« undeniable » traduction en hongrois

EN

« undeniable » en hongrois

EN undeniable
volume_up
{adjectif}

There is undeniable potential here for financing and growth for our territories.
Kétségtelen potenciál rejlik itt területeink finanszírozása és növekedése szempontjából.
Kétségtelen, hogy Ivanyenko anyját használták csaléteknek.
They will look at her, in her undeniable innocence and youth, and then they'll look to us, wondering, `Is it true, is it so?'
Ránéznek, látják kétségtelen ártatlanságát, fiatalságát, aztán ránk néznek: Ez tényleg igaz?
There is an undeniable phenomenon of predominance of large car manufacturers.
Tagadhatatlan az a jelenség, hogy a nagy gépjárműgyártók túlsúlyban vannak.
Turkey's historic affiliation with Europe is undeniable.
Törökország Európához való történelmi kapcsolódása tagadhatatlan.
Természetes, tagadhatatlan törvények irányítják terjeszkedésünket.
undeniable
It also seems important to me that the pilot project is dedicated to the area of active and healthy ageing, since the ageing of Europe's population is the undeniable reality.
Szintén fontos számomra, hogy a kísérleti projektet az aktív és egészséges időskornak szentelik, mivel Európa népességének elöregedése cáfolhatatlan valóság.

Exemples d'usage pour « undeniable » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe gaping belly-hold and the pile of earth would be stark and undeniable in the print.
A tátongó csomagtér és a földkupac tagadhatatlanul élesen látszik majd a nyomtatásban.
EnglishThat the effects of the magic invoked had transcended the forging itself was undeniable.
Nem tagadhatták, hogy a megidézett mágia hatalmasabb volt a tudománynál.
EnglishReason ruled against it, but the evidence of her senses was undeniable.
A józan ész ellene szólt ugyan mindannak, amit látott, érzékei mégis másról győzték meg.
EnglishThere is an undeniable elation in causing mayhem, in bringing about such massive destruction.
Van valami részegít abban, ha az ember vét az élet törvénye ellen, és tömegeket pusztít el.
EnglishThat is an undeniable right, and one that should be granted to all Thai people.
Ez kétségbevonhatatlan jog, ami minden thai embernek jár.
EnglishThe rude vigor of the prehistoric sims was undeniable; she felt it herself, a quickening in her pulse.
Ezt Sybyl is érezte; még a pulzusa is felgyorsult, ahogy közeledett a vita kezdete.
EnglishIt is not only fair and ethically undeniable, but it is also beneficial.
Az esélyegyenlőség nemcsak tisztességes és erkölcsi szempontból kétségbevonhatatlan, hanem hasznos is.
EnglishShea felt an undeniable sense of futility at the sight of the grim frames, rusting their weary lives away.
Sheát megrohanta a hiábavalóság érzése a fáradtan rozsdásodó, komor düledékek láttán.
EnglishThe waters of the Lightless Lake blurred the image but the beauty of the Fane was undeniable.
Élő árnyékok táncoltak az oszlopok körül és a boltívek alatt.
EnglishI lay transfixed by the Light, by its immensity and the undeniable sense of love that seemed part of its nature.
Megbabonázva álltam a mérhetetlen Fényben, és éreztem, hogy ez a Fény a szeretet.
EnglishIt is undeniable that Mediterranean food is part of the historical and cultural heritage of our continent.
A mediterrán étkezés földrészünk történelmi és kulturális örökségének vitathatatlan része.
EnglishAs has been said here today, the euro is an undeniable success.
Ahogy itt ma már említették, az euro elvitathatatlan siker.
EnglishIt was undeniable, the fascination with which she stared at Louis.
Merrick leplezetlen elragadtatással bámulta Louis-t.
EnglishAnd there was an undeniable discomfort in seeing many of these images.
EnglishThe importance of improved energy savings is undeniable.
Vitathatatlan a nagyobb energiamegtakarítás szükségessége.
EnglishUndeniable displays of power, disruptive and overwhelming.
Letagadhatatlan, romboló, elsöprő hatalmi demonstráció!
EnglishEven Khayman had an undeniable perfection of face and form, horrifying as the total effect had come to be.
Még Haimantól sem lehetett elvitatni az arc és alak tökélyét, bármilyen szörnyű volt az összbenyomás.
EnglishWhere the pressure, immense and undeniable, embraced him.
S ott végtelen, kérlelhetetlen nyomás vette körbe.
EnglishI heard the great LiSsx and undeniable sound of weeping.
Halk sírás összetéveszthetetlen hangját hallottam.
EnglishIf that is the case, then the argument supporting the presence of physical, undeniable gods is greatly supported.
Ha ez a helyzet, akkor ez támogatja az elképzelést, miszerint az istenek fizikai mivoltukban is léteznek.