« trifle » traduction en hongrois

EN

« trifle » en hongrois

volume_up
trifle {substantif}

EN trifle
volume_up
{substantif}

trifle (aussi: fillip, tiny tot, peewee, whatnot)
volume_up
apróság {substantif}
trifle (aussi: jot)
volume_up
csekélység {substantif}
trifle
volume_up
egy kicsit {substantif}
It is a trifle gloomy, and used only at state occasions.”
Egy kicsit sötét van itt, hiszen csak nagy ünnepekkor használják.
Neko found the preponderance of orks curious, even a trifle unsettling.
Neko furcsának, talán még egy kicsit nyugtalanítónak is találta az orkok túlsúlyát.
He advised a trifle more restraint toward persons of patently good character.
- Csak annyit mondott, hogy legyünk egy kicsit visszafogottabbak a rendes emberekkel szemben.

Exemples d'usage pour « trifle » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishShe was, however, a trifle disconcerted by the old lady's shrewd glance at her.
De az öreg hölgy állhatatosan rászegezett okos pillantása megingatta véleményében.
EnglishFive minutes in that Alpha Double Plus classroom left John a trifle bewildered.
Miután öt percet töltöttek a Dupla Alfa-plusz tanteremben, John kissé felindult volt.
EnglishHe was a trifle thick-tongued, as they all were, but fully in command of himself.
- Nyelve, akár a többieké, kissé lomhábban mozgott, ám tökéletesen uralta gondolatait.
EnglishHis clothes were, perhaps, just a trifle loud, and he was fond of a good story.
Talán egy kissé feltűnő ruhát visel, és nagyon szereti a jó történeteket.
EnglishPearson looked at Duke, only a trifle surprised at this prescience, and nodded.
Pearson ránézett - csak egy icipicit lepte meg, hogy Duke ezt is tudja -, és biccentett.
EnglishYou get a trifle beyond me there, said the inspector, shrugging his shoulder.
-Ez több, mint amennyit én látok - mondta a felügyelő a vállát vonogatva.
English'A trifle cold, maybe, and a trifle distant, but a good man for all that.'
Kicsit talán hűvösebb a kelleténél, kicsit talán távoli, de ennek ellenére jó ember.
EnglishShe was as shapely as a sales-curve, pretty, but a trifle too young.
Formás volt, akár az üzleti forgalom grafikonja, csinos, és észvesztően fiatal.
EnglishIn every respect, save one, said Dussel, a person moonfaced and a trifle portly.
- Minden tekintetben, kivéve egyet - mondta a holdvilágképű Dussel.
EnglishLike the secret scat singing, it somehow made my hard life just a trifle easier.
Akárcsak a titkos halandzsa-éneklés, valahogyan ez is könnyített egy parányit nehéz életemen.
EnglishHe shifted a petal point--- the corner of a deposition--- a trifle lower and to the right.
Az egyik szirom csücskétegy tanú vallomássarkát egy picivel lejjebb és jobbra tolta.
EnglishIt is, of course, a trifle, but there is nothing so important as trifles.
Kis dolog, természetesen, de hát semmi sem olyan lényeges, mint ezek az apró részletek.
EnglishDo you think that I would respond to such a trifle and yet be ignorant of his death?
Gondolja, hogy ha ilyen semmiségre reagálok, a halálát ne erezném meg?
EnglishLike his boss, he had the look of a man with whom one did not trifle.
Akárcsak a főnöke, Ding is olyan embernek nézett ki, akivel jobb nem kezdeni.
EnglishThat's the order of the Commander-in-Chief, who's a trifle more important than O'Hara's son.'
Így szól az ezredes parancsa, aki valamivel nagyobb ember, mint O'Hara fia.
EnglishBolifar Geldert followed, clutching his writing satchel a trifle more tightly than usual.
Bolifar Geldert szó nélkül követte, és erősebben markolta a zsákját.
EnglishHaving purloined a trifle of daily wear in an unobtrusive manner, you will go down to Much Deeping.
Feltűnés nélkül csenjen el egy kis méretű ruhadarabot, és utazzék le Much Deepingbe.
EnglishBarbara had the grace to look at least a trifle embarrassed.
Barbarában volt annyi finomság, hogy Poirot szavai némileg zavarba hozták.
EnglishIt seemed the old fool was providing them with just a trifle more sport than they'd expected.
Úgy tűnt, hogy a vén bolond több szórakozást képes nyújtani nekik, mint amennyit feltételeztek.
EnglishSion-Tansifer is no doubt brave, if perhaps a trifle single-minded.
Sion-Tansifer bátor ember ugyan, de kissé túlságosan céltudatos.