« under » traduction en hongrois

EN

« under » en hongrois

volume_up
under {prép.}
HU

EN under
volume_up
{préposition}

under (aussi: underneath)
volume_up
alatt {prép.}
They went under the white bridge and under the unfinished wood bridge.
Átmentek a fehér híd alatt és a befejezetlen fahíd alatt.
The kindling was under dry firewoodwhich was under the bull.
Az alágyújtós száraz tűzifa alatt volt az meg a bika alatt.
But is under tutors and governors until the time appointed by the father.
Gyámok és gondviselők felügyelete alatt áll, apjától meghatározott ideig.

Synonymes anglais de « under »

under

Exemples d'usage pour « under » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishUnder certain conditions the payment of import duties and taxes may be deferred.
Bizonyos feltételek mellett elhalasztható a behozatali vámok és adók kifizetése.
EnglishHe walks with a cane, but needs a firm hand under his fragile arm for stability.
Bottal jár, de így is szüksége van arra, hogy egy erős kéz a karja alá nyúljon.
EnglishOnly under escort of the Knights of the Church will my brother be safe, Sir - ?'
Csak az egyház lovagjainak kísérete mellett lesz biztonságban a bátyám, Sir...?
EnglishUnder these circum- ftlances, the rules of social intercourse altered somewhat.
Ilyen körülmények között némileg megváltoztak a társadalmi érintkezés szabályai.
EnglishHe was a soldier, not a sailor, even though the PLAN did come under his command.
Katona volt, nem tengerész, de a haditengerészet is az ő hatáskörébe tartozott.
Englishone asks as he pulls a chair from under the table and sits down.
Leülhetünk? kérdi az egyikük, miközben kihúz egy széket az asztal alól, és ráül.
EnglishCaring for children and elderly parents remains a duty under all circumstances.
A gyermekek és az idős szülők ellátása minden körülmények között kötelesség lesz.
EnglishSearch in documentationSearches for a term under the cursor in the documentation.
Keresés a dokumentációbanMegkeresi a kurzornál levő kifejezést a dokumentációban.
EnglishJust beyond the arch under the steeple was another arch, a leafy arch of lilacs.
A torony boltívén túl még egy boltív volt, orgonavirágok zöld leveles árkádja.
EnglishCujo slunk under the porch, where he had often spent hot summer days in the past.
Cujo bekúszott a veranda alá, ahol oly sok forró nyári délutánt eltöltött valaha.
EnglishThese were the largest creatures ever to fly under their own power on the planet.
Ezek voltak a legnagyobb élőlények, amelyek saját erejükből repültek a bolygón.
EnglishToday, over half of the population from Morocco to Turkey is under 18 years old.
Napjainkban Marokkótól Törökországig a lakosság több mint fele 18 évnél fiatalabb.
EnglishHere Commission work has been under way since the start of the crisis a year ago.
Ezzel összhangban munkálkodik a Bizottság már múlt évtől, a válság kezdete óta.
English'I'll try to reason with him in the morning,' Sparhawk replied under his breath.
Majd reggel megpróbálom meggyőzni súgta vissza Sparhawk, és Alstrom báróra nézett.
EnglishThere are many specific points raised in the draft report under discussion today.
A jelentéstervezetben említett számos konkrét kérdés képezi a mai vita tárgyát.
EnglishYou will recall that the country was placed under emergency rule on 3 November.
Önök emlékeznek rá, hogy az országban november 3-án szükségállapotot hirdettek.
EnglishCaddy, fetch my ball in under ten seconds and there's a quarter in it for you.
Labdaszedő, hozza a labdámat, szedje a lábát, és egy negyeddolláros üti a markát.
EnglishHowever, that also means of course that our currency will come under pressure.
Ez természetes azt is jelenti azonban, hogy nyomás nehezedik majd a valutánkra.
EnglishSomeone who once lived under the cloud of discrimination said: I have a dream.
Valaki, aki egyszer a megkülönböztetés árnyékában élt, azt mondta: van egy álmom.
EnglishThey will go to me and my wife under the will of the late Sir Matthew Tressilian.
Én meg a feleségem örököljük, a néhai Sir Matthew Tressilian végrendelete alapján.