« vantage-point » traduction en hongrois

EN

« vantage-point » en hongrois

EN vantage-point
volume_up
{substantif}

vantage-point (aussi: coign of vantage, vantage-ground)
volume_up
helyzeti előny {substantif}

Traductions similaires pour « vantage-point » en hongrois

vantage substantif
point substantif
to point verbe

Exemples d'usage pour « vantage-point » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSaul watched from his hidden vantage point on the dew wet ground beneath shrubs.
Saul a harmatos földön elnyúlva leste őket rejtekhelyéről, a bokrok alól.
EnglishEl went on walking, seeking some vantage point where he could see a distant feature.
nyomában voltak és azzal bátorították egymást, hogy az emberek elég hamar elfáradnak.
EnglishThe wind picked up as he watched, and Altunin looked for a better vantage point.
A harmadik keze üres volt, de csak addig, amíg zsebébe nem nyúlt és elő nem kapott egy kést.
EnglishTrull Sengar clambered onto a heap of corpses, seeking a vantage point.
Szengár felmászott egy holttestekből álló dombra, jobb kilátást keresett.
EnglishHe found himself a vantage point where he could overlook the road.
Saját magának talált egy megfigyelőpontot, ahonnan az egész utat belátta.
EnglishHaving found himself a vantage point he stood, light shining up from the baize onto his pale face.
Sérült kezét zakójába rejtette, arca a legcsekélyebb érzelmet sem árulta el.
EnglishThey crawled away from their vantage point, crossed the river ford, and found the woods track.
Elhagyták megfigyelőhelyüket, átkeltek a folyón, és megtalálták az utat.
EnglishFrom our vantage point, we would have seen anyone approaching from any other direction.
A mi helyünkről láttuk volna, ha más irányból érkezik valaki.
EnglishHe circled the ramp head, looking for the best vantage point.
Körüljárta a feljáratot, hogy megtalálja a legelőnyösebb célzási pontot.
EnglishFrom this vantage point, Yuri could see no white in his hair, only the deep dark locks, brownish black.
Yuri innen nem láthatta a fehér szálakat, csak a mélybarna, majdnem fekete tincseket.
EnglishFrom the clearing, she could not have been seen, but from Icicle's vantage point behind her, she was distinct.
A tisztásról nem lehetett észrevenni, Jégcsap viszont kitűnően láthatta maga előtt.
EnglishLiane presently stole from his vantage-point and circled the hall.
Liane előlopózott búvóhelyéről, és megkerülte a csarnokot.
EnglishWatching the world from here was one such distraction, and she'd chosen her vantage point well.
Az egyik kedvenc időtöltése volt innen figyelni a világot, és a megfigyelőállását jól választotta meg.
EnglishWas it Erika trying to gain a better vantage point on this unexpected second priest?
Talán Erika az, aki igyekszik olyan helyet találni, ahonnan jobban láthatja a semmiből felbukkant, második papot?
EnglishMaybe they're trying to get a better vantage point, I thought.
Talán egy jobb tájékozódási pontot keresnek, gondoltam.
EnglishBut compassion, from my vantage point, has a problem.
Ám az együttérzéssel, az én nézőpontomból, van egy kis baj.
EnglishThey walked until sunrise, trying to move in an easterly direction, but unable to see much from their low vantage point.
Napfelkeltéig gyalogoltak, igyekeztek tartani a keleti irányt, de nem sokat láthattak lentről.
EnglishThere must be some way up to a vantage point where she could look around and see more of this new place .
Kell, hogy legyen egy hely, ahonnan jobban körülnézhetne, és megállapíthatná végre, hova is jutott... de hol?
EnglishFrom his vantage point, Saul glanced down the narrow street toward where Erika waited in a similar alcove.
Búvóhelyéről Saul végigpillantott a keskeny úton, arrafelé, ahol Erika várakozott egy hasonló falmélyedésben.
EnglishSo this is your vantage-point! he muttered.
- Tehát ez a megfigyelési pontja! - mondta fojtott hangon.