« under duress » traduction en hongrois

EN

« under duress » en hongrois

EN

under duress {adverbe}

volume_up
I wanted to try it in the most extreme situations to see if I could slow my heart rate down under duress.
Ki akartam próbálni a legextrémebb szituációkban is, hogy lássam, le tudnám-e lassítani a szívverésem kényszer hatására.
The first reaction of any agency receiving such a sug-gestion would be to suspect their man had been caught and was writing under duress.
Egy ilyen levél vételekor minden hírszerző szerv először arra gondol, hogy emberüket elfogták, és a levelet kényszer hatására írta.

Traductions similaires pour « under duress » en hongrois

under préposition
Hungarian
duress substantif

Exemples d'usage pour « under duress » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishEven under duress he would probably be able to comply with one or other condition.
Egyik vagy másik feltételt valószínűleg még kényszer alatt is képes teljesíteni.
EnglishGarp wrote that his mother never chose to be arrogant but was only arrogant under duress.
Garp megírta róla, hogy "pökhendisége nem született vele, csupán rákényszerítették"".
English'Have you not heard of the idea that a promise made under duress does not count?'
Nem hallottál arról, hogy a kényszer alatt tett ígéret nem számít?
EnglishHis client, of course, didn't tell him about the cash bribery or the agreement signed under duress.
Leo Drummondra pillantok, és most először a teljes vereség jeleit látom az arcán.
EnglishWe put them under duress, this bust gets bounced at arraignment.
Ha kényszerítjük őket, a meghallgatáson mindenképpen kiderül.
EnglishIf he was under duress, perhaps he had no choice but to confirm the placing of the explosives.
Ha kényszer alatt állt, akkor talán nem volt más választása, mint hogy megerőősítse a robbanóanyagok elhelyezését a hajóján.
EnglishSome men do strange things under duress.
EnglishNot under duress or anything?
EnglishIn the matter of the fathers simply because none of the girls, even under parental duress, would name the culprits.
Az atyák kérdésében egyszerűen azért, mert a lányok közül egyik sem volt hajlandó, még szülői nyomásra sem, felfedni csábítója kilétét.
EnglishAt the time, I'd been aware that I ought to pick it up and pocket it, but I'd fancied myself to be under duress.
Akkor volt is egy olyan gondolatom, hogy föl kellene vennem, zsebre kellene dugnom, de aztán úgy döntöttem, hogy ez a meleg helyzet nem alkalmas rá.
EnglishThey may donate their organs as a last resort or under duress, and thus reduce their chances for good health and survival.
Azért, mert azt gondolják, hogy ez az utolsó reményük vagy mert kényszerítik őket, odaadják szerveiket, ezzel csökkentve az egészséges élethez és a túléléshez való esélyeiket.
EnglishThere was a single word that, if he were writing under duress, he should avoid using at all costs, and another he should try to insert into the message.
Volt egy szó, amelyet kényszer hatása alatt írva mindenképp el kellett kerülnie, s ugyanígy volt egy másik is, amit bele kellett szőnie a szövegbe.
EnglishI support the idea that patients should make choices based on their needs and not according to their finances, on a fully informed basis and not under duress.
Támogatom az elképzelést, hogy a betegek igényeik alapján, ne pedig anyagi helyzetük alapján, teljes mértékben tájékozottan és ne kényszerből dönthessenek.
EnglishThe directive is intended to offer patients a choice which is based on their needs, not their means, and which is informed, not made under duress.
Az irányelv célja, hogy értékes lehetőséget nyújtson a betegeknek arra, hogy szükségleteik, ne pedig anyagi lehetőségeik alapján, tájékozottan és ne kényszerből hozzanak döntést.