« to tune in » traduction en hongrois

EN

« to tune in » en hongrois

EN

to tune in {verbe}

volume_up
to tune in (aussi: to receive)
volume_up
vesz {v} (adást)
But on that occasion - perhaps in an unknowing tune-up for this one - she had elected to ignore the subtext and answer the question.
Akkor azonban kivételesen s talán tudat alatt már ehhez a mostani alkalomhoz edzve magát úgy döntött, hogy nem vesz tudomást a szöveg mélyéről, és válaszol a feltett kérdésre.

Exemples d'usage pour « to tune in » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWhat I heard was very much in tune with the polling evidence that we have seen.
Amit hallottam, az nagyon is egybecsengett a közvélemény-kutatások eredményével.
EnglishPresently forth came an Englishman, dressed in black and - white, humming a tune.
Csakhamar egy fehér-feketébe öltözött angol jelent meg, valami dallamot dudorászva.
EnglishIt was heard in most parts of Western Europe by those who cared to tune in.
Az adást Nyugat-Európa legnagyobb részén foghatta bárki, aki megkereste a rádión.
EnglishWe are talking about possible savings to the tune of EUR 6.3 billion in total.
Összesen 6,3 milliárd EUR nagyságrendű lehetséges megtakarításról beszélünk.
EnglishYou can teach a bunch of South Africans a tune in about five seconds flat.
Öt másodperc alatt megtaníthatsz egy dallamot a dél-afrikaiak egy csoportjának.
EnglishMaybe we'll go into the next tune, because I totally lost where this is going.
Talán eljátszuk a következő számot, mert teljesen elfelejtettem, hogy hová tartottam.
EnglishThey can tune the seekers on those to the millimeter-band the fire-finders use.
Azokon rá lehet hangolni a keresőket a milliméteres sávra, amin a tűzkeresők dolgoznak.
EnglishHe had obviously been trying to tune in on me, so we had lost several minutes.
Arca sápadt, majdhogynem világoskék volt, s nagyokat nyelt az ijedtségtől.
EnglishIt was that same lethargic, almost drowsy tune she had played in Vardenais.
Ugyanaz a letargikus, szinte álmosító dallam volt, amelyet Vardenaisban is játszott.
EnglishThese reports are in analytical tune with the Lamfalussy follow-up report of Parliament.
Ezek a jelentések elemzik a Parlament Lámfalussy-féle nyomon követő jelentését.
EnglishA tune of utter monotony filled the room with agonizing, unforgettable banality.
Monoton hang töltötte be a helyiséget, valami őrjítő és feledhetetlen banalitást árasztva.
EnglishMais oui, as they departed, did you not come back from the door humming a tune?
Mais oui, amikor kikísérte őket, nem dúdolgatva jött vissza az ajtóból?
EnglishThey did it as instinctively as people whistling a tune or clapping to a beat.
Olyan ösztönszerűen csinálták, ahogy az ember átvesz egy dallamot vagy kiver egy ütemet.
EnglishAlien music, improvised, overly complex against the simple melancholy tune.
Idegen, improvizált zene, roppant bonyolult, az egyszerű szomorú dallamra.
EnglishWhat about a little tune? she suggested, moving across to the gramophone.
- Mi lenne, ha felraknánk egy lemezt? - kérdezte, és odament a gramofonhoz.
EnglishLast year, we financed the trans-European networks to the tune of nearly EUR 9 billion.
Tavaly közel 9 milliárd euróval finanszíroztuk a transzeurópai hálózatokat.
EnglishOn a stage in back, a stripper did a slow grind to the rhythm of the country-western tune.
Hátul a színpadon egy sztriptíztáncosnő vonaglott a countrymuzsika ritmusára.
EnglishThey have to be—I mean, the beams all have to be exactly in tune, right?
Akkor hát az összes nyalábnak pontosan összhangban kell lennie, igaz?
EnglishPhilip Zimbardo: Let's tune into the conversation of the principals in Adam's temptation.
Philip Zimbardo: Hangolódjunk a beszélgetésre Ádám csábításának lényegéről.
EnglishSuch an aim is out of tune with the real purpose of agricultural support.
Ez nincsen összhangban a mezőgazdasági támogatáspolitika valódi céljával.