« trait » traduction en hongrois

EN

« trait » en hongrois

volume_up
trait {substantif}

EN trait
volume_up
{substantif}

trait (aussi: character, complexion, kind, nature)
volume_up
jelleg {substantif}
volume_up
jellegzetesség {substantif}
As a Member from Ireland, I would like to remind the House that political irony is a trait much appreciated in Ireland.
A Parlament írországi képviselőjeként szeretném emlékeztetni a tisztelt Házat, hogy a politikai irónia egy Írországban sokra tartott jellegzetesség.
trait (aussi: peculiarity, touch)

Exemples d'usage pour « trait » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishBesides, after all this time, his worst trait was coming to the fore once again.
Nem kerülhette el a találkozást, ráadásul ott munkált benne a kíváncsiság is.
EnglishThe Roma population has, moreover, displayed the typical trait of demographic growth.
A roma népesség ráadásul a demográfiai növekedés tipikus sajátosságait mutatta.
EnglishWe heard here yesterday Quyen talking about the adverse event trait in prostate cancer.
Tegnap hallottuk, ahogy Quyen beszélt a prosztatarák kezelésének mellékhatásairól.
EnglishIt's just necessary or interesting that it might have one good, unique trait.
Csak az érdekes vagy fontos, hogy lehet egy jó, egyedülálló tulajdonsága.
EnglishIt was really this last named trait of hers which was causing me these pangs of indecision.
Tulajdonképpen ez utóbb említett tulajdonsága okozta gyötrő határozatlanságomat.
EnglishThat it is a trait peculiar to those of the northern countries, in particular the Celts.
Ez a sajátosság az északi országok lakosaira jellemző, elsősorban a keltákra.
English'Forgive me for reading your mind, it's a trait I can't seem to keep in harness.
Bocsássa meg, hogy beleolvasok az agyába, úgy látom, képtelen vagyok uralkodni a hajlamomon.
EnglishBut that trait of yours, of not getting distracted, it blinds both ways, Im afraid.
De a ti utatok, az, hogy nem lehet benneteket eltéríteni, mindkét részről vakságot jelent
EnglishThe difference is a trait in kinship with the animals, with the wilds themselves.
A kettejük közötti különbség egy olyan jellegzetességben rejlik, ami a vadállatokéval rokon.
EnglishMr President, tolerance of another's belief is a trait of a civilised society.
Elnök úr, a másik ember hitével szembeni tolerancia a civilizált társadalom egyik jellemzője.
EnglishWe inherit the trait because those creatures who succeeded often had more descendants.
Aki ügyesebben barátkozik a befolyásos személyekkel, az magasabbra jut.
EnglishWith some small amount of outbreeding, that trait got spread into other bands.
Minimális külterjes tenyészettel az új tulajdonságok átszármaztathatók más csoportok tagjaiba.
EnglishBut side by side with this went a contradictory trait - a strong sense of justice.
Ezzel párhuzamosan azonban egy ellentétes tulajdonság is kifejlődött bennem az erős igazságérzet.
EnglishAt any rate he was reasonably free from avarice - his most distinctive trait seemed to be laziness.
Nem volt különösebben fösvény, legfeltűnőbb tulajdonságának a lustaság bizonyult.
EnglishIf any one trait in her made me a slave it was her green eyes.
Ha rabszolgájává tett valamelyik tulajdonságával, akkor a zöld szeme volt az.
EnglishGood friend, your worse trait is insisting on telling me the truth in a calm voice.
- Barátom, most az a lehető legrosszabb, amit tehetsz, hogy nyugodt hangon közlöd velem az igazságot.
EnglishAs a raw material, as a trait we can use in the future.
Mert egy nyersanyag, egy genetikai tulajdonság, amit felhasználhatunk a jövőben.
EnglishBut it was the same power; the same verifiable and measurable trait.
Ugyanez az erő, Ugyanez az igazolható és mérhető adottság működött.
EnglishA cynic once said that the most identifying trait of humanity is our ability to be inhumane to one another.
Ezt követően a kislány a Szent Bertalan Árvaházban élt egészen az érettségiig.
EnglishThe amazement with which any attention to dress is regarded in a lodging-house is a very characteristic trait.
A polgári penziók légköréhez tartozik, hogy megbámulják a választékos öltözéket.