son Isaac up upon the mountain?
Nem ő parancsolta talán Ábrahámnak, hogy vigye fel saját fiát, Izsákot a hegyre?
EnglishWe must therefore study the problem in greater depth and take protective action.
Ezért a probléma alaposabb tanulmányozására és óvintézkedésekre van szükségünk.
EnglishWill you go to the mass and take the sacrament with this great sin on your soul?
Képes lennél elmenni a misére, és felvenni a szentséget ekkora bűnnel a lelkeden?
EnglishWe just take the main plug--she squeezed his organ--and we insert it in socket B.
Fogjuk a dugót - megszorította Tony nemi szervét - és a B-konnektorba helyezzük.
EnglishIt makes no great difference, since I am now about to take this rightful place.
- A lényegen nem változtat, mivel most készülök elfoglalni ezt a "jogos" helyet!
EnglishNow she wanted to see him suffer, and she couldn't take her eyes off the sight.
Jo-Beth látni akarta, hogyan szenved, és képtelen volt elfordítani a tekintetét.
EnglishEven a mul gladiator would think twice before attempting to take on a villichi.
Még egy félvér gladiátor is kétszer meggondolja, hogy megtámadjon-e egy villkhit.
EnglishWe were lucky he didn't take down the post lantern, and half the shrubbery too.
Még szerencse, hogy el nem vitte a kocsi a lámpaoszlopot meg a fele élősövényt.