EN traverse
volume_up
{substantif}

traverse (aussi: altercation, bickering, dispute, jangle)
volume_up
veszekedés {substantif}
traverse (aussi: baffle, bar, dike, dyke)
volume_up
gát {substantif}
traverse (aussi: bar, barrier, check, clog)
volume_up
akadály {substantif}
traverse (aussi: bar, crossing gates)
volume_up
sorompó {substantif}
traverse (aussi: booth, chamber, chase, closet)
volume_up
fülke {substantif}
traverse (aussi: check, hindrance)
traverse (aussi: check, cross, difficulty, hardness)
volume_up
nehézség {substantif}
traverse (aussi: kick, opposition, rebellion, reluctance)
volume_up
ellenállás {substantif}
traverse (aussi: crossing, pass, passage, transit)
volume_up
áthaladás {substantif}
traverse (aussi: crossing, passage, shooting, traversing)
volume_up
átkelés {substantif}
traverse (aussi: cut-off, intersection, short cut, cutoff)
volume_up
átvágás {substantif}
traverse (aussi: denial, negation, negative, traversing)
volume_up
tagadás {substantif}
traverse (aussi: denial, disclaimer, rebuff, refusal)
traverse (aussi: derivation, drift, lateral deflection)
volume_up
oldalgás {substantif}
traverse (aussi: disagreement, opposition, resistance)
volume_up
ellenkezés {substantif}
volume_up
keresztgerenda {substantif}
traverse (aussi: peg, round, rung, stave)
volume_up
létrafok {substantif}
traverse (aussi: sabre, stall)
volume_up
boksz {substantif}
traverse (aussi: serpentine path)
volume_up
szerpentinút {substantif}
traverse (aussi: zigzag, sinuous, streamers)
volume_up
szerpentin {substantif}
traverse (aussi: thwart)
volume_up
keresztben {substantif}
traverse (aussi: travelling platform)
volume_up
tolópad {substantif}
traverse
volume_up
átlós vonal {substantif}
traverse
traverse
volume_up
átlósan {substantif}
traverse
volume_up
cikcakkos út {substantif}
traverse
traverse
traverse
traverse
traverse
volume_up
harántgát {substantif}
traverse
volume_up
keresztbe futó {substantif}
traverse
traverse
traverse
volume_up
keresztbe {substantif}
traverse
volume_up
keresztül {substantif}
Tears almost overtake him again before he realizes that he does not need to have his eyes open to traverse this room.
Kis híján sírva fakadt, de hirtelen rádöbbent, hogy nem kell nyitva tartania a szemét, ha keresztül akar menni a szobán.
Paphnutius was thus conveyed across many countries, crossing rivers and traversing mountains, and came at last to a desert place, covered with scowling rocks and hot cinders.
Paphnutius bejárt így több országot, folyamokon kelt át, és hegységeken hágott keresztül, és végül is elhagyott helyre ért, amelyet meleg hamu és szörnyű sziklák fedtek.
traverse
traverse
volume_up
keresztsánc {substantif}
traverse
volume_up
oldalsánc {substantif}
traverse (aussi: traversing)
volume_up
oldalmozgás {substantif}
traverse (aussi: traversing)
volume_up
oldalirányzás {substantif}
traverse
volume_up
oldalozás {substantif}
traverse
volume_up
rövidítő út {substantif}
traverse
traverse
volume_up
tolóajtó {substantif}
traverse
volume_up
transzverzális {substantif}
traverse
volume_up
traverz {substantif}
That meant that they were able to perform, as long as they had labor they were able to go between proscenium, thrust, flat floor, arena, traverse, you name it.
Azt jelentette, hogy amíg volt munkaerejük, tudtak játszani proszcénium, kiugró, lapos, aréna, traverz, vagy bármilyen más színpadon.

Exemples d'usage pour « traverse » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishBut what if I were to cut above the main trail, and traverse the slope higher up?
- Mi lenne, ha letérnék a kitaposott ösvényről, és fölötte vágnék át a hegyoldalban?
EnglishIt moved in mere seconds distances that would have taken men on foot an hour to traverse.
A gépezet néhány másodperc alatt akkora utat tett meg, ami gyalog órákig tartott volna.
EnglishTHE SPEED OF TRAVERSE SHALL BE ABOUT 100 MM PER MINUTE .
A húzási sebességnek másodpercenként körülbelül 100 mm-nek kell lennie.
EnglishI could almost feel it traverse the world of visible proportions, feel it grow fainter and fainter, feel it burn out.
Szinte tapinthattam, amint átszeli a látható világot, mindegyre gyöngül, majd elhal.
EnglishTraverse right, targets to the right,' he added for the gunner.
Cél jobbról, két darab - mondta a tüzérnek a parancsnok.
EnglishThey have to traverse a hundred and twenty miles of stiff defenses, find the right ship, and attack.
Százhúsz mérföldet kell megtenniük heves légvédelmi tűzben, megtalálni a megfelelő hajót, és megtámadni.
EnglishHe knew he could traverse great distances if only he dared.
EnglishThe fiveinch forward gun of the Moran began to traverse slowly to the right, seeking a target somewhere through the fog.
A Moran hajóorrban elhelyezett öthüvelykes lövege lassan jobbra fordult, a célt keresve, valahol a ködön túl.
EnglishShe loved to traverse at night, in disguise, the alleys, squares, and places where she had grown up so miserably.
Szeretett esténként álöltözetben csavarogni a szűk utcákon, a körutakon, a köztereken, ahol oly nyomorúságban nőtt fel.
EnglishBut the traverse is a bit sticky.
EnglishA quick, desperate reconnaissance showed them that the tower walls were smooth, offering no chance for a climb, dead drop, or hand traverse.
Gyors, kétségbeesett terepszemléjük kiderítette, hogy a fal teljesen sima, a mászás tehát reménytelen.
EnglishTraverse windows on all desktops
EnglishI can safely traverse the distance.
EnglishYou can limit the number of folders the image gallery creator will traverse to by setting an upper bound for the recursion depth.
Itt lehet megadni, hogy legfeljebb milyen mélységig dolgozza fel a program az alkönyvtárakat a képgyűjtemény kialakításánál.
EnglishWhile his escorts could traverse the shallow waters of the Spratly Island chain easily, the Hong Lung was an oceangoing vessel with a four-meter draft.
Míg kísérete könnyedén hajókázhatott a Spratly-szigetcsoport sekély vizein, a Hong Lung négyméteres merülésű óceánjáró volt.
EnglishGunner, traverse left.!
EnglishHe learned for the first time that the machine created by the genius of this Robur, could traverse space, as it did the earth and the sea.
Ward úr csak ekkor tudta meg, hogy a gép, amelyet Robur lángelméje teremtett, éppen úgy tudott közlekedni a levegőben, mint szárazon és vízen.
EnglishYou have traverse hermaphroditism, wherehave the external organs of one sex and the internal ofother, lateral hermaphroditism... several other types.
Létezik egy úgynevezett keresztezett hermafroditizmus, amikor az egyik nem külső vonásai keverednek a másik belső nemi jellegzetességeivel.
EnglishPerhaps the Terror was about to traverse immense distances; perhaps even, the captain intended to regain his Island X, in the midst of the Pacific.
Ki tudja, nem indul-e a Rém a végtelen légi utakra, és kapitánya nem szándékozik-e visszarepülni a Csendes-óceán közepén fekvő X-szigetre?...