« tread » traduction en hongrois

EN

« tread » en hongrois

volume_up
tread {substantif}
EN

tread {substantif}

volume_up
tread (aussi: track)
tread
tread

Synonymes anglais de « tread »

tread

Exemples d'usage pour « tread » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI went up the staircase, letting my body find its human weight and human tread.
Felmentem a lépcsőn, emberi léptekkel, hogy testemet emberi súlyúnak érezhessem.
EnglishHold on, he whispered to it, mounting the steps with as light a tread as he could.
Tarts ki suttogta, s olyan könnyedén igyekezett lépni a fokokra, amennyire csak tudott.
EnglishBlunt had entered the room now with his own peculiar, deliberate, yet soft-footed tread.
Blunt most lépett be a szobába, sajátos, határozott és mégis puha lépteivel.
EnglishAfter three hundred years, one still wanted to tread lightly with dolphins.
Háromszáz év telt el, és még mindig óvatosan kellett bánni a delfinekkel.
EnglishStill, sometimes I must, by necessity and rightness, tread to a more portentous strain.
Azonban néha, ha a szükség kényszerít, muszáj vagyok keményebb eszközökhöz folyamodni.
EnglishHe slipped it quickly back into its sheath, guilty as he heard Morgaine's tread behind him.
Gyorsan visszacsúsztatta a kardot a hüvelyébe, amikor meghallotta Morgaine lépteit.
EnglishThey knew the hunter's tread too, they heard it behind them all too often.
Ismerték a vadász lépteit nagyon is gyakran hallották már maguk mögött.
EnglishColonel Race left the room, stepping with the springy noiseless tread of a hunter.
Ezzel Race ezredes távozott a szobából, egy vadász rugalmas, egyszersmind hangtalan lépteivel.
EnglishIn July you tread on cherry stones, in November on burnt-out fireworks.
Júliusban cseresznyemagra lép az ember, novemberben kihamvadt petárdákra.
EnglishWell, some may prefer to tread water, but Europe has done that before and it does not work.
Nos van, aki inkább a vizet taposná, de Európa korábban ezt tette, és ez nem működik.
EnglishA tall portly man, Inspector Badgworthy, with a heavy regulation tread.
Badgworthy felügyelő magas, erőteljes férfi, kemény, katonás tartással.
EnglishHe got up and walked up and down the room with a brisk vigorous tread.
Felállt a karosszékből, és energikus léptekkel járt fel-alá a szobában.
English'Don'tread any more of my mail, anddon't bother about escorting Za and me this evening.'
Soha többet ne olvasd el a leveleimet, és eszedbe ne jusson elkísérni Zat és engem ma este!
EnglishHe stepped down from his throne and with a stately tread approached the table.
Lelépett a trónról, és nagy léptekkel elindult az asztal felé.
EnglishThere was a glassy shifting sound and then the receding tread of soft and hasty feet.
- Üvegszerű csilingelés jött, majd sietős, puha talpak surrogása.
EnglishHe waved me off as though I were annoying him, and he set off down the street with a mortal tread.
Bosszúsan legyintett, és lefelé indult az utcán, nehézkesen, mint egy halandó.
EnglishWe tread on eggshells, both politically and diplomatically.
Politikai és diplomáciai értelemben is úgy bánunk vele, mint a hímes tojással.
EnglishShe saw the door close; she heard his tread in the hall; and then her tears flowed again.
Julie látta az ajtót becsukódni; hallotta a lépteket az előtérben; majd ismét előtörtek könnyei.
EnglishMelancthe approached the fire, walking with a slow and measured tread, her face stern and somber.
Melancthe lassú, kimért léptekkel elindult a tűz felé; arca komor volt.
EnglishLorenza cried, clapping her hands and advancing with exaggerated feline tread toward the cupboard.
Muti, muti! kiáltotta Lorenza tapsikolva, és már osont is macskaléptekkel a szekrény felé.