« vibrate » traduction en hongrois

EN

« vibrate » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « vibrate » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « vibrate » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishNow in string theory, all the numbers are reflections of the way strings can vibrate.
A húrelmélet esetében pedig az összes szám a húrok vibrálásának tükröződése.
EnglishFelt the rumble of the plow, strong enough to vibrate the pictures on the walls.
Érezte a hóeke morajlását, amely olyan erős volt, hogy megrezegtette a képeket a falakon.
English'That's when two things start to vibrate together, like tuning-forks or wine-glasses.'
- Amikor két tárgy együtt remeg, mint a hangvillák vagy a borospoharak.
EnglishI can actually vibrate masses in there to produce polarized giaivity waves.
Gyakorlatilag tömegeket vibráltatunk benne, hogy polarizált gravitációs hullámokat keltsünk.
EnglishThat other time the air had seemed to vibrate with heat; but now it threatened.
Máskor a levegő itt rezgett a hőségtől, most fenyegetőn izzott.
EnglishA god may will things to existence; I must rely on magic, the spells which vibrate and twist space.
mágiára kell támaszkodnom, varázslatokra, melyek a megreszkettetik és kitekerik a teret.
EnglishThe sound of the drums and the chanting continued to vibrate through the heavy forest trees.
Dobolástól-kántálástól vibrált a levegő az erdő faóriásai között.
EnglishPasm’s countenance seemed to vibrate and turn upside-down.
Pasm feje mintha vibrálni kezdett volna és megfordult.
EnglishLow, throaty female laughter, the kind that seems to vibrate in a fairy ring around the viscera and the genitals.
Mély, öblös női nevetés, az a fajta, amelyik tündéri körben vibrál a zsigerek, a nemi szervek között.
EnglishHe could feel the lines of power shimmer in response to his presence, feel them vibrate and whine in warning.
Érezte, hogy jelenlétére válaszul megremegnek az erővonalak, érezte vibrálásukat, figyelmeztető zúgásukat.
EnglishThe hum grew louder, rattling my teeth and actually seeming to vibrate along the bridge of my
A zümmögés hangosabb lett, rezgett a fogaimban, a szó szoros értelmében éreztem, hogy az orrnyergem is vibrálni kezd tőle.
EnglishThe room shimmered and seemed to vibrate without a sound.
EnglishSinter seemed to vibrate with frustration.
Sinter szinte vibrált a csalódottságtól és a tehetetlenségtől.
EnglishYou have heard me speak respectfully of the supernatural energies that vibrate around us in this country.
Én önnek elismerőleg említettem, micsoda természetfölötti energiák vibrálnak körül bennünket ebben az országban.
EnglishHis psyche began to throb and vibrate as he reached out and absorbed those tiny streams of latent energy.
Bensője már viharzott és remegett, ahogy a lappangó energia egymást követő hullámait felfogta, és magába szippantotta.
EnglishHe felt the air vibrate with their sending.
Érezte, hogy a levegő megremeg a küldeményüktől.
EnglishShe felt his voice vibrate against her back.
EnglishAs the sweet soul music echoed through the statue's hollow interior, the slime dripping from its sides began to vibrate.
Amint a lágy soul-zene hangja visszaverődött az üreges szobor belsejéről, a falakon nyúló nyálka vibrálni kezdett.
EnglishI felt the bridge vibrate under my feet.
EnglishYou just set your beepers on vibrate.
Autres mots
English
  • vibrate