« variable » traduction en hongrois

EN

« variable » en hongrois

EN variable
volume_up
{adjectif}

variable (aussi: altering, alternate)
The variable quot;targetquot; is the object that is currently selected.
A quot;targetquot; változó a jelenleg kiválasztott objektum.
However, the variable components in management pay increased considerably more sharply.
A fizetések változó elemei azonban ennél sokkalta gyorsabban nőttek.
To change a variable value in your running app use a watch variable (eg; a=5).
Ha egy változó értékét futás közben szeretné módosítani, használjon figyelési változókat (pl. a=5).
Ez rengeteg: 38 millió változékony pozíció.
This was the beginning of May, yet the weather was temperate, variable, and cool enough, and people had still some hopes.
Ekkor beköszöntött a május, de mérsékelt, változékony és eléggé hűvös idővel, és így az emberek még mindig bizakodtak.
variable (aussi: commutable)
variable (aussi: flighty, fugacious, mercurial, precarious)
variable (aussi: mercurial, skittish, quavery)
variable
variable
A sufficient number of characteristic positions shall be determined for each continuously variable setting control.
Minden egyes fokozatmentesen változtatható kezelőszervhez kielégítő számú jellemző állást kell meghatározni.
variable

Synonymes anglais de « variable »

variable

Exemples d'usage pour « variable » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAnd yet the complexity of poverty really has to look at income as only one variable.
Azonban a szegénység egy összetett probléma, így a jövedelem csak egy tényező.
EnglishClicking anywhere on the wheel defines the variable text orientation.
A szöveg dőlésszögének beállításához kattintson a tárcsán tetszőleges helyre.
EnglishThey wanted to capture one other variable, which was the patients' sense of efficacy.
Egy változót akartak megfigyelni, ami a páciensek hatékonyság érzése.
EnglishAn input dialog will be displayed for every variable within a snippet
Beviteli párbeszédablak jelenik meg a kódrészlet minden egyes változójához
EnglishVerify whether or not the environment variable names you supplied are valid.
Kattintson erre a gombra, ha ellenőrizni szeretné, hogy a megadott változónevek érvényesek-e.
EnglishOpens a dialog where you can solve an equation with a variable.
Megnyit egy párbeszédablakot, amelyen egy változóval megoldhat egy egyenletet.
EnglishVariable closed periods should also be introduced that fit in with fish spawning cycles.
Különféle tilalmi időszakokat is be kellene vezetni, amelyek igazodnak a halak ívási ciklusaihoz.
EnglishEnter the input cell reference that you want to use as a variable for the rows in the data table.
Írja be az adattábla sorainak változójaként használni kívánt beviteli cella hivatkozását.
EnglishArmed conflict in North Kivu province has continued with variable intensity for the last 10 years.
Az Észak-Kivu tartományban a fegyveres konfliktus már 10 éve növekvő intenzitással folyik.
EnglishEnter the input cell reference that you want to use as a variable for the columns in the data table.
Írja be az adattábla oszlopainak változójaként használni kívánt beviteli cella hivatkozását.
EnglishTiny differences in every coupled variable can produce staggering changes.
A többváltozós egyenletekben az egészen kicsi eltérések is megdöbbentő módon befolyásolhatják a végeredményt.
EnglishA scalar dummy argument is the same as a common variable in the subprogram, and either is modified
a skalár 'dummy' argumentumok az alprogramban szereplő egyszerű változónak tekinthetők és módosíthatók
EnglishDetermines the minimum distance between a symbol and variable.
A szimbólumok és változók közötti térközt határozza meg.
EnglishThis feature works by searching for commonly used variable names such as HTTP_PROXY, FTP_PROXY and NO_PROXY.
A következő változónevek ellenőrzése történik meg a művelet során: HTTP_PROXY, FTP_PROXY, NO_PROXY.
EnglishEnter the path to the documentation.You may provide an $environment variable as the first part of the pathname.
Adja meg a dokumentáció elérési útját.Az elérési út első része akár környezeti változóval is kifejezhető.
EnglishWarn when a variable is declared but not used
Figyelmeztetés a deklarált, de nem használt változókra
EnglishIf you create a subform, enter the variable where possible values from the parent form field can be stored.
Alárendelt űrlap létrehozásakor adja meg a szülőűrlapról származó lehetséges értékek tárolására szolgáló változót.
EnglishThe ten pounds of cocaine had a variable value.
- Az ötkilónyi kokain ára a körülményektől függött.
EnglishConverts a random variable to a normalized value.
Egy véletlenszámot normalizált értékűvé alakít.
EnglishThe will to implement these goals on the part of the Member States is variable, and in many cases there is disappointingly little will to do so.
A tagállamok végrehajtási hajlandósága vegyes, sok esetben kiábrándítóan alacsony.